Snitträntorna är rekordlåga. Ändå gör bolånebankerna rekorvinster på sina bolån senaste kvartalet. Signalen till lånarna är glas klar. Här finns mycket att hämta. Ofta mer än 10 000 kr per lånare.

Snitträntan väcker prutare     Pruta hem 22 000 kr
Använd pruträntan