Avanza Auto – en 2-åring som imponerar

Nu har Avanza Auto fyllt två år – grattis Auto och alla ni som valt att spara i Autofonderna! Så här långt har ni fått den avkastning som Auto har som mål att leverera. Totalt finns det nu nästan 5 miljarder i Avanza Auto, roligt att så många sett fördelarna med Avanzas automatiska sparande!

Många som sparar i fonder tycker att det är svårt att välja vilka fonder de ska spara i och hur de ska fördela sitt sparande mellan fonderna för inte ha alltför stora svängningar i värdet. Därför finns det idag väldigt många olika fondifonder och blandfonder som ska hjälpa fondspararna med det svåra jobbet. Min uppfattning är att många förvaltare har haft det svårt att leverera, då det är ett tufft jobb att omfördela pengar mellan olika tillgångar och fonder. Dessutom är avgifterna ofta ganska höga i dessa ”fondtjänster”, vilket slår direkt på din förväntade avkastning.

Mer till dig, mindre till banken – på riktigt

Jag började på Avanza i april i år. Det finns så klart många skäl till att jag vill jobba här, men ett starkt bidrag är att den här banken faktiskt vill ge mer till sina kunder, på riktigt. Jag har följt Autofonderna sedan start och alltid varit spänd på hur Avanza skulle lyckas.  I Auto är målsättningen att över tid ge kunderna en god riskjusterad avkastning. Dvs att kunderna ska få bra betalt för den risk som fonderna tar. Som ny på fondbolaget har jag så klart både granskat avkastningen och processen för hur den skapas och det är lätt att bli imponerad.

Först och främst har alltså de olika Autofonderna faktiskt gett en bättre riskjusterad avkastning än många av de andra fondbolagens fondifonder med jämförbar inriktning och samma risknivå. Kul! Alla ni 120 000 kunder som valt att spara i Auto bör kunna känna er nöjda med utvecklingen för ert sparande. Tillsammans har ni snart sparat ihop 5 miljarder, det är också imponerande!

Sparkapital i Avanza Auto sedan start 2017:

Engagerade förvaltare

I mitt nya jobb ingår ju även att säkerställa att den investeringsprocess som följs för att förvalta Auto har bra förutsättningar för att leverera en god avkastning framöver. Anders Brommesson är den förvaltare på Avanzas fondbolag som ytterst ansvarar för Automodellen som används i förvaltningen. Han och hans kollegor har spänt bågen hårt och verkligen byggt en modell som baseras på den modernaste portföljteorin.

Utgångspunkten är att erbjuda väldiversifierade Autofonder för sex olika risknivåer. Auto använder den s.k. Black-Littermanmodellen som är en praktisk utveckling av Harry Markowitz nobelprisbelönta och klassiska portföljvalsmetod. Det är en rätt avancerad modell med väldigt många siffror som bearbetas för att Anders och hans kollegor ska få fram den lämpliga mixen av fonder till varje Auto. I korthet innebär det att Autos investeringsbara tillgångar, och hur de tenderar att utvecklas relativt varandra (korreleration), kombineras med förväntad avkastning och risk för de olika tillgångarna. Slutligen sker en portföljoptimering där hänsyn tas till de restriktioner som finns i modellen, för att respektive Auto ska ha en risk och tillgångsfördelning i linje med Autofondernas olika inriktning.

Eftersom förvaltningen av Auto baseras på en mycket välkänd teori är vi så klart inte helt ensamma om att använda den här typen av modell. Dock verkar det verkligen som att vårt team lyckats sätta upp modellen på ett gediget sätt. De är dessutom väldigt dedikerade till Auto och brinner på riktig för att modellen ska vara bäst, vilket så klart är en kritisk faktor i den tuffa tävlingen mot konkurrenternas fonder.

Kontinuerlig utveckling

Modellen som används i Auto utvecklas också kontinuerligt av Anders och hans kollegor, så att du som sparar i Auto inte hela tiden ska behöva fundera på vilka fonder du borde äga kommande period. I år har Auto tex minskat investeringarna i Sverigefonder och lagt till investeringar i globala företagskrediter och aktier i ”Pacific” (exkl. Japan). Det har bidragit positivt till avkastningen. Just nu tittar förvaltarna bl.a. på möjligheten att lägga in ytterligare globala ränteplaceringar i modellen, med målet att Auto ska ge en ännu bättre riskjusterad avkastning kommande år.

De låga avgifternas betydelse

Slutligen, en påminnelse om att fondavgifter kan äta upp stora delar av ditt sparkapital. Att vi, till skillnad från många andra, tar ut en rätt låg avgift i Auto ger en direkt effekt på din värdeutveckling och vad du kan förvänta dig. Det är inte ovanligt med förvaltningsavgifter på 1,0–1,5 procent per år i fondifonder och blandfonder. Hos oss betalar du maximalt 0,50 procent i förvaltningsavgift per år för Auto, och då ingår förvaltningsavgifterna i alla de fonder Auto investerar i. Med ett sparkapital i Auto på 50 000 kr blir det alltså 500 kr mindre i avgift per år, om vi jämför med en fond som kostar 1,5 procent. En femhundring per år kanske inte låter så mycket, men det blir en stor skillnad på sikt och kan bidra till att 2-åringen ger en god värdeutveckling även framöver.

Du kan välja mellan sex olika Auto, utifrån din sparhorisont och riskbenägenhet. Vill du också vara med, kolla in Auto här!

/Jesper Bonnivier, vd Avanza Fonder

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg