Bomans hörna: Se hur de bästa investerar

Under eventet Bättre Börs, som vi livesände från Berns i Stockholm (se i efterhand), klev Alexander Boman (twitter: @BomanAlexander) upp på scen. Han presenterade bland annat några intressanta analyser över vad som gör att vissa av våra kunder lyckas bättre än andra.

De kundgrupper som jämförs är HALRK (högavkastande lågriskkunder) och LAHRK (lågavkastande högriskkunder). HALRK är alltså kunder som slagit index (OMXS30) och samtidigt tagit mindre risk mätt i standardavvikelse under 2014 och LAHRK är kunder som tagit högre risk än index samtidigt som man fått en lägre avkastning.

Populäraste aktierna bland HALRK
# Aktie Börs
KS 1 Axfood flagga_se
KS 2 Berkshire Hathaway flagga_us
KS 3 Kambi flagga_se
KS 4 Wihlborgs Fastigheter flagga_se
KS 5 Loomis flagga_se
KS 6 Autoliv flagga_se
KS 7 ICA Gruppen flagga_se
KS 8 Wallenstam flagga_se
KS 9 Duni flagga_se
KS 10 Öresund flagga_se
Populäraste aktierna bland LAHRK
# Aktie Börs
KS 1 ShaMaran Petroleum flagga_se
KS 2 Josab flagga_se
KS 3 Mavshack flagga_se
KS 4 Fingerprint Cards flagga_se
KS 5 Precise Biometrics flagga_se
KS 6 BlackPearl Resources flagga_se
KS 7 Nexam flagga_se
KS 8 Africa Oil flagga_se
KS 9 Anoto Group flagga_se
KS 10 Cassandra Oil flagga_se

Listorna är baserat på antalet ägare 2015-01-18.

Några andra intressanta punkter där grupperna skiljer sig åt markant.

Antal aktier (snitt)

HALRK: 8,6 st
LAHRK: 5,7 st

Antal insättningar per år

HALRK: 9 st
LAHRK: 5 st

Andel av sparare med fondinnehav

HALRK: 84 %
LAHRK: 39 %

Betalat courtage 2014 (% av eget kapital)

HALRK: 0,1 %
LAHRK: 0,5 %

Storlek på snittaffär (% av eget kapital)

HALRK: 5 %
LAHRK: 12 %

Andel kvinnor

HALRK: 28,7 %
LAHRK: 19,0 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.

Relaterade inlägg