Tillväxten på paus

Tillväxten i västvärlden har senaste årtiondet varit den lägsta i modern tid. Orsaken är att den nyaste tekniken givit service till individen, snarare än affärer till bolagen, som skapar jobb och tillväxt. Till och med IMF hävdar att världsekonomin bromsat senaste månaderna för att folk hänger vid sin mobil. När mobiler och appar fångar upp affärer för företag så kan vi se nästa tillväxtsteg. Det finns redan en rad bolag här. Men de är hittills för få för att lyfta hela den gamla ekonomin.

Under julen läste jag ”The rise and fall of american growth” av Robert J Gordon. En 700 sidors bibel om hur olika faktorer steg för steg bidragit till tillväxten årtionde efter årtionde. Men också en tveksamhet kring nuet.

Teknik har varit en central motor: Stearinljus ersatte vi med valolja och idag elljus, vattentoaletten vann över utedasset, ved och kol i spisen har vi bytt till centralvärme och hästarna blev ersatta av bilar och tåg. Med detta startade 1900-talet.

Lägg till läkemedel, livsmedel och renhållning som samtidigt gjort att vi mår bättre och lever längre. I hemmen har vi även fått tvättmaskiner, dammsugare och elspis som hjälpt kvinnor ut i yrkeslivet och bidragit till tillväxten.

1900-talet har varit en oefterhärmlig tillväxtera, menar författaren Gordon som är skeptisk till att det går att upprepa. Istället talar han om hur dagens nya teknik inte lyckats bli verkliga affärer för dagens bolag. När första datorerna nådde företagen på 70- och 80-talen så innebar de stora effektiviseringar och antalet tjänstemän kunde minskas radikalt. Men dagens nya teknik ger hittills inte samma lyft.

Mobiltelefoner är mest underhållning. Visst ser vi företag som Google, Spotify, Facebook, spelbolagen, Amazon och Apple verkligen blomma ut i mobilvärlden. Men den mer traditionella industrin har inte lyckats på samma sätt. Än så länge.

Kring millennieskiftet strömmade stora pengar in it-bolag. Vi minns smällen år 2000. Men effekterna är djupare än så menar Gordon. De tio åren kring år 2000 växte ekonomin mer än dubbelt bättre än den gjort senaste tio åren. Det hela andas pengar i sjön så här efteråt. Vi kan tala om ett självförtroende och pengar som vi idag lite grann saknar. För trots rekordlåga räntor så skapas inte tillväxt som förr.

Gordon ser en rad andra faktorer som bromsar tillväxten: Att den stora efterkrigsgenerationen född mellan 1945 och 1955 nu på allvar börjar gå i pension, är också något som oroar Gordon. Vi ser det inte bara i investeringar, utan även att äldre företag som borde skiftas till en ny generation företagare istället väljer att lägga ned.

Den nya generationen företagare är nämligen inte lika angelägna. Antalet nya företag har sedan finanskrisen rasat till en historisk bottennivå.

Författaren är skeptisk till framtiden. Han ser inte att de många goda omständigheter som haft gemensam klang årtionde efter årtionde under 1900-talet nu kommer att upprepas.

Mitt råd: När börsen beskrivs som dyr letar allt fler efter bolag med hög utdelning. Det gör att utdelarna blir dyrare. Jag vill komplettera med bolag som använder tekniken för att få företag att växa. Sökbolag Google och sociala Facebook är två sådana förstås. Jämte mobiler, mediebolag och en rad tjänster på mobilerna.

Hur letar du tillväxt?/claes hemberg

En bok-pdf av sammanfattningen

Relaterade inlägg

Kommentarer