Uppdaterad tick size 2018

Av Avanza

12 feb 18

Share

Kort om MiFID 2

I januari 2018 började det nya finansiella regelverket MiFID 2 gälla vilket medförde en rad förändringar inom finanssektorn i Europa. Syftet med regelverket är att skapa bättre transparens på marknaden vilket bland annat innebär att bankkunder ska få tydligare information om kostnader på finansiella produkter, men även för att minska intressekonflikter genom provisionsförbud. Utöver de mest övergripande reformerna med MiFID2 så finns det förstås mycket mer och i det här inlägget ligger fokuset på att titta hur aktiernas tick size har påverkats.

Tick size bestäms av aktiekursen och likviditeten

Om vi tittar på förändringarna som tydligt syns i orderböckerna efter MiFID 2 så kan vi bland annat se att tick sizen för aktier har förändrats. Det som avgör vilken tick size som ska tillämpas beror på aktiekursen och likviditeten, där likviditeten beräknas på det genomsnittliga dagliga antalet transaktioner, och det är den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, ESMA, som årligen uppdaterar underlaget. Dock så kan det förekomma förändringar under ett pågående år och det gäller främst efter företagshändelser som tex nynoteringar, men då är det Finansinspektionen som ansvarar för uppdateringarna.

Reaktionerna har varit blandade efter den nya tick size-tabellen där kritikerna menar att orderböckerna har blivit tunnare vilket försvårar handel med större volymer och att det i sin tur kommer minska likviditeten på längre sikt. På den andra sidan så försvaras förändringarna med att det har skett en harmonisering och förenkling av reglerna inom Europa, då tick sizen inte har var enhetlig mellan de olika börserna tidigare. Man förespråkar även för att en minskad skillnad mellan köp- och säljkurserna (tightare spread) reducerar transaktionskostnaderna vilket ska uppmana till bättre likviditet.

I tabellen nedan så redovisas vilka nivåer om minsta tillåtna tick size som används.

Tick size i Infront med tilläggstjänsten Click Trading

Om du använder dig av tilläggstjänsten ”Click Trading” i Infront så kan man justera vilka prisnivåer som ska redovisas i orderboken, och det kan vara lämpligt om man vill få en bättre överblick över aktier som har väldigt stora gap mellan de olika prisnivåerna. Det finns tre valbara alternativ för att komprimera antalet nivåer orderboken: None (per default), One och All. Konfigureringen gör man genom att klicka på de tre strecken längst upp till höger i Click Trading-fönstret / Setup / Visual / Gap Mode.

I den vanliga orderboken så behöver man inte göra några inställningar eftersom att den är inställd på att visa prisnivåerna utan några gap dvs motsvarande Gap mode All i Click Trading.

Nedan så ser vi hur det ser ut i Click Tradingen efter varje gap-inställning.

Dela inlägget

Relaterade inlägg

Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *