Tradingbloggen

Älskar du trading? Här kommer vi skriva om aktuella och intressanta tradingteman på börsen.

Mest handlade aktier bland våra Pro-kunder i februari

Mest handlat på Large Cap

Hennes & Mauritz B
Telia Company
SEB A
Volvo B
Nordea Bank

Mest handlat på Mid Cap

Catena Media
Mycronic
Karo Pharma
Cherry B
Hansa Medical

Mest handlat på Small Cap

Anoto Group
MedCap
Eniro
NOTE
Semcon

Mest handlat på First North

THQ Nordic B
ÅAC Microtec
Cinnober Financial Technology
Akelius Residential Pref
Global Gaming 555

Mest handlat på Aktietorget

Plejd
Rhovac
Angler Gaming
SpectraCure
Orgo Tech

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.

Uppdaterad tick size 2018

Kort om MiFID 2

I januari 2018 började det nya finansiella regelverket MiFID 2 gälla vilket medförde en rad förändringar inom finanssektorn i Europa. Syftet med regelverket är att skapa bättre transparens på marknaden vilket bland annat innebär att bankkunder ska få tydligare information om kostnader på finansiella produkter, men även för att minska intressekonflikter genom provisionsförbud. Utöver de mest övergripande reformerna med MiFID2 så finns det förstås mycket mer och i det här inlägget ligger fokuset på att titta hur aktiernas tick size har påverkats.

Tick size bestäms av aktiekursen och likviditeten

Om vi tittar på förändringarna som tydligt syns i orderböckerna efter MiFID 2 så kan vi bland annat se att tick sizen för aktier har förändrats. Det som avgör vilken tick size som ska tillämpas beror på aktiekursen och likviditeten, där likviditeten beräknas på det genomsnittliga dagliga antalet transaktioner, och det är den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, ESMA, som årligen uppdaterar underlaget. Dock så kan det förekomma förändringar under ett pågående år och det gäller främst efter företagshändelser som tex nynoteringar, men då är det Finansinspektionen som ansvarar för uppdateringarna.

Reaktionerna har varit blandade efter den nya tick size-tabellen där kritikerna menar att orderböckerna har blivit tunnare vilket försvårar handel med större volymer och att det i sin tur kommer minska likviditeten på längre sikt. På den andra sidan så försvaras förändringarna med att det har skett en harmonisering och förenkling av reglerna inom Europa, då tick sizen inte har var enhetlig mellan de olika börserna tidigare. Man förespråkar även för att en minskad skillnad mellan köp- och säljkurserna (tightare spread) reducerar transaktionskostnaderna vilket ska uppmana till bättre likviditet.

I tabellen nedan så redovisas vilka nivåer om minsta tillåtna tick size som används.

Tick size i Infront med tilläggstjänsten Click Trading

Om du använder dig av tilläggstjänsten ”Click Trading” i Infront så kan man justera vilka prisnivåer som ska redovisas i orderboken, och det kan vara lämpligt om man vill få en bättre överblick över aktier som har väldigt stora gap mellan de olika prisnivåerna. Det finns tre valbara alternativ för att komprimera antalet nivåer orderboken: None (per default), One och All. Konfigureringen gör man genom att klicka på de tre strecken längst upp till höger i Click Trading-fönstret / Setup / Visual / Gap Mode.

I den vanliga orderboken så behöver man inte göra några inställningar eftersom att den är inställd på att visa prisnivåerna utan några gap dvs motsvarande Gap mode All i Click Trading.

Nedan så ser vi hur det ser ut i Click Tradingen efter varje gap-inställning.

Black Friday

Handla USA-aktier courtagefritt under Black Friday

Nu har du chansen att handla amerikanska aktier courtagefritt så du kan passa på att fylla på den långsiktiga portföljen eller hitta kursrörelser som du kan handla på intradag. Tänk bara på att det är halvdag på de amerikanska börserna, vilket betyder att du kan handla aktier mellan 15:30 – 19:00 svensk tid.

Om du aldrig har handlat amerikanska aktier hos oss behöver du först signera tre USA-avtal, vilket du kan göra direkt på sajten med mobilt BankID. Orderläggningen går sedan till på samma sätt som med svenska aktier där du lägger order via sajten, Infront eller appen.

S&P 500 senaste åren efter Black Friday

Den heliga shoppingdagen Black Friday som har sitt ursprung i USA och spridit sig till Sverige och många andra delar av världen, har levererat blandade resultat de senaste åren och tittar vi på indexet S&P 500 så har vi fått se en positiv utveckling de två senaste åren.

Kursrekord i Dow Jones efter Black Friday 2016

Under Black Friday förra året slog Dow Jones ett tillfälligt kursrekord men indexet fortsatte upp i december och nådde årshögsta samt ATH i slutet av 2016. 2016 var i övrigt ett starkt börsår där vi fick se breda uppgångar för de tre stora indexen i USA och resultatet blev:

Dow Jones +13,4%
S&P 500 +9,5%
NASDAQ +7,5%

 

Apple den mest populära aktien inom Pro

1. Apple Inc
2. Tesla Inc
3. Berkshire Hathaway B
4. Facebook Inc
5. Amazon.com Inc

/Alexander Jovanovic

Mest handlade aktier bland våra Pro-kunder i oktober

Mest handlat på Large Cap – Fingerprint

1. Fingerprint Cards B
2. Boliden
3. Hennes & Mauritz B
4. Volvo B
5. SEB A

Mest handlat på Mid Cap – Starbreeze B

1. Starbreeze B
2. Bilia A
3. Byggmax Group
4. Hansa Medical
5. Tobii

Mest handlat på Small Cap – Precise Biometrics

1. Precise Biometrics
2. Anoto Group
3. G5 Entertainment
4. Mr Green & Co
5. Balco Group

Mest handlat på First North – Global Gaming 555

1. Global Gaming 555
2. GomSpace Group
3. myFC Holding
4. SaltX Technology Holding B
5. LeoVegas

Mest handlat på Aktietorget – Qiiwi Interactive

1. Qiiwi Interactive
2. SpectraCure
3. Plejd
4. Inhalation Sciences
5. Genesis IT

/Alexander Jovanovic

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.

Börsens olika sektorer

Sektorer som en fingervisare

Vi vet att OMXS30 ger oss en helhetsbild över utvecklingen av de trettio mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen och vi har även en rad andra index, både svenska och utländska index, som är värda att hålla ett öga på för att bevaka marknadsläget. Vi har inte minst det amerikanska storbolagsindexet S&P 500 och tyska DAX. Gemensamt för dessa index är att de största och mest omsatta bolagen är inkluderade, men i många avseenden så kan det även vara intressant att dela upp börsens bolag i olika segment och kategorisera dem baserat på vilken industri de befinner sig i. När man gör den typen av gruppering så brukar man referera till börsens olika sektorer.

Åtta centrala sektorer

Indelningen av såväl de svenska som många andra internationella börser brukar man i regel kunna gör i åtta huvudsakliga sektorer som presenteras nedan

Energi
Råvaror
Industri
Konsument
Hälsovård
Finans
Fastighet

IT

De ovan nämnda sektorer kan i sin tur brytas ned ytterligare i konsumentvaror, konsumenttjänster, telekommunikation och inte minst spelsektorn som senaste åren har haft en stor tillväxt.

Att titta på sektorindelningen kan vara ett hjälpsamt jämförelseverktyg, inte minst för att informationen om de olika sektorerna kan användas för att jämföra utvecklingen mellan aktier i samma sektor, och på så sätt lokalisera aktier som både har över- och underpresterat sektorn i stort. Om du tex har en aktie som har underpresterat relativt hela sektorn så kan det vara en god idé att kontrollera varför och kanske agera utifrån det om det finns en bra förklaring. Detsamma gäller förstås vid ett omvänt förhållande. Det kan även vara intressant att jämföra sektorer sinsemellan och få en bild över vilka som leder utvecklingen senaste perioden.

Defensiva sektorer

När man talar om defensiva sektorer så brukar man bland annat refererar till läkemedel och telekom. Anledningen till att dessa bolag anses vara defensiva beror på att de vanligtvis inte ska påverkas av en svagare konjunktur i samman utsträckning som exempelvis cykliska bolag, och förklaringen till det är att bolagens produkter och tjänster ska ha en fortsatt stadig efterfrågan oavsett marknadsläget. Om vi tex tittar på bolag som producerar livs- och läkemedel så kommer konsumtionen av dessa produkter att finnas även under tuffare tider. Baksidan med dessa bolag är att de inte presterar lika väl i en starkare konjunktur som cykliska bolagen.

Cykliska sektorer

Cykliska bolag är känsligare än de defensiva bolagen i den mening att de påverkas mer av förändringar i konjunkturen. Så en stark och välmående ekonomi kommer att gynna utvecklingen för dessa bolag. Cykliska kan i sin tur delas in i två kategorier där vi å ena sidan har cykliska som kan följa med en tidig konjunkturuppgång, och å andra sidan så har vi sencykliska bolag vars utveckling tar längre tid. Några cykliska bolag som kan nämnas är Atlas Copco och Volvo, medan byggbolagen som JM, PEAB och NCC är typexempel på de som tillhör den sencykliska kategorin.

Använd jämförelsen av sektorerna som ett verktyg

Saknar du beslutsstöd eller vill addera ett verktyg när du ska söka igenom marknaden efter tänkbara köp eller säljkandidater, så kan just detta vara ett bra komplement. Vill du få en bild över hur Atlas Copco förhåller sig till sina sektorkollegor eller leta reda på vilken aktie inom energisektorn som har underpresterat trots ett starkt oljepris, så kan en analys av sektorn vara vägledande. Med hjälp av handelsterminalen Infront så kan du enkelt få en överblick över de olika sektorerna, se vilka som ingår i dessa och jämföra dessa med varandra.

Med sökorden ”Sector” eller ”Six sector” i Infront så kan du enkelt påbörja ditt arbete med sektoranalysen.

Hör gärna av dig om det skulle dyka upp några frågetecken!

/Alexander Jovanovic

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.

Mest handlade aktier bland våra Pro-kunder – September

De mest handlade aktierna bland våra Pro-kunder i september:
1. Fingerprint Cards B
2. Hennes & Mauritz B
3. Starbreeze B
4. SEB A
5. Telia Company

Mest handlat på Large Cap – Fingerprint

1. Fingerprint Cards B
2. Hennes & Mauritz B
3. SEB A
4. Telia Company
5. Boliden

Mest handlat på Mid Cap – Tobii

1. Tobii
2. Mycronic
3. SAS PREF
4. Hansa Medical
5. Inwido

Mest handlat på Small Cap – G5 Entertainment

1. G5 Entertainment
2. C-RAD B
3. Mr Green & Co
4. Precise Biometrics
5. Hexatronic Group

Mest handlat på First North – Starbreeze B

1. Starbreeze B
2. GomSpace Group
3. myFC Holding
4. SenzaGen
5. Gapwaves B

Mest handlat på Aktietorget – Braincool

1. BrainCool
2. Genesis IT
3. Crowdsoft
4. Inhalation Sciences
5. Angler Gaming

/Alexander Jovanovic

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.

Sommarbörsen 2017

Svagare svensk börs under sommaren

Mellan juni och augusti så är S&P 500 upp 2,5 % och visade mest styrka under juli. Indexet har stängt på rekordnivåer vid 29 gånger olika tillfällen under 2017, varav fem av dessa i juli, vilket är årets näst bästa månad för S&P 500. Starka bolagsrapporter var en bidragande orsak till en positiv börssommar i USA.

Samma period har OMXS30 presterat väsentligt sämre än USA och noterat en nedgång på 5,5 %. Nedgången kan förklaras med att många bolagsrapporter kom in svagare än väntat. Men vi har även fått se den svenska kronan stärkas mot både den amerikanska dollarn, vilket missgynnar bolag som Atlas Copco, Volvo, SCA och SKF eftersom att de har en stor del av sin försäljning i dollar. Då många av OMXS30-bolagen exporterar till utlandet och är beroende av dollarutvecklingen så har vi fått se en svagare svensk börs under sommaren.

Ökad volatilitet i augusti

Slutet av sommaren bjöd på ökad volatilitet orsakat av geopolitisk oro med Nordkorea i fokus, men trots detta så befinner vi oss kring historiskt låga nivåer. Varför är ett lågt VIX-tal så anmärkningsvärt? Om vi tittar tillbaka på historiska börskrascher så kan man konstatera att de försiggicks av en period av låg volatilitet. Det många frågar sig är om historien kommer upprepa sig och om vi just nu befinner oss i lugnet före stormen.

Investerare flydde till guld

En ökad finansiell eller politisk osäkerhet i omvärlden brukar i regel leda till en svagare börs där aktier presterar sämre, medan guldpriset påverkas positivt då denna tillgång anses vara ett skydd mot sämre tider. Många investerare valde att fly till en tryggare placering som guld i och med paniken som uppstod efter att Nordkorea trappade upp sina provsprängningar, vilket nu återspeglas i guldpriset som noteras kring årshögsta.

Viktiga hållpunkter kommande månader


Rapportperioden
I slutet av september börjar de svenska bolagen att presentera sina rapporter för det tredje kvartalet och då får vi se om man lyckas komma in bättre än det senaste kvartalet. Här kan du hålla koll på de kommande rapporterna.

FED:s penningpolitik
Den 4 oktober så kommer centralbankschefen Janet Yellen hålla tal och då får vi se om det sker några förändringar i deras penningpolitik som senaste åren har präglats av låga räntor och stimulanspaket. Det många frågar sig är om USA kommer ändra sin ton och gå mot ett mer normaliserat ränteläge och minska de monetära stimulanserna.

USA:s skuldtak
Statens skulder fortsätter att växa och landet har nu kommit till en kritisk punkt där kongressen måste fatta beslut om skuldtaket ska höjas för att kunna täcka de statliga utgifterna. Nyligen så fastställdes en tillfällig höjning fram till den 15 december.

Vi hörs snart igen!

/Alexander Jovanovic

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.

Mest handlade aktier bland Pro sommaren 2017

Senaste årens sommarmönster håller i sig

Låt oss titta på hur Pro-kunderna handlade under sommaren (juni, juli och augusti) som generellt är en period där aktiviteten trappas ned och riskviljan sjunker, alltså ett klimat som normalt sett inte gynnar traders i någon större utsträckning. Men senaste åren så har sommarmånaderna bjudit på ökad volatilitet främst orsakat politiska och finansiella orosmoln vilket i sin tur förbättrar förutsättningarna för en trader. Sommaren 2017 kunde fortsätta i spåren av ökad volatilitet där geopolitisk oro med Nordkorea i fokus skakade till de globala börserna.

Mest handlat på Large Cap så hittar vi både Fingerprint Cards och Hennes & Mauritz som noterades kring årslägsta under perioden, där negativa nyhetsflöden bidrog till de pressade aktiekurserna. Här kommer en sammanställning över de mest omsatta aktierna under sommaren fördelat mellan de olika börslistorna.

De mest omsatta aktierna på Large Cap inom Pro

1. Fingerprint Cards B
2. Hennes & Mauritz B
3. Ericsson B
4. Boliden
5. Telia Company

De mest omsatta aktierna på Mid Cap inom Pro

1. Hansa Medical
2. Tobii
3. Karo Pharma
4. Mycronic
5. Probi

De mest omsatta aktierna på Small Cap inom Pro

1. G5 Entertainment
2. Anoto Group
3. Mr Green & Co
4. Pricer B
5. Cellavision

De mest omsatta aktierna på First North inom Pro

1. MyFC Holding
2. Starbreeze B
3. SaltX Technology Holding B
4. TerraNet Holding B
5. LeoVegas

De mest omsatta aktierna på Aktietorget inom Pro

1. Zenergy
2. Cherry B
3. Eurocine Vaccines
4. Amhult 2 B
5. Angler Gaming

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.

/Alexander Jovanovic

Mest handlade aktier bland våra Pro-kunder – Augusti

De mest handlade aktierna bland våra Pro-kunder i augusti:
1. Fingerprint Cards B
2. Boliden
3. Starbreeze B
4. Hennes & Mauritz B
5. Ericsson B

Mest handlat på Large Cap – Fingerprint

Tradingfavoriten Fingerprint tappade fart i augusti efter att aktien på kort tid klättrat från 30 till 40 kr. Bolaget har under månaden lyft fram att deras sensorer numera finns med hos en rad olika leverantörer, men den 8 augusti så var man tvungen att skicka en rättelse av pressmeddelandet som släpptes den 7 augusti där det angavs att deras sensor fanns med i Coolpas Note 5 Lite C. Den felaktiga nyheten gjorde att aktien tappade motsvarande uppgång dagen innan.

Mest handlat på Mid Cap – Tobii

Den 2 augusti blev det känt att bolagets teknik för ögonigenkänning, Eye Control, kommer bli ett standardverktyg till Windows 10. Tobii fick rejäl skjuts och stängde upp 18 % med en omsättning som uppgick till en av de högsta sedan notering.

Mest handlat på Small Cap – G5 Entertainment

Spelutvecklaren G5 inledde månaden starkt präglat av positiva nyheter. Aktien fick bland annat fart uppåt efter att den finska sektorkollegan Roivo, som är mest kända för att ha skapat Angry Birds, gick ut med att de planerar en börsintroduktion.

Mest handlat på First North – Starbreeze B

Spelbolaget Starbreeze rapporterade svaga siffror för det andra kvartalet och marknaden straffade aktien som stängde ned nästan -19 % på rapportdagen och -13 % nästföljande dag.

Mest handlat på Aktietorget – Cherry B

Cherry hade det tufft under augusti då man vinstvarnade för innevarande helår pga att integrationen av Come On inte fallit ut helt väl, och nyheten bidrog till att aktien handlades ned kring årslägsta resten av månaden.

/Alexander Jovanovic

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.

Så handlar du på nyheter – del 2

Handla aktier baserat på nyheter

Jag har tidigare skrivit om förutsättningarna när man ska handla på nyheter men om du har missat det så kan du läsa inlägget här. Låt mig fortsätta på samma tema men utveckla vissa delar och konkretisera med olika exempel.

Två typer av nyheter – väntade och oväntade

Generellt sett så kan man dela upp börsrelaterade nyheter i två kategorier; väntade och oväntade. Bland de väntade nyheterna så hittar vi exempelvis bolagens kvartalsrapporter, räntebesked från centralbankerna och siffror om sysselsättningen från USA. Oväntade nyheter kan däremot vara alltifrån att ett bolag vinstvarnar till överraskande politiska utlåtanden. De sistnämnda nyheterna kan man inte förbereda sig för men med hjälp av olika nyhetsleverantörer så kan man få tillgång till snabbare information. Med tjänsterna Finwire Newsweb som kan beställas här och tilläggstjänsten ”Direkt Premium with flashes” i Infront, så har man möjlighet att ta del av de senaste nyheten ännu snabbare.

Marknadens prognoser på enskilda bolag är någonting som uppmärksammas löpande men främst inför bolagens kvartalsrapporter. Att få en klar bild över bolagens estimat inför den väntade rapporteringen kan därför bidra med värdefull information när du ska fatta ett investeringsbeslut.

Goda affärsmöjligheter på kort sikt

Det kanske inte kommer som någon större överraskning att rapportperioden brukar dra till sig fler deltagare och ge en ökad aktivitet på börsen, då fler vill utnyttja de stora svängningarna. Orsaken till att många investerare och daytraders attraheras till rapportsäsongen beror främst på att det under dessa tider dyker upp goda handelsmöjligheter, både när rapporten offentliggörs till marknaden och inte minst strax efter rapportsläppet när VD:n ska kommentera resultatet och ge sin syn på framtidsutsikterna för bolaget.

Större kursrörelser under rapportperioderna

Vi kan snabbt konstatera att volatiliteten stiger under rapportperioden, vilket innebär att risken ökar samtidigt som möjligheterna blir allt fler och detta är någonting som man är på jakt efter. Förväntningarna på bolagens rapporter sammanställs löpande av svenska och utländska analytiker och ju större börsbolaget är desto fler analytiker kommer bevaka bolaget. Om vi exempelvis tittar på Hennes & Mauritz så är det totalt 24 analytiker som täcker bolaget medan Nobina bevakas av 3. Analytikerna brukar i regel ge sina estimat på exempelvis omsättningen/försäljningen och rörelseresultatet för kommande kvartal och helår.

Hos oss så levereras konsensusprognoserna från nordens ledande prognostjänst SME Direkt och innehåller den sammanvägda bilden över marknadens förväntningar, så detta är definitivt någonting som man ska hålla uppsikt över.

Marknadens estimat på sajten

När bolagens rapporter offentliggörs så brukar man i pressmeddelandet kunna se SME:s estimat och om bolaget slår eller missar förväntningarna. Om du via sajten vill få tillgång till prognoserna innan rapporterna och kunna förbereda dig ordentligt så kan du genom oss beställa tjänsten SME direkt.

Marknadens estimat i Infront

Om du i huvudsak arbetar med Infront så finns givetvis liknande tjänster som du kan beställa direkt i terminalen under ”My Profile”. Med tjänsten ”SME Direkt: Nordic Estimates” så kan du få en fullständig insyn över marknadens estimat på enskilda aktier.

Hör av dig vid frågor eller funderingar!

/Alexander Jovanovic

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.

Innehållet i blogg.avanzabank.se speglar inte nödvändigtvis Avanza Banks officiella ståndpunkt. Kommentarer om enskilda aktier eller andra finansiella instrument ska inte ses som rådgivning, utan representerar endast bloggarens privata åsikt. Investeringar gjorda till följd av innehållet i bloggen sker på läsarens egen risk.