H&M vänder inte än

H&M står inför en lång lista med avgörande åtgärder. Men omvärlden får inga datum, mål eller budgetar. Därför är det omöjligt att veta när H&M-aktien kan vända upp. Det kan dröja till hösten eller till och med först nästa år. Om bolaget då blir ett tillväxtbolag igen är för tidigt att säga.

Efter 44 år på börsen träffade H&M första gången den samlade analytikerkåren från hela Europa. Det är en städad tillställning. Kanske var den för städad och ordningsam. Uppenbarligen hade den samlade kåren analytiker förväntat sig mera positiva överraskningar.

De fakta som bolaget lyfte fram var visst intressanta. Näthandeln på 29 miljarder börjar bli riktigt stor, men väcker ingen klang och fest. Inte heller listan med åtgärderna möts med entusiasm. Listan är så lång att den närmast blir svår att överblicka. Ska bolaget verkligen göra allt samtidigt, hinner jag tänka.

Kursen gick under dagen från +2 till -5 under det 7 timmar långa mötet med analytikerkåren. Det om något är ett bevis för att analytikerkåren och H&M-ledningen tycks tala förbi varandra.

Kruxet är H&M står inför många olika utmaningar samtidigt. Detta har bolaget i varierande grad talat om i flera år. H&M-butikerna har tappat försäljning och måste göras om. Samtidigt lanserar H&M mer på nätet. Bolaget ska utveckla sin modegrad som kommit på efterkälken. H&M ska minska lagren. Bolaget ska utveckla sin distribution. Samtidigt ska de hålla i kostnaderna. Och dessutom ska de lansera nya butikskedjor och utveckla gamla märken. Bolaget ska även jobba mer med stordata och datorstöd i butikerna.

Ja, det är inga små puckar H&M talar om. Det kommer att kosta år och miljarder. Här behöver analytikerna mer av datum, effekt och budget. För först kan de börjar räkna på framtiden. Men H&M vill inte släppa prognoserna. ”Vi vet inte själva. Det händer så mycket i vår bransch”, säger Karl Johan Persson ödmjukt. Det är rimligt, men H&M vet ändå mycket mer och bättre än omvärlden. Så därför är en H&M-gissning fortfarande tusen gånger mer värt än en analytikergissning.

Och släpper inte H&M detaljer som gör analytikerna trygga, så väljer analytikerna hellre att sätta ned det förväntade priset på aktien. För så fungerar analytiker. Minsta osäkerhet sänker målpriset 10%. Större osäkerhet kan kosta 25%…

Här någonstans skär sig relationen mellan H&M och analytikerna. Jag tror de uppriktigt inte riktigt förstår varandra.

Familjen Perssons 100-årsperspektiv är främst en tillgång men kan också vara belastning. Det blir förstås strävt mot den mer kortsiktiga omgivningen. Men än mer problematiskt är långsiktighetens inverkan på retoriken. Lång sikt är viktigt och hållbart. H&M andas långsiktighet, att göra rätt och har inte bråttom för att göra snabba segrar. Detta sätt att leda ett bolag må fungera när omvärlden inte förändras särskilt snabbt, men i turbulens väntar jag mig mer spontan bollträff.

H&M behöver inte mer pengar. När jag i pausen hinner prata med en väl insatt i bolagets interna diskussioner måste jag bara fråga om emissionsrykten. Det är ju detta som väckt oro senaste tiden. Min raka fråga är; Behöver H&M mer pengar? ”Nej, för fan”, svarar H&M-medarbetaren. Detta är ett besked som däremot inte riktigt omvärlden uppfattat. Det är delvis oron kring kassan som gjort att investerar tvekat. Det var ett konkret besked.

H&M lät analytikerna också träffa livs levande H&M-chefer. Jag pratar med marknadschefer, designer, tekniker, ir och hr-chefen. En talande sanning är att alla 10 chefer som talar på scenen hade jobbat på bolaget mellan 10 och 20 år. H&M-familjen är stor och stark. Kanske för stark? Och så långsiktig att analytikerna tappar tråden…

När vänder H&M-aktien upp mer stabilt? /claes hemberg

Relaterade inlägg

Kommentarer