Aktierna och fonderna som lockade mest i februari

Av Avanza

03 mar 22

Share

Rysslands invasion av Ukraina sände ut en chockvåg över de globala finansmarknaderna. Börsen (OMXS30) sjönk närmare 7 procent, vilket innebär att det blev den sämsta februarimånaden sedan 2001. Historien visar dock att det inte behöver vara ett självklart säljläge. 

Det fruktansvärda faktum att vi nu har krig i Europa har skrämt börsen och fått många sparare att trycka på säljknappen. Motvikter till detta är en stark rapportsäsong och det faktum att många aktier redan fallit mycket senaste året. Historien har lärt oss att utbrott av krig inte lett till de största nedgångarna. Samtidigt finns många rörliga komponenter såsom stigande priser på råvaror, olja och gas som leder till ökade kostnader för allt som transporteras, likväl som drivmedel och vår el. En syrlig kompott som verkligen inte faller börsen i smaken.

Nedan bild från LPL Research visar hur amerikanska börsen reagerat historiskt på stora marknadshändelser.

Hur har aktiespararna agerat under februari?

Månadens köplista toppas av SBB, följt av Swedbank och Ericsson B

Fastighetsbolaget SBB är den näst mest ägda aktien hos oss och tillika den mest nettoköpta aktien under 2022. Under månaden publicerades en blankarrapport på SBB som skapade en vild handel i aktien med stora svängningar som följd. Spararna ansåg uppenbarligen att det var ett bra köpläge och med facit i hand stängde aktien månaden med en högre aktiekurs och fler ägare än innan rapporten

SBB som nu tagit steget till att bli en månadsutdelare bjöd samtidigt på 32 procents utdelningstillväxt i samband med bokslutet. Därutöver ser vi att spararna köper bankaktier som lockar med hög direktavkastning. Swedbank bjöd till och med på en värmande extrautdelning under månaden.

I köptoppen hittar vi även Ericsson som tappade en fjärdedel av börsvärdet under månaden efter uppgifter om mutskandalen i Irak. Ericsson är en folkaktie som har många ägare hos oss, både direkt och indirekt via Investors innehav. Spararna valde att trycka på köpknappen under den kraftiga nedgången.

Månadens säljlista toppas av Evolution, följt av Tesla och AstraZeneca.

Spelunderleverantören Evolution fortsätter att vara den mest nettosålda aktien för tredje månaden i rad. Till skillnad från den senaste tidens vinsthemtagningar ser vi nu att antal ägare faktiskt minskar, vilket inte tillhört vanligheten historiskt. Rimligtvis bidrar den allmänna krigsoron till att en del ägare tackar för kaffet.

Hur har fondspararna agerat under februari?

Den stora osäkerheten på börsen har fått fondspararna att dra ned på risken. I januari valde många att köpa blandfonder och räntefonder, nu har man i större utsträckning sålt av fonder och parkerat pengarna vid sidlinjen. Det löpande månadssparandet är dock i stort intakt, vilket är glädjande. För de allra flesta handlar ett gott långsiktigt sparande om att fortsätta spara i ur och skur, i sämre tider görs dessutom oftast de bättre affärerna.

Amerikanska oljepriset skrev in sig i historieböckerna i april 2020 då priset föll till minus 37 dollar per fat. Skälet var att det producerades mer olja än vad som konsumerades, samtidigt som lagringskapaciteten var en trång sektor. Nu har priset rusat till över 113 dollar fatet och närmar sig rekordnivån 146 dollar fatet som noterades i juli 2008. Den kraftiga uppgången har lockat många sparare att köpa energifonder som i stor utsträckning investerar i oljebolag.

Utvecklingen i sig är problematisk med tanke på den hållbarhetsutmaning vi står inför. Hållbarhetskrisen är i allra högsta grad redan här men arbetat för att lösa det hela och säkerställa planetens fortlevnad för framtida generationer har vi framför oss. Det stora förklaringsvärdet till att fossila energifonder toppar köplistan handlar dock mer om utflöden ur andra fondkategorier än inflöden i dessa fonder. Under en mer normal börsmånad hade dessa fonder inte ens kvalat in på köplistan.

Intresset för energifonder följs av råvarufonder och Latinamerikafonder.

I energifonder hittar vi primärt oljebolag, medan vi i råvarufonderna även hittar ädelmetaller och basmetaller. Dessa fondkategorier är de som stigit mest i år bland samtliga fonder hos oss, vilket troligtvis lockar en del sparare till köp. De kraftigt stigande priserna eldas på av kriget i Ukraina samt att många av naturliga skäl vänder rysk olja ryggen. Världen har under lång tid underinvesterat i oljesektorn, inte minst på grund av omställningen till förnybar energi, vilket bidrar till prisutvecklingen vi nu ser.

Sverigefonder är månadens mest sålda fonder.

För första gången under överskådlig tid hamnar Sverigefonder högst upp på säljlistan. Den rimliga förklaringen är troligtvis att det är den kategorin som flest kunder normalt sett favoriserar, varpå den även får störst utflöden när börsen surnar till och kunderna drar ned på risken. Här är sannolikheten stor att vi får se en återkomst till köptoppen när börsturbulensen avtar i styrka.

Fonderna som köptes mest under månaden

  1. Avanza Fastighet by Norhammar
  2. BGF World Energy A2
  3. Länsförsäkringar Global Indexnära
  4. Avanza Global
  5. Swedbank Robur Korträntefond A

När det är dags att sammanfatta mars månad så hoppas jag innerligt att vi, oavsett börsens utveckling, kan glädjas åt fred i Europa.

/ Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg