5 hållbarhetstrender att ha koll på 2024

Efter ett år då värderingarna pressats av högre räntor och osäkert ekonomiskt klimat, ser det ljusare ut för de så kallade ”gröna bolagen” 2024. Här 5 hållbarhetsteman och händelser att hålla koll på. 

2023 blev som väntat det varmaste året som någonsin uppmäts. Den globala medeltemperaturen var 1,48 grader varmare än under förindustriell tid, enligt EU:s klimattjänst Copernicus.

Det är inte bara lufttemperaturen som slagit rekord. Året har även bjudit på rekordvarma hav, rekordlåg utbredning av havsisen och rekordhöga halter av koldioxid och metan.

Allt fler bolag och investerare inser att hållbarhet inte är en hygienfaktor, utan snarare ett kritisk fundament för långsiktig framgång. En studie gjord av PwC visar att ESG har blivit en ”deal breaker” för investerare då 79% av alla investerare menar att ESG faktorer hos ett bolag är en viktig faktor när de gör sitt investeringsbeslut.

Behovet av hållbara produkter och tjänster betyder dock inte att alla så kallade gröna bolag per definition är bra investeringar. Nej, det finns mycket annat som påverkar. Inte minst politiska beslut och vad gäller dessa supervalåret 2024 bli avgörande. Ett år som också kommer att bjuda på bättre rapportering från bolagen och gissningsvis även fortsatt medvind för ett antal starka trender. Här några teman som kan vara värt att hålla lite koll på under året, när vi funderar på var tillväxten och potentiella investeringsmöjligheter finns.

Annons

Supervalår – stor påverkan på miljösatsningarna

2024 är ett riktigt supervalår. Länder som tillsammans har över hälften av världens befolkning – drygt fyra miljarder invånare – håller val. Valresultaten kommer få väsentlig påverkan på framtidens klimatinvesteringar och vilka typer av bolag som kan se sin efterfrågan öka.

Presidentvalet i USA är det val som kommer få störst rubriker globalt och för miljön står mycket på spel. Skulle Donald Trump vinna i november i USA befaras han återigen ta USA ut ur Parisavtalet och stora delar av planen ”Project 2025 bygger på att upphäva President Bidens Inflation reduction act som innehåller stora satsningar på förnybar energi och klimatomställning.

Vi inom EU får också gå till valurnorna då det i juni hålls val till EU-parlamentet. EU har hittills varit regionen med ambitiösast klimatpolitik, men hur det blir efter sommaren återstår att se. Även här finns det alltså anledning hålla koll på sammansättningen i parlamentet och deras ambitioner.

Bättre rapportering från bolagen

Corporate Sustainability reporting directive (CSRD) är en ny lag om hållbarhetsrapportering som för stora bolag trädde i kraft vid årsskiftet. Regelverket kräver att bolag sätter mätbara mål kopplade till hållbarhet. Styrelsen är ansvarig och allt ska revisionsgranskas, så risken för green washing torde minska.

Även om själva rapporteringen ska ske först i årsredovisningarna för 2024, kommer det med all sannolikhet finnas mycket information redan i års- och hållbarhetsredovisningarna för 2023 då arbetet redan är igång. Så ta och läs igenom bolagens årsredovisningar lite extra nu när de släpps i februari-mars.

70% av världsekonomin beroende av biologisk mångfald

Biologisk mångfald har varit ett hett ämne i investerarvärlden senaste året och prognosen är att det kommer fortsätta vara högt upp på agendan. Det implementeras bland annat nya omfattande krav på hur bolag ska identifiera, åtgärda och minska sin påverkan på biologisk mångfald samt redovisa hur bolaget självt påverkas av minskningen av biologisk mångfald. Riskerna är inte ovidkommande.

70% världens av världens BNP är beroende av biologisk mångfald enligt en rapport från World Economic Forum. Bygg-, jordbruk- och livsmedel är de mest sårbara sektorerna. I dagsläget finns det inget enkelt sätt för privata investerare att ta sig an frågorna, men institutionella kapitalförvaltare tittar redan på hur de ska integrera biologisk mångfald i sin förvaltning och det tillsammans med ökad transparens från bolagen, kommer ge ringar på vatten. Som privatperson skadar det inte att redan nu ha biologisk mångfald i bakhuvudet, när man funderar över potentiella investeringsteman. Själv är jag väldigt intresserad av food tech och bolag inom effektivisering av jordbruk.

Annons

Dubbla investeringar i förnybar energi

Utbyggnaden av fossilfri energi kommer att fortsätta världen över, lyft av politiska satsningar och en mycket stark efterfrågan. För att nå målet om en tredubbling av förnybart till 2030 som drygt 120 länder kommit överens om, måste investeringarna i sektorn fördubblas enligt en Bloombergs uträkningar.

Aktier inom förnybar energi har inte rosat marknadens senaste åren när deras höga värderingar pressats av de snabba räntehöjningarna. Nu har räntorna dock stabiliserats och förväntas gå ned vilket torde gynna sektorn. Lägg till att bolagen inom förnybar energi handlas till ett lägre framåtblickande P/E-tal än breda index. Kanske är 2024 året då inte aktierna inom förnybar energi tar revansch.

Upptäck aktier inom energi och filtrera på olika kategorier här.

Upptäck fonder inom förnybar energi här.

Energieffektivisering – den snabba (del)lösningen

Mer energieffektiva byggnader är en förutsättning för att klara omställningen från fossilt och nå klimatmålen. 40 procent av Sveriges energianvändning går till att värma och kyla ned bostäder och bolag inom energieffektivisering av fastigheter har goda förutsättningar på både kort och lång sikt. Kraven kommer från såväl reglerare som inifrån bolagen själva. Inom EU har medlemsländerna förbundit sig att minska energianvändningen med 5 procent under vissa högpristimmar, samt sträva efter att minska den totala energianvändningen med minst 10 procent.

Vi ser också att allt fler bolag har åtagit sig egna nettonoll-mål och den lägst hängande frukten är ofta att se över och minska energiförbrukningen i sina egna lokaler och sin egen produktion. Bolag inom energieffektivisering är alltså väl positionerade och alla möjligheter att växa. Storbanken Goldman Sachs har en prognos om att bolagen på medellång sikt kommer ha en vinsttillväxt på 15 procent, mot den bredare aktiemarknadens 6 procent.

Ovanstående punkter är några av de som jag har med min när jag funderar över var tillväxten finns och vilka bolag jag ska investera i. Som alltid gäller dock grundregeln, se till att ha en väldiversifierad portfölj.

10 populäraste hållbarhetsfonderna:

  1. Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK
  2. Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK
  3. Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK)
  4. Proethos Fond
  5. Storebrand Global Solutions A SEK
  6. Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri A1 SEK
  7. Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK)
  8. CT (Lux) Sust Opps Eurp Eq A Inc EUR
  9. Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult
  10. East Capital Global EM Sustainable A SEK

Listan visar de tio mest populära fonderna med hållbarhetsfokus per den 2024-01-12. Se hela listan här.

//Johanna Kull

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg