Aktierna och fonderna som lockade mest i oktober

Av Avanza

01 nov 22

Share

Oktober är en mytomspunnen börsmånad som historiskt både bjudit på krascher och fött nya tjurmarknader. I år blev det en oktoberfest snarare än skräcktober där breda Stockholmsbörsen steg 10% sedan årslägsta och över 6% under månaden. Smalare OMXS30 bjöd på en positiv månad för andra gången i år vilket smittat av sig på aktiespararnas riskvilja då vi noterar tydliga nettoköp under månaden. Fondspararna däremot fortsätter dra ned på risken.

Börsen börjar blicka mot horisonten, bortom regnmolnen

Sjunkande långräntor i USA, något försvagad dollar och en rapportsäsong som varit starkare än förhandstipsen har stöttat börsen. Stockholmsbörsens samvariation med långräntor har varit tydlig under året, vilket tagit sig uttryck i det faktum att börsen varit räntedriven. Det marknaden nu vill se är att vi tydligt passerat inflationstoppen. På den punkten blir hösten intressant eftersom hushållsförtroendet är på samma låga nivåer som under finanskrisen samtidigt som inflationstakten steg kraftigt ifjol höstas, så nu går vi mot tuffare jämförelsetal för inflationssiffran.

Oktober är en månad som både bjudit på krascher och fött tjurmarknader

Med anekdotisk bevisföring kan vi peka på att IT-kraschen, finanskrisen samt finans och fastighetskrisen på 1990-talet samtliga bottnade under oktober månad. I USA sticker oktober ut som den månad som bjudit på flest vändningar efter en björnmarknad, oavsett om man tittar på S&P 500, Dow Jones eller Nasdaq. Börsen har onekligen tagit höjd för sämre tider likväl som att vi nu diskonterat betydligt högre räntor. Multipelkontraktionen, alltså att vi nu betalar mindre för varje vinstkrona, är redan ett faktum, frågan är vad som händer med vinsterna framåt och i hur stor utsträckning marknaden tagit tillräcklig höjd för eventuellt fallande vinster

Månadens köplista toppas av Telia Company, följt av Tesla och Ericsson.

Aktiespararna väljer att plocka upp kursförlorare under oktober som kraftigt underpresterat börsen i form av Telia, Tesla och Ericsson. Telia valde att skruva ned sina förväntningar på verksamhetsåren 2022 och 2023 på grund av höga energikostnader och stigande räntekostnader. Telia som varit en tryggare boj i börsbukten under årets turbulens bjöd på det största kursfallet på 15 år och nu frågar sig nog många om den attraktiva utdelningen kommer kunna upprätthållas. Aktiespararna röstar dock med fötterna genom att trycka på köpknappen och den gamla folkaktien har dessutom lockat 8% fler ägare hos oss under året.

Månadens säljlista toppas av Evolution, Alibaba och Africa Oil.

På säljlistan hittar vi aktier som gått betydligt bättre än börsen under oktober. Aktiespararna tar hem en del vinster för att stuva om i portföljen och köpa aktier som inte hängt med börsen upp under månaden. Kinesiska Alibaba är undantaget där aktien tappat 80% sedan toppen och nu handlas under introduktionskursen om 68 dollar från 2014. Det kinesiska kommunistpartiets ledare Xi Jinping har säkrat makten för tredje gången och kommer därmed vara landets ledare i ytterligare 5 år. Det har skapat oro för tillväxten i den privata sektorn. Dessutom har USA begränsat exporten av högteknologiska halvledare, något som påverkar Alibaba negativt. Kanske var det detta som fick droppen att rinna över för aktiespararna?

Annons

Hur agerade fondkunderna under oktober?

Fondspararna drar fortsatt ned på risken genom att ta hem vinsten i globalfonder och stuva om mot blandfonder som attraherar var tredje köpkrona under månaden. Det kanske inte är konstigt med tanke på att vi så sent som slutet på september fram till mitten på oktober fick nya årslägsta nivåer på ett flertal index, för tredje gången i år. Sedan dess har börsen förvisso snabbt stigit närmare 10% men detta till trots har fondspararnas tålamod ånyo prövats.

Globalfonder har favoriserats varje månad det senaste halvåret, men återfinns nu på säljtoppen. Det är ett intressant trendskifte. Globalfonder ger stor exponering mot amerikanska börsen, och dollarn, vilket varit helt rätt i år. Även om Dow Jones går mot den bästa oktobermånaden sedan indexet grundades 1896 så har kronan stärkts över 5% mot dollarn sedan slutet på september. Fondspararnas tajming i år får sägas vara imponerande – inte bara en gång utan två.

Den röda tråden på köplistan är nästan bländande och stavas riskaversion. I år har man i princip inte kunnat gömma sig i något tillgångsslag. Många av oss pratar om det kraftiga börsfallet, men kontinentalplattorna har även skakat på räntemarknaden. Den amerikanska tioåringen har exempelvis bjudit på den sämsta utvecklingen under ett enskilt år någonsin. Förräntningstakten på räntemarknaden är dock betydligt mer aptitlig nu än vid årsskiftet, vilket gjort blandfonder mer intressanta än tidigare.

Det föreslagna grundavdraget om 300 000 kronor på ISK kan rimligtvis leda till högre intresse för ränteplaceringar. Speciellt med tanke på att TINA (There is no Alternative) lämnat över stafettpinnen till TARA (There are Reasonable Alternatives), det vill säga att det numera finns alternativ till aktier. Det betyder att det nu blir försvarbart att ha ränteplaceringar med lägre förväntad avkastning än aktier på sitt schablonskattade ISK.

Intresset för blandfonder följs av obligationsfonder (USD) och hedgefonder.

Amerikanska centralbanken FED ligger längre fram i räntehöjningscykeln än exempelvis Riksbanken och kan dessutom komma att göra mer. Det är något som talar för att dollarn en tid skulle kunna parkera på en stark nivå. Via obligationsfonder får fondspararna en valutaexponering mot dollar, eftersom de handlas i just dollar. Här bör man förvissa sig om vilken duration fonderna har, alltså genomsnittlig löptid på obligationsinnehaven. Ju längre duration desto högre ränterisk, där rådande klimat talar för kortare duration.

Hedgefonder har ofta en absolutavkastande ambition. De har ett friare placeringsmandat och en bredare verktygslåda för att uppnå just det. Det finns en etablerad sanning om att hedgefonder tingar en högre risk, men så behöver det nödvändigtvis inte vara. Däremot kräver de friare placeringsmandaten att man som fondsparare gör en grundlig hemläxa kring fondens historik och förvaltarens skicklighet, men även kostnaderna då många har prestationsbaserade avgifter.

Gröna energifonder är månadens mest sålda fonder.

Energikrisen har satt fokus på behovet av energiomställning, vilket skapat en renässans för intresset kring gröna energifonder under året. Senaste månaden har fonderna i kategorin däremot haft viss motvind och får nu stryka på foten när fondspararna drar ned på risken.

Fonderna som favoriserades under september

Förutom fondkategorier så är det såklart angenämt att också kika närmare på vilka enskilda fonder som lyckades attrahera flest sparkronor. Nedan är de 10 fonder som spararna favoriserat under månaden.

  1. SEB Korträntefond C USD – Lux
  2. Avanza Global
  3. Amundi Fds Volatil Wld A USD C
  4. Lynx Dynamic
  5. Länsförsäkringar Global Index
  6. HSBC GIF Turkey Equity AC
  7. PLUS Allabolag Sverige Index
  8. Avanza Auto 5
  9. Avanza Auto 6
  10. Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK)

Nu går vi in i november månad, vilket historiskt varit den starkaste månaden för OMXS30. Sedan 1990 har den genomsnittliga uppgången varit +2,66% jämfört med +2,26% för april som kommer på andra plats. Låt oss hoppas att börsen i november går i dess historiska fotspår.

Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg