Först högre barnbidraget

1 250 kr blir det nya barnbidraget. Det var länge sedan barnen fick mer. +200 kr kanske inte låter som värt att diskutera. Det är mindre än 1% en vanlig lön. Men kan för barn kan det bli första steget till en egen lägenhet. Hur ska vi barnen använda pengarna? Vi kan förstås konsumera direkt, vi kan också spara lite eller spara merparten. Så här tänker jag.

Nya 200 kr ger oss faktiskt stora möjligheter. För vi har aldrig haft dem tidigare. Men det är ju bara 200 kr, tänker någon. Jo, men eftersom barnen har gott om tid så kan en 200-lapp varje månad bli mer än 100 000 kr till 20-årsdagen. 

Eftersom det inte är pengar som barnet haft tidigare, så kan vi nu välja mer medvetet. Och inte låta pengarna försvinna in i den stora vardagskvarnen.

4 av 10 barn har inget eget sparande alls. För dem skulle 200 kr kunna bli en ekonomisk revolution. Samma 200 kr är under 1% påslag på snittsvenskens lön. Några påsar ostkrokar, bara… Så för den vuxne lär 200-lappen inte förändra så mycket. Men för barnet kan det lätt bli vägen in i vuxenlivet och till en egen lägenhet.

Välj nu innan du hunnit vänja dig vid de nya pengarna:

  1. Konsumera – det är kanske kul direkt, men vi talar om 1% mer för snittföräldern.
  2. Konsumera & spara, spara hälften och ditt barn har över 50 000 kr till 20-årsdagen
  3. Spara – hela 200-lappen och ditt barn har över 100 000 kr till 20-årsdagen

ENKÄT Hur gör du med pengarna?

Så här sparar jag mitt barns 200-lapp:

a) Öppna ISK-konto (ger lägre skatt och kontot är gratis och olåst)
b) Månadsspara i billig globalfond (under 0,4% i avgift)

Överkurs
c) Månadsspara halv beloppet i en billig Sverigefond (under 0,4% i avgift)

Effekten är häftig och kan ge barnet en behövlig del av insatsen till första lägenheten. Ja, så stora blir pengarna. B-alternativet väntas till 20-årsdagen ge barnet 80 000 kr.
C-alternativet väntas ge barnet till 20-årsdagen: 100 000 kr.

Räcker till egen lägenhet        Tv 4: Sparar till barnen

ISK-kontot till barnen            MER: Barnens pengar

Hur sparar du till barnen?/Claes Hemberg

ps. skriv motivering och bästa svaret vinner min bok ”Spara med barnen”

/claes hemberg

Relaterade inlägg

Kommentarer