Favoritsektorn i maj

Lättade restriktioner i allt fler länder, hopp om vaccin och kraftiga stimulanser har lett till en ordentlig comeback för aktier och Stockholmsbörsen går mot sin bästa majmånad på 15 år. Privatspararna är positiva och nettoköper såväl aktier som fonder. Kassan är dock större än innan coronakraschen och man är överlag beredd på att det kan bli en fortsatt svängig resa framöver. Drygt hälften av summan som såldes av i mars står fortfarande på vänt vid sidlinjen. Här mer om månadens aktie- och fondhandel.

Aktiespararna bottenfiskar

Aktiespararna nettoköper aktier för tredje månaden i rad. Köpen är dock något försiktigare än vid rekordhandeln i mars och april.

Mest bottenfiskar spararna i telekombolaget Millicom. Ett bolag som pressats hårt av coronakrisen och vars aktiekurs har halverats sedan årsskiftet. Det har fått många befintliga aktiesparare att bottenfiska och snitta ned sig i aktien. Visst är Millicom en till synes lågt värderad aktie, men utmaningarna är också många. Bolaget, som nu dragit in såväl utdelning som återköpsprogram, är långt ifrån den stabila lågriskaktie som jag tror många sparare tolkar ett telekombolag.

Fastighetsbolaget SBB är månadens näst mest köpta aktie. Antalet aktieägare i SBB har ökat med 20 procent på en månad. Spararna fyllde framför allt på i aktien efter det stora kursraset i början på månaden, då kursen sjönk som mest 40 procent under en enskild dag.

Månadens säljlista är spretig och innehåller såväl vinsthemtagningar från senaste årets vinnaraktier som försäljningar i årets kursförlorare. Fordonskoncernen Volvo är månadens mest sålda aktie.Volvo är en populär aktie hos så kallade utdelningsinvesterare. En grupp som delvis valde att dumpa aktien efter bolagets besked i mitten på månaden om att utdelningen för 2019 slopas. Spararna har dock inte blivit helt snuvade på konfekten. I mars var köpen i volvoaktien rekordstora och sedan botten har kursen stigit nära 45 procent.

Fondspararna köper teknik

Även hos fondspararna är det övervägande nettoköp. Mest köper man årets vinnarfonder, teknikfonderna. Nära varannan fondkrona har i maj gått till teknikfonder vilka med en snittavkastning på 11 procent är en av få fondtyper som är på plus en årsskiftet.

I företagsobligationsfonder byter spararna ben och nettoköper fonder för första gången på tre månader.  Företagsobligationsfonder är tillbaka på köplistan efter att ha toppat säljlistan två månader i rad. Spararna doppar dock bara tårna. Nuvarande köpesumma utgör bara en skärva, knappt 5 procent, av det man sålde av tidigare.

Fastighetsfonder som tappat drygt 20 procent sedan årsskiftet, är månadens klart mest sålda fonder. Fastighetsfonder är en kategori som spararna har en historik av att jojo-spara i, vilket även märks i år. Så sent som i februari låg fonderna på köptoppen, men efter de stora kursrasen minskar spararna nu kraftigt på innehaven. Det sätter fingret på hur svårt det är att tajma rätt. Majoriteten av spararna i denna typ av smalare branschfonder skulle få en bättre avkastning av att istället ha ett mindre men löpande månadssparande till fonderna.

Har du gjort några affärer i maj?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg