Bomans hörna: Se hur de bästa investerar

Av Avanza

23 jan 15

Share

Under eventet Bättre Börs, som vi livesände från Berns i Stockholm (se i efterhand), klev Alexander Boman (twitter: @BomanAlexander) upp på scen. Han presenterade bland annat några intressanta analyser över vad som gör att vissa av våra kunder lyckas bättre än andra.

De kundgrupper som jämförs är HALRK (högavkastande lågriskkunder) och LAHRK (lågavkastande högriskkunder). HALRK är alltså kunder som slagit index (OMXS30) och samtidigt tagit mindre risk mätt i standardavvikelse under 2014 och LAHRK är kunder som tagit högre risk än index samtidigt som man fått en lägre avkastning.

Populäraste aktierna bland HALRK
#AktieBörs
KS1Axfoodflagga_se
KS2Berkshire Hathawayflagga_us
KS3Kambiflagga_se
KS4Wihlborgs Fastigheterflagga_se
KS5Loomisflagga_se
KS6Autolivflagga_se
KS7ICA Gruppenflagga_se
KS8Wallenstamflagga_se
KS9Duniflagga_se
KS10Öresundflagga_se
Populäraste aktierna bland LAHRK
#AktieBörs
KS1ShaMaran Petroleumflagga_se
KS2Josabflagga_se
KS3Mavshackflagga_se
KS4Fingerprint Cardsflagga_se
KS5Precise Biometricsflagga_se
KS6BlackPearl Resourcesflagga_se
KS7Nexamflagga_se
KS8Africa Oilflagga_se
KS9Anoto Groupflagga_se
KS10Cassandra Oilflagga_se

Listorna är baserat på antalet ägare 2015-01-18.

Några andra intressanta punkter där grupperna skiljer sig åt markant.

Antal aktier (snitt)

HALRK: 8,6 st
LAHRK: 5,7 st

Antal insättningar per år

HALRK: 9 st
LAHRK: 5 st

Andel av sparare med fondinnehav

HALRK: 84 %
LAHRK: 39 %

Betalat courtage 2014 (% av eget kapital)

HALRK: 0,1 %
LAHRK: 0,5 %

Storlek på snittaffär (% av eget kapital)

HALRK: 5 %
LAHRK: 12 %

Andel kvinnor

HALRK: 28,7 %
LAHRK: 19,0 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.

Dela inlägget

Relaterade inlägg

Kommentarer