3 användbara strategier för dig som handlar med optioner

En av de stora fördelarna med olika optionsstrategier är att du har möjlighet att tjäna pengar oavsett hur marknaden rör sig, det räcker faktiskt med att ha en teori om vilket håll en viss aktie ska gå. Här går jag igenom tre olika optionsstrategier.

Covered Call – svagt negativ till svagt positiv marknadstro

Ifall du redan äger en aktie, och inte är intresserad av att sälja den just nu, men är beredd att sälja den om det går upp lite, så kan du använda en tämligen enkel och populär strategi som heter ”Covered Call”. Strategin gör att du kan skapa en avkastning vid en stillastående aktiekurs och även öka din avkastning vid en mindre uppgång. Mer konkret innebär det att du säljer köpoptioner med ett lösenpris som är ”at the money” (i paritet med aktiekursen) eller ”out of the money” (en bit ovanför aktiekursen, när det gäller köpoptioner). Sedan väntar du på att den går till lösen, och ifall du har rätt, och om marknaden är ganska stillastående så har du tjänat in din premie och även skapat en avkastning i en stillastående marknad. Går däremot aktien upp mer än vad du trodde så kommer du sannolikt att bli löst på din option och du får sälja dina aktier på optionernas lösenpris.

Låt mig ge ett exempel. Du äger 1000st aktier idag i din portfölj, aktiekursen står ganska still och du tror inte att kursen ska gå upp nämnvärt. Med andra ord en ”ganska neutral marknadstro”. Kursen står just nu i 100kr. Genom att sälja köpoptioner så ger du nu någon annan rättigheten att köpa dina aktier till kursen 105kr inom tre månader i detta fall. För detta får du kanske 2kr per option, d.v.s. 2000kr. Ifall kursen går över 105 kr så ”hade du fel” och du kommer att sälja dina aktier till 105kr per styck. Du får även behålla dina 2000kr som du fick för att du sålde köpoptionen. Egentligen inte så pjåkigt att du ändå sålde aktierna till en högre kurs än du hade kunnat göra tidigare, plus att du fick 2000kr för besväret. Ifall du däremot hade ”rätt” och kursen inte gick över 105kr, så får du behålla din premie. Du har plötsligt fått en extra slant på kontot, och kan sälja en ny köpoption och få in ännu mer pengar. Denna strategi kan ju vara väldigt smart om du ändå inte hade tänkt sälja dina aktier nu, men kan tänka dig att sälja dem om de går upp lite.

Strut – volatil marknadstro

Det enda du vet är att marknaden eller aktien ska röra sig en hel del, men du vet inte åt vilket håll. Det kan du tjäna pengar på. Det finns såklart en uppsjö av situationer när detta kan vara intressant, men det är extra spännande om t.ex. ett läkemedelsbolag ska redovisa resultatet av en viktig studie. Ifall det gått bra, så kommer aktien troligtvis gå upp kraftigt och ifall det blev något problem med studien så kommer aktien nog rasa. Det finns även situationer när ett bolag är indraget i en rättsprocess som är extremt viktig för bolaget och domstolen ska lämna sin dom…

Hur gör man då för att positionerna sig? Köp en säljoption och köp en köpoption på samma lösennivå som är ”at the money”. När marknaden väl börjar röra på sig, så kommer en av optionerna tappa värde och den andra stiga en hel del.

I det här fallet vill du inte betala för mycket tidsvärde, så det är bra att positionera sig ganska nära inpå den situation som kan få aktien att röra sig mycket och inte med för lång löptid. I mitt exempel så har jag tagit ca en månads löptid.

Aktien står i runt 100kr och du tror att aktien antingen ska röra sig till 120kr eller 80kr. Du köper 10 kontrakt av en köpoption med lösen 100kr för 2,5kr per option, totalt betalar du 2500kr. Sedan köper du även 10 kontrakt av säljoption med lösen 100kr för 3kr per option, där betalar du 3000kr. Du har nu betalat 5500kr för din strategi, exklusive courtage och avgifter.

Ifall aktien rör sig till 120kr så kommer realvärdet på din köpoption bli 20kr (120-100 kr), vilket ger ett värde på minst 20 000kr och ifall aktien går ner till 80kr så kommer din säljoption bli värd minst 20kr, också det ett värde på 20 000kr. Du har alltså fått en avkastning på nästan 300%, men en ganska begränsad risk! Ifall aktien däremot står helt still så riskerar du att förlora det investerade beloppet men du kan förstås sälja optionerna när du vill och på det sättet begränsa förlusten.

Ställa en vagga – neutral marknadstro

I det här exemplet så tror du att en aktie ska stå ganska still och du vill tjäna pengar på att tiden går. Du ska nu utfärda en köpoption och utfärda en säljoption som båda är ”out of the money”. Du kan även välja att sälja optioner som är ”at the money”, för att få bättre betalt för optionerna, men då ökar risken med positionen (det kallas att ”ställa en strut”)

Ifall du har rätt i din tro, så kommer optionernas värde att minska lite varje dag och du kan välja att kliva ur din position när som helst, eller vänta tills optionerna förfaller på slutdagen.

Tänk dig en aktie som står i 100kr, du tror att aktien ska pendla mellan 95-105kr de närmaste tre månaderna. Du säljer nu 10 kontrakt av en köpoption med lösen på 105kr med tre månaders löptid, för detta får du betalt 2kr per option, d.v.s. 2000kr. Du säljer sedan 10 kontrakt av en säljoption med lösen 95kr för 2 kr per option, totalt får du in premier till ett värde om 4000kr, exklusive avgifter. Ifall du har rätt så kommer värdet på optionerna gå nedåt lite varje dag och du kommer få behålla premien. Däremot måste du vara medveten om att marknaden kan överraska dig och ifall du märker att du hade fel i din analys så måste du vara beredd att köpa tillbaka optionerna eller köpa ett skydd för din exponering. Positionen innebär mer konkret att du har tagit på dig skyldigheten att köpa aktier för 95kr samt skyldigheten att sälja aktier för 105kr och för detta har du fått in 4kr (4000kr). Många väljer även att etablera denna strategi mot ett aktieinnehav då positionen genererar en god avkastning i en stillastående marknad och ökar avkastningen vid en mindre uppgång i aktien.

Tänk på att riskerna med att utfärda optioner utan skydd är höga, det kan till exempel innebära en obegränsad förlust om du utfärdar en säljoption och inte köpt något skydd, om kursen på underliggande instrument stiger kraftigt.

Det här var bara några exempel och det finns många fler intressanta optionsstrategier. Nasdaq har börjat erbjuda ett verktyg som heter OptionsPlay där du kan få inspiration till olika strategier utifrån din marknadstro och de har också tagit fram en hel del utbildnings- och informationsmaterial som kan vara intressant att ta del av. Följ länken här så kommer du direkt till deras anmälningssida. Det är kostnadsfritt för privatpersoner.

Lycka till nu med din optionshandel och tänk på att hålla risken på en bra nivå. Använd gärna frågefunktionen i OptionsPlay, ifall du har några frågor om verktyget!

/Mikael Tikas, Produktägare Börshandel

Notera att alla siffor ovan är exempel och att priserna på optionerna beror på flera olika faktorer och kan ändras snabbt.

Målgrupp för optioner är informerade och avancerade investerare. Samtliga produkter är komplicerade och kräver god förståelse för den underliggande marknaden och produkternas egenskaper. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg