Är räntetoppen nära och vad innebär det för småbolag?

Av Avanza

18 sep 23

Share

Det är tydligt att småbolagen har haft det tufft mot storbolagen under den här cykeln av räntehöjningar. Sedan ränteuppgången började 2022 – så har storbolagen (OMX30) tappat 6% medan småbolagen (CSX-index) tappat 33%.

Det är en dramatiskt stor skillnad och de flesta bedömare pekar på tre stora skäl till att storbolagen dragit ifrån:

 1. Att bank gynnas (storbolag) medan fastighet missgynnas (småbolag) av högre räntor.
 2. Att verkstadsbolagen (också storbolag) gynnats av stora orderböcker och starkare amerikansk dollar.
 3. Att ökad osäkerhet leder till ökat likviditetsfokus (hellre mer likvida aktier än mindre likvida) – vilket gynnar storbolagen.

När kan det vända för småbolagen?

Om vi tittar vi på en kvot mellan småbolagsindex (CSX-index) och storbolagen (OMX30) sedan år 2000 så är det tydligt att över tid har småbolag gått bättre (stigande kvot). Men, det är lika tydligt att storbolagen gått betydligt bättre än småbolag de senaste 2 åren.

Hela försprånget som småbolag byggt upp under 5 år har storbolagen återtagit de senaste 2 åren. När vi tittar tillbaka (2006 till 2008 samt 2016 till 2018) så har den tidsperioden (2 år), historiskt varit den period som storbolagen brukar lyckas gå bättre än småbolag.

Huruvida det kommer bli samma utveckling igen eller ej – det är omöjligt att svara på. Men, de flesta bedömare tycker det är troligt att vi börjar närma oss en räntetopp och att konjunkturutsikterna ser något sämre ut, vilket troligen gör att inflationen kommer att komma ned igen genom att arbetsmarknaden lugnar sig något.

Annons

Hur tänker vi just nu med Avanza Småbolag by Skoglund?

Avanza Småbolag by Skoglund har tyvärr gått ned med 7 procent under året, där storbolagen tvärtom har stigit med 7 procent.

Över tid skapas bra avkastning av stigande vinster, och småbolag har historiskt haft högre vinsttillväxt än storbolag. Det är naturligt då småbolagens vinster växer från en lägre nivå och varför vi anser att småbolag är ett bra alternativ för det långsiktiga sparandet.

I en tuff marknad för småbolag fortsätter vi att leta bolag som kan växa vinsten framåt till en så bra värdering som möjligt. Då vi har haft en försiktig syn på konjunkturutsikter en tid försöker vi positionera oss i bolag som har en strukturell tillväxt eller mer ocyklisk tillväxt. Vi har utöver det även valt att ha lägre värderade aktier i portföljen för att minska riskerna på nedsidan. Tyvärr har vi varit för försiktiga i våra val hittills, och har därför halkat efter småbolagsindex med 5%-enheter i år.

Fondens 10 största innehav

Våra tre största innehav i fonden för tillfället är Securitas, Elekta och Hexatronic, vilka alla kvalar in i ovan beskrivning. Elekta och Hexatronic har strukturell tillväxt och Securitas är ocykliskt. Vinsttillväxten för Securitas och Hexatronic bedöms vara 18% per år de kommande 3 åren, och för Elekta hela 28%. Värderingen är idag 10x rörelseresultatet för Securitas och Hexatronic, medan Elekta värderas till 12x rörelseresultaten.

Med förhoppning om en mer normal och fredligare värld framgent och att räntehöjningscykeln kan närma sig sitt slut, så fortsätter vi att leta efter fler aktier med god vinsttillväxt till en bra värdering.

 1. Securitas B
 2. Husqvarna B
 3. Elekta B
 4. Hexatronic Group
 5. Trelleborg B
 6. AAK
 7. HEXPOL B
 8. Modern Times Group B
 9. Getinge B
 10. Munters Group

Jag hoppas att allt är bra med er alla! /Fredrik Skoglund, förvaltare Avanza Småbolag by Skoglund.

Avanza Småbolag by Skoglund är en matarfond som placerar minst 85% (och i praktiken 100%) av sina medel i ett mottagarfondföretag. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. För information, faktablad, informationsbroschyr samt uträkning för småbolagsfonders historiska avkastning jämfört med större bolag se avanza.se/avanzasmabolag Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg