Börsveckans nya utdelningsportfölj

Aktietidningen Börsveckan kommer varje år ut med en utdelningsportfölj som innehåller 10 bolag med hög utdelning och goda vinstutsikter. Chefredaktör Gabriel Isskander berättar mer om hur de tänker när de väljer ut bolagen och avslöjar vilka 10 bolag som plockats ut i år.

Börsveckan är en renodlad aktietidning som funnits i 35 år och som sedan starten haft som kärnverksamhet att vaska fram guldkornen på börsen. Som prenumerant får man konkreta köp- och säljråd varje vecka, men även chansen att följa två modellportföljer som historiskt sett slagit index med råge, nämligen Börsveckan-portföljen och Utdelningsportföljen.

Utdelningsportföljen 2019

I detta inlägg berättar jag mer om Utdelningsportföljen, som vi tagit fram varje år sedan 2004. Den nya för 2019 lanserades måndagen den 14 januari och kan ses i sin helhet här nedan. Men hur fungerar det egentligen och varför är detta en intressant portfölj att kika närmare på? (Klicka på bilden för full storlek)

Utdelningsportföljen innehåller 10 aktier som ger hög utdelning och som vi anser har god potential att slå index över tid. Processen är som följer; först tar vi fram en lista över bolag som har en direktavkastning över 4 procent på förväntad utdelning för 2018, det vill säga det man förväntas dela ut nu till våren i samband med årsstämman. Här använder vi oss av marknadens prognoser, men även våra egna då många små- och medelstora bolag inte följs av analytiker.

Efter det så ställer vi upp tre tuffa kriterier på bolagen.

  • Vi vill se en positiv vinsttillväxt de kommande åren
  • Vi vill se att utdelningen kommer öka framöver
  • Utdelningsandelen får inte vara högre än 100 procent. Bolaget får alltså inte dela ut mer än vinsten då detta är ohållbart i längden.

Efter de här kraven så landar vi i en lista som består av cirka 50 bolag och utifrån denna väljer vi ut våra 10 favoriter, där vi förstås även ser till att ha en god diversifiering mellan olika branscher och lite olika storlek på bolagen. Stabilitet och starka kassaflöden är något som är en gemensam faktor för bolagen vi tar in och helst vill vi även se att bolagen ska kunna öka vinsten oavsett hur ekonomin överlag utvecklas de kommande åren.

Syftet med Utdelningsportföljen

Grundtanken bakom Utdelningsportföljen är att utdelningsaktier är bra att äga för den som inte är jätteaktiv med sina investeringar. Utdelningen har alltid varit en betydande del av totalavkastningen för aktier. Dessutom är utdelning en kvalitetsstämpel på bolaget och hög utdelning kan vara en indikator på undervärdering. Visst kan det finnas så kallade ”value-traps”, alltså bolag där värderingen ser låg ut men där det är motiverat att det är så på grund av till exempel osäkra vinstutsikter, en ohållbar utdelningsnivå, tuffa tider för branschen i fråga osv. Genom våra kriterier så försvinner en hel del sådana bolag, men helt säker kan man förstås inte vara.

Till skillnad från BV-portföljen uppdateras Utdelningsportföljen inte veckovis utan vid en handfull tillfällen per år. Antalet transaktioner hålls på en låg nivå. Vi återinvesterar de utdelningar som erhålls och jämför portföljen med indexet OMXSGI som innehåller återinvesterade utdelningar. Varje år sedan 2004 har vi startat om med en ny portfölj och historiken kan ses här nedan. (Klicka på bilden för full storlek)

Under vissa perioder på börsen kan det givetvis vara svårt att slå index med en stabil och tråkig utdelningsportfölj när momentum är starkt och när cykliska aktier upplever multipelexpansion i en sent gången börsuppgång. Vi ställer dessutom tuffa krav på bolagen för att de ens ska kvala in på bruttolistan, så urvalet begränsas rätt kraftigt när börsen går starkt och direktavkastningen faller överlag. Men i ett sämre börsklimat så gynnas bolag som har en hög direktavkastning, då utdelningen i mångt och mycket fungerar som en slags kudde på nedsidan, jämfört med bolag med låg utdelningsandel. Det är ingen slump att hösten och framförallt vintern blev den bästa perioden för fjolårets Utdelningsportfölj.

Inför 2018 begränsades som sagt urvalet rejält på grund av dessa kriterier efter den långa börsuppgången vi hade åren innan. Bland annat innehöll fjolårets bruttolista inga stora cykliska verkstadsbolag till exempel. Men i takt med börsnedgången under hösten och vintern så har direktavkastningen åter kommit upp i en hel del bolag och det ger oss i år större möjligheter att välja in bolag vi gillar.

Årets Utdelningsportfölj ger i genomsnitt en direktavkastning på 6,2 procent, vilket är högre än fjolårets nivå på 5,1 procent och högre än börsens genomsnitt på cirka 4,5 procent.

En första uppdatering kommer efter boksluten! Här kan du kika på Placera TV där vi pratar mer om hur Utdelningsportföljen fungerar.

Hälsningar, Gabriel Isskander, chefredaktör Börsveckan

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg