Äger du något av världens mest innovativa företag?

Av Avanza

12 sep 16

Share

Den amerikanska tidsskriften Forbes har precis tagit fram 2016 års lista med världens mest innovativa företag, är du delägare i någon av finalisterna?

Forbes rankar bolagen utefter vad de kallar för innovationspremium vilket förenklat är skillnaden mellan ett bolags börsvärde och nuvärdet av kassaflödet* från den befintliga verksamheten. Just denna skillnad menar Forbes är ett signalvärde på marknadens förväntningar avseende ny lönsam tillväxt från innovation.

Bolagen på listan behöver ha minst 7 år publik finansiell historik och ha ett börsvärde överstigande 10 miljarder dollar. Flera av dessa bolag går att bli delägare i via oss och glädjande för svensk del är att Assa Abloy som är den största globala leverantören av intelligenta lås- och dörrlösningar finns med på listan, för tredje året i rad. Assa Abloy har ett mål om att minst 25 % av försäljningen ska komma från produkter som är yngre än tre år, ifjol lyckades man att uppnå 31 %.

Revisions- och konsultbolaget PWC skrev redan 2012 en rapport på temat innovation och hållbar tillväxt. En av slutsatserna var att organisationer måste fokusera mer på kostnadseffektiv innovation avseende deras varor- och tjänster för att vara konkurrenskraftiga i en alltmer global ekonomi. I den 19:e upplagan (2016) av PWC:s årliga globala VD-enkät framgick även att hälften av dem som svarade ansåg att forskning och utveckling (FoU)  samt innovativa teknologiska framsteg var kritiska för verksamheten.

Nedan har vi listat topp 15 mest innovativa bolagen globalt enligt Forbes –  se fullständig lista här!

Innovativa bolag topp 15

Topp 15 mest innovativa bolag 2016 enligt Forbes
Aktie Verksamhet Börs Ägare +/- 2016**
KS 1 Tesla Elbilar us 5 600 -18,97%
KS 2 Salesforce.com CRM/Molnstjänst us 87 -5,31%
KS 3 Regeneron Pharmac. Läkemedel us 20 -29,19%
KS 4 Incyte Läkemedel us 11 -27,05%
KS 5 Alexion Pharmaceuticals Läkemedel us 11 -34,51%
KS 6 Under Armour Sportkläder us 406 -4,79%
KS 7 Monster Beverage Drycker us 22 -0,96%
KS 8 Unilever (Indonesien)* Dagligvaror us 262 7,68%
KS 9 Vertex Pharmaceuticals Läkemedel us 12 -25,54%
KS 10 Biomarin Pharma. Forskning us 6 -10,24%
KS 11 Amazon E-handel us 1 199 12,40%
KS 12 ARM Holdings (USA OTC) Halvledare us
KS 13 Naver (USA OTC) Online/Sökportal us
KS 14 FleetCor Technologies Betallösningar us 1 12,59%
KS 15 Netflix Streaming us 1 770 -15,64%

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. *Det är den Indonesiska delen som avses men aktien i listan är huvudbolaget Unilever, noterat i USA. 

*Till skillnad från vinst som kan påverkas åt båda hållen med bokföringstekniska åtgärder så anger kassaflödet helt enkelt mellanskillnaden mellan in- och utbetalningar, vad det rent krasst finns för pengar på företagets konto och hur mycket nya pengar som kommer in. Nuvärdet anger vad framtida förväntade pengar in på kontot är värda redan idag. Som jämförelse kan nämnas att 100 kr med 1 procent ränta är värda just 100 kr idag men om ett år kommer värdet ha växt till 101 kr. Det innebär att 100 kr idag är värt exakt lika mycket som 101 kr om ett år (bortsett från ev. inflation).
** Utveckling sedan 2016-01-04 uppdaterad med stängningskurs 2016-09-09. Utvecklingen gäller i lokal valuta. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza.

 

Relaterade inlägg