Avanza Småbolag by Skoglund: Investerarbrev januari 2021

Avanza Småbolag by Skoglund startade den 26 november 2020. Till och med den sista januari 2021 är fonden upp 8,9%, vilket är bra jämfört med börsens 4,2% och småbolagsindex på 5%. Hållbarhet, digitalisering och transformering är de tre viktigaste trenderna framåt. Fonden investerar från de allra minsta bolagen och upp till 75 miljarder kronor i börsvärde. Det gör att vi kan hitta vinnare tidigt och följa med på resan när de växer och blir stora.

Här är Investerarbrevet för januari 2021 från mig, Fredrik Skoglund, där jag skriver om hur jag ser på börsen nu och om några av våra större innehav.

Under januari var det svängigt värre på börsen. Vi såg även att värdeaktier tog över taktpinnen från tillväxtaktier samt att de större bolagen tog revansch på småbolagen.På börsen (gula linjen) blev avkastningen i januari +2,5% medans Småbolagsaktier (grön linje) sjönk med 1,4% och storbolag (röd linje) steg med 4%. Avanza Småbolag by Skoglund sjönk med 1%.

Börsutveckling under januari 2021

Börsen fortsatte att fokusera på värdeaktier i ett bredare perspektiv – och lite mindre på tillväxtaktier – så här i inledningen av 2021.

Kvartalsrapporterna har hittills varit godkända från bolagen. Bra kostnadskontroll och en begynnande ekonomisk återhämtning gör att siffrorna hittills i rapporterna generellt blivit lite bättre än förväntningarna.

Börsen sätter stort hopp till vaccinutrullningen och tittar bortom den pågående lock-down i flera länder. Ett annat hopp sätts till fortsatta stimulanser från centralbanker och regeringar runtom i världen, inte minst i USA.

Detta har fått räntan i USA att börja röra sig uppåt, även om nivån på 1,06% fortsatt får sägas vara väldigt låg. När räntan går upp gynnas värdeaktier och missgynnar tillväxtaktier enligt många investerare.

Omvärldsanalys

Med tanke på hur stark aktiemarknaden har varit är min utgångspunkt att investerare har förväntningar på att distributionen av vaccin går enligt planerna och att vi kan återgå till ett mer normalt liv under 2021. Investerare på aktiemarknaden brukar titta 6-12 månader framåt och då kommer vi förhoppningsvis att ha börjat återgången till ett mer normalt liv efter sommaren.

De största riskerna kring omvärldsanalysen just nu är såklart om det kommer bakslag kring vaccination eller pandemin generellt. Utöver det så är den politiska situationen i världen och ränteläget något som också är viktigt.

Även om räntan har börjat röra sig något uppåt, är nivån fortsatt på en så låg nivå att det är svårt att se att bankkontot inom en snar framtid kommer ge någon större avkastning.

Fonden och innehav

Fonden har fått en bra start och den är nu upp 8,9% från första NAV den 26e november till sista januari 2021. Jämfört med jämförelseindex (Carnegie Small Cap net return index) är fonden 3,8%-enheter före och jämfört med börsen (OMX inkl utdelningar) är fonden 4,7%-enheter före.

Aktivitetsnivån i fonden har varit något lägre under januari i linje med börsen generellt. Vi har positionerat oss för ett spännande år, med en fortsatt bra mix av tillväxt- och värdeaktier. Vi ser fram emot första halvåret med många nya börsnoteringar, där vi hoppas kunna medverka.

Vi har sett att dataspelsaktier som gick starkt under förra året har startat året med att backa något. Detta har gjort att Embracer har halkat ur topp-10 aktierna i fonden, tillsammans med Mycronic och Concentric.

Dess platser har övertagits av Elekta, MTG och ÅF Pöyry, som av olika anledningar har halkat efter börsen under 2020.

Peab och Husqvarna är fortfarande favoriter i fonden och nu har Dustin seglat upp till en tredje plats efter en stark rapport.

Jag tror fortfarande att hemmet har vuxit i betydelse och att det kommer att vara i fokus på börsen det kommande året. Bonava (innehav utanför topp-10) kom nyligen med en stark rapport, framförallt med betydligt fler startade lägenheter än vad marknaden trodde. Jag tror den trenden kommer fortsatt att vara synlig i både JMs och Peabs rapporter drivet av den starka bostadsmarknaden just nu. Och – till det kommer den starka pristrenden på bostäder just nu – vilket kanske innebär att marginalförväntningarna är för låga också.

Elekta och MTG är exempel på två bolag som har drabbats negativt under pandemin som jag tror kommer komma tillbaka under 2021. Elekta har haft svårt att sälja in sin utrustning till sjukhus då pandemin tagit all kraft. Det troliga är att det finns ett uppdämt behov och det faktum att Elektas största konkurrent är under uppköp kan spela Elekta i händerna.

MTGs e-sportsdel har drabbats under pandemin av inställda events. Dock, e-sport som fenomen har vuxit sig ännu starkare under pandemin och när fysiska events förhoppningsvis kommer att kunna hållas igen efter sommaren, kanske både e-sport och mobilspelsdelen i MTG att kunna leverera med full fart samtidigt under hösten.

Bufab, Academedia och Stillfront är fortsatt favoriter. Det finns oro för att Stillfronts kvartalsrapport ska vara lite blek. Dock, Stillfront har genomfört 2 nya förvärv nyligen och fortsätter att bygga en global mobilspelsaktör. Stillfront är för mig både en tillväxtaktie och en värdeaktie just nu. I linje med Embracer (just utanför topp-10), finns det inga tecken på att Stillfront kommer slå av på takten av förvärv.

Academedia är en värdeaktie med bra vinsttillväxt och kassagenrering. Bolaget har ställt om till en digital leverans under pandemin och det är troligt att digitaliseringen fortsätter att ta plats i skolan efter pandemin, vilket är positivt för Academedia.

Bufab är ett bolag som växer på ett bra sätt, både organiskt och via förvärv. Bolaget har haft ett starkt kassaflöde och borde kunna fortsätta med fler förvärv under 2021 igen. Aktien jämförs ofta med andra förvärvande industrihandelsbolag, men har ännu inte alls fått samma uppskattning på börsen.

ÅF Pöyry är en värdeaktie som också bör kunna få ökad uppskattning under 2021 i linje med att investeringsviljan bland industribolag och infrastruktur kommer åter. Skulle bolaget ha kraft att fortsätta sin förvärvsstrategi vore det inte konstigt om aktien tar igen förlorad mark.

Avslutningsvis vill jag berätta att fonden fortsätter med strategin att ha 50% tillväxt och 50% värdeaktier. Osäkerheten om vad som kommer fungera när ekonomin öppnar upp och med risken att räntorna rör sig uppåt.

Långsiktigt tror vi dock att vinsttillväxt är det som skapar bäst avkastning över tid.

Ha en fin dag! // Fredrik Skoglund, fondförvaltare

Avanza Småbolag by Skoglund är en matarfond som placerar minst 85% (och i praktiken 100%) av sina medel i ett mottagarfondföretag. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. För information, faktablad, informationsbroschyr samt uträkning för småbolagsfonders historiska avkastning jämfört med större bolag se avanza.se/avanzasmabolag Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg