Investeraren #8 – Utdelningsspecial

I veckans avsnitt är det fokus på utdelningar nu när utdelningssäsongen står för dörren. Vad bör man tänka på om man vill investera i ”utdelningsbolag” med hög direktavkastning? Jag går igenom några tips på vägen.

Är du en utdelningsjägare vars primära byte är aktier med hög direktavkastning? I så fall är du inte ensam. Många tycker det är kul att bygga upp en pengamaskin som genererar ett stadigt flöde av utdelningar vid sidan om den mer traditionella inkomstkällan lön. Ifjol var den den genomsnittliga direktavkastningen på börsen 3,7% vilket innebär en passiv inkomst på 37 kr för varje investerad tusenlapp. Varje sparresa börjar ju med en första krona, även för Joakim von Anka.

Här är några goda råd på vägen för dig som vill investera i utdelningsbolagen.

  • Var försiktig om bolaget har alldeles ”för hög” direktavkastning. Snittet på börsen ligger strax under 4%. Över den nivån är att anse som hög och bolag som har en direktavkastning över 7% kräver i mitt tycke att man kikar lite närmare på huruvida den är uthållig.
  • Kvalitetsbolag med god historik av stabilitet, utdelning, tillväxt och lönsamhet är tryggare än bolag vars vinst svänger mycket. Generellt kan sägas att ocykliska branscher såsom exempelvis dagligvaruhandeln lär ha en bättre kontinuitet i sin utdelning än cykliska bolag vars vinst svänger kraftigt, utdelningen är ju en andel av vinsten.
  • Vad har bolaget för utdelningspolicy? De flesta bolag har ett uttalat mål om hur hög utdelningen kommer vara, ofta som en procentuell andel av vinsten. De flesta bolag håller sig inom intervallet 30-70% av vinsten, om bolaget ger utdelning.
  • Hur hög är bolagets utdelningsandel? Alltså hur stor del av resultatet delas ut. Om en stor del av resultatet delas ut blir ju bolaget känsligt för om vinsten faller, om däremot utdelningsandelen är låg finns ju goda möjligheter att öka utdelningen över tid. Se upp med bolag som delar ut mer än vinsten, det är inte långsiktigt hållbart.
  • Återinvestera utdelningen! Ränta-på-räntaeffekten sägs vara världens åttonde underverk, genom att återinvestera utdelningen så skapas en kraftig tillväxt över tid. För att visualisera detta så kan du nedan läsa vad Ratos skrev i sin årsredovisning år 2011.
Källa: Ratos årsredovisning 2011

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.

Dela inlägget

Relaterade inlägg

Kommentarer