Hur fungerar aktielån?

Av Avanza

01 nov 22

Share

Aktielån innebär att du som har svenska aktier i en kapitalförsäkring, kapitalpension, pensionsförsäkring eller tjänstepension får möjlighet till extra avkastning, helt automatiskt! Dina innehav påverkas inte och du har möjlighet till den extra avkastningen månadsvis. Låt oss berätta mer.

Vad är aktielån?

Aktielån innebär att Avanza Pension har möjlighet att låna ut aktier som finns inom ramen för våra kunders kapitalförsäkringar, kapitalpension, pensionsförsäkringar och tjänstepension. Aktierna lånas ut till Morgan Stanley mot en utlåningsränta och de i sin tur kan låna vidare till exempelvis stora kapitalförvaltare. Om de aktier du har i något av dessa konton lånas ut så får du extra avkastning i form av ränta från låntagaren, som delas mellan dig och Avanza. Hur mycket avkastning du får beror på hur många aktier du har, hur länge de lånas ut och vilken efterfrågan som finns på de aktuella aktierna.

Hur fungerar det?

Aktielånet fungerar automatiskt och du som kund kommer aldrig märka något, förutom att du får en summa pengar månadsvis om aktier på ditt konto varit utlånade. Om det finns intresse att låna aktier i bolag A så ser vi hur många aktier i just bolag A som finns inom ramen för Avanza Pension via våra kunders kapitalförsäkringar, kapitalpension, pensionsförsäkringar och tjänstepensionskonton. Sen lånar vi ut en viss del av detta och delar på intäkten, alltså räntan, som låntagaren betalar för lånet av aktierna.

  • 60% av intäkterna från aktielånet, vi står helt och hållet för ev. kostnader.
  • Månadsvis utbetalning.
  • Du märker ingen skillnad. Du kan sälja aktierna och belåna värdet på dina konton precis som vanligt, dessutom får du utdelning i vanlig ordning. Den enda skillnaden är att du får en ersättning om aktierna varit utlånade. Ersättningen räknas dessutom som avkastning varpå den inte beskattas, däremot ingår den i schablonunderlaget på kontot.

Finns det någon risk för mig som kund?

Om Morgan Stanley skulle gå i konkurs eller av annan anledning inte kan leverera tillbaka de utlånade aktierna till Avanza Pension finns en säkerhet som motsvarar 105 procent av de utlånade aktiernas värde. Den säkerheten kan användas för att i första hand köpa tillbaka aktierna. Om det inte är möjligt på grund av exempelvis handelsstopp i aktien kompenseras du som kund istället med ersättning motsvarande aktiernas värde.

Hur fungerar blankning?

Ett vanligt skäl att låna aktier är för att genomföra en blankning av aktier. Det innebär att man kan tjäna pengar när en viss aktie sjunker i pris. Men hur fungerar då denna blankning? Låt mig ge ett exempel.

Låt oss anta att en internationell kapitalförvaltare (’förvaltaren’) anser att Bolag X är övervärderat och tror att aktiekursen kommer sjunka. Då kan de tjäna pengar på denna tro genom att låna en aktie i Bolag X av oss. Aktien kostar 100 kronor på börsen vid lånetillfället och förvaltaren säljer omedelbart aktien över börsen för 100 kronor när denne lånat aktien av oss. Försäljningen leder till att förvaltaren mottar 100 kronor (ex. courtage) och för lånet betalar denne en löpande räntekostnad till oss som vi delar på, där du får 60%. Tids nog är det dags för förvaltaren att lämna tillbaka aktierna. Låt oss då vidare anta att de hade rätt och att aktiekursen sjunkit till 80 kronor. De har ju faktiskt inte lånat 100 kronor av oss utan en aktie som just då stod i 100 kronor. När aktien ska lämnas tillbaka så köper förvaltaren tillbaka aktien över börsen för 80 kronor ex. courtage och ger sen tillbaka aktien till oss. Det som då skett är att förvaltaren lånat en aktie som denne sålt och inkasserat 100 kronor för, för att sedan köpa tillbaka den för 80 kronor. Det innebär att de gjort en vinst på mellanskillnaden, alltså 20 kronor, oaktat courtagekostnad för försäljning och efterföljande köp samt den löpande räntan för lånet.

Vill du lära dig mer om vad blankning är och hur det fungerar så kan du kolla in Avanza Akademins avsnitt om blankning som du hittar här.

Alla kunder är med automatiskt

Den främsta anledningen att alla kunder är med automatiskt är att vi helt enkelt tycker att aktielån är ett bra sätt för alla kunder med kapitalförsäkring, kapitalpension, pensionsförsäkring och tjänstepension att få extra avkastning. Dessutom krävs det stora aktievolymer, vi måste alltså kunna låna ut många aktier från ett stort antal konton för att det ska fungera. En möjlighet som tidigare varit förunnad fonder och förmögna privatpersoner. Däremot har vi gjort det mycket enkelt att välja bort detta, om så önskas.

Hur mycket kan jag tjäna på detta?

Låt oss ta ett exempel:
Om du har aktier till ett värde av 100 000 kr och Avanza Pension lånar ut 50% av innehavet till en utlåningsränta om 5% så blir den totala avkastningen 2500 kr per år. Som kund kommer du få 60% av den totala avkastningen vilket motsvarar ungefär 125 kr per månad. Har du bara aktierna några dagar så kommer du få ersättning motsvarande de dagarna du hade aktierna. Avkastningen betalas ut till ditt konto varje månad.

Hur gör jag om jag inte vill delta?

Vi tror att aktielån är något som skapar mervärde för våra kunder och ger en automatisk meravkastning löpande månadsvis, utan någon som helst kostnad eller påverkan på ditt sparande. Du kommer inte märka någonting alls, förutom den löpande insättningen som du får om någon eller några av dina innehav varit utlånade. Om du ändå vill välja bort aktielånet så kan du närsomhelst göra det. Antingen på samtliga konton eller enskilda dito. Du väljer bort aktielån via denna länk.

Lär dig mer och fortsätt diskutera

Vill du fortsätta diskutera aktielånet så kan vi rekommendera Avanzapoddens Facebookgrupp som du hittar här. Där kan du även ställa eventuella frågor som dyker upp i samband med denna lansering. Ännu mer info kring detta hittar du på vår landningssida på sajten, den hittar du här.

Tänk på att det kan svänga! Att spara i fonder, aktier och andra värdepapper har över tid varit ett bra sätt att få pengar att växa, men hur det går i framtiden vet ju ingen. Det kan gå upp och ner så det är alltså inte säkert att du får tillbaka pengarna du satte in från början. Försäkring tillhandahålls av Avanza Pension.

Relaterade inlägg