Skatter nyckel i tillväxtländer

Växande lån riskerar att förstöra ekonomierna i en rad tillväxtländer. Flera stater lånar uppenbart för mycket. Men framför allt är det hög tid att sätta igång en skattetradition, som sedan kan växa i takt med ländernas tillväxt. Att spana efter länder som har koll på skatterna kan vara ett sätt att se in i framtiden.

En rad afrikanska stater har lånat allt mer senaste årtiondet. Att banker lånar ut pengar är inte konstigt, i takt med att råvaruboomen ökade en rad länders intjäning.

Lån på över 300 mdr kronor har länder som Kenya, Angola, Etiopien, Nigeria, Ghana och Tanzania tagit upp. Idag har flera länder växande problem med räntebetalningarna. Hela 40% av ländernas BNP kan idag gå till att betala av räntor. Det är ännu inte tal om att amortera.

Nigeria har på kort tid sett räntekostnaderna stiga från 15 till 40 procent av BNP. Gissa vad som händer här när världens räntor blir lite mer normala.

Det är inhemsk tillväxt som drar i otakt. Växande ung befolkning kräver stora investeringar i skolor, vägar, hälsovård mm. Samtidigt är skattesystemen inte utbyggda för att verkligen understödja den växande befolkningen.

Lånen har inte alltid gått till uppbyggliga ändamål. När staten i Mozambique nyligen tog upp lån på 2 miljarder dollar, skulle de enligt uppgift köpa en egen flotta. Men när affären synades mer noga, så fanns ingen flotta över huvudtaget.

Skatteintäkterna är nyckeln. Det kan vi tycka är självklart. Men det tar generationer att bygga upp den traditionen. Vi började på 1610-talet…

Vilka tillväxtländer lockar dig?/claes hemberg

Relaterade inlägg

Kommentarer