Fonderna som gynnas av Bidens seger

Med Joe Biden som president förväntas USA få en rejäl riktkursändring i sin klimatpolitik och redan första 100 dagarna förväntas nio konkreta åtgärder. Samtidigt har EU beslutat om en historisk stor långtidsbudget där hela 30 procent öronmärks till gröna investeringar. Detta påverkar självfallet börsen. Här mer om Bidens åtgärder och hur du hittar fonder som förväntas gynnas av denna gröna megatrend.

Joe Biden gick till val på ett historiskt stort klimatpaket med klimatsatsningar på 2 000 miljarder dollar över fyra år. Ett paket som i dess nuvarande form kommer vara svårt att få igenom i den lagstiftande senaten som troligtvis får en republikansk majoritet. Det finns emellertid mycket annat som Biden kan göra för klimatet genom så kallade executive orders.

Åtgärderna Biden förväntas göra direkt

Här nio saker som New York Times spår att Biden kommer göra inom hans första 100 dagar på presidentposten:

  1. Återansluta USA till Parisavtalet.
  2. Samla världsledare för ett klimattoppmöte för att diskutera klimathotet och pressa världens ledare att minska växthusutsläppen mer drastiskt.
  3. Stoppa flera av Trumps bestämmelser kring energianvändning och produktion. Trump har rivit upp många av Obama-administrationens regleringar på området. 
  4. Låta klimatinvesteringar utgöra en betydande del av kommande stimulanser för att återstarta ekonomin efter corona. 
  5. Ålägga myndigheter att ta fram åtgärder för att minska landets utsläpp. Det kan t.ex. handla om sätta standarder om byggnaders energieffektivitet. 
  6. Införa regleringar på offentliga verksamheter om att offentliggöra hur mycket växthusgaser dess verksamheter släpper ut. 
  7. Hårdare regler vid produktion av fossila bränslen. 
  8. Prioritera klimaträttvisa genom att till exempel utreda hur miljöförstöring och globala uppvärmning i större utsträckning påverkar socioekonomiskt utsatta områden. 
  9. Intensifiera arbetet med att skydda USA:s natur. Biden har utlovat att redan första dagen som president skriva under ett beslut om att 30 procent av USA:s land och vatten ska vara naturskyddsområden innan 2030. 

Även om dessa inte är 2 000 miljarder dollar-investeringar, kommer Bidens riktkursändring vad gäller USA:s klimatpolitik få stor betydelse på näringslivet och finansmarknaden. Den nya politiken innebär helt klart ett främjande av gröna och klimatsmarta verksamheter med tydliga incitament för bolag att minska sina utsläpp. På börsen märks detta redan av. Bolag verksamma inom segment som förnyelsebar energi, energieffektivisering, elbilar, etc är redan årets börsvinnare. Sedan årsskiftet har till exempel S&P Global Clean Air Energy index stigit 86 procent. Miljöbolag som Tomra och Nibe har stigit omkring 40 procent och många elbilsrelaterade aktier har stigit flera hundra procent. Tesla +398%, Plug Power +629% Garo +100%, för att nämna några.

Visst är värderingarna höga, men det är även den underliggande tillväxten och potentialen är stor även framgent. Risken är dock hög (som alltid när det gäller enskilda aktier) men högt värderade tillväxtbolag i synnerhet. Fonder är därför ett utmärkt sätt att till lägre risk ändå få exponering mot dessa framväxande sektorer. Här mer om hur du hittar fonder som förväntas gynnas av den nya gröna vågen.

Så hittar du gröna fonder

Ny energi-fonder och Miljöfonder

I fondlistan kan du välja inriktning ”Ny energi” eller ”Miljö”. Då hittar du de branschfonder som som fokuserar på bolag verksamma inom grön energi, energieffektivisering eller andra typer av lösningsbolag. Bland fonderna utmärker sig BNP Paribas Energy Transition som har en avkastning på 94 procent sedan årsskiftet samt populära Handelsbanken Hållbar Energi smed en avkastning på 70 procent sedan årsskiftet.

Hållbarhetsstämpeln

Du kan även använda dig av Hållbarhetsstämpeln. Det är ett verktyg där du genom att svara på frågor utifrån fyra områden; Miljö & klimatIfrågasatta branscherSocialt ansvar och Ägarstyrning skapar du en personlig stämpeln som syns som en symbol vid alla fonder som matchar just dina val. När jag gör en stämpel och har extra fokus på Miljö & klimat får jag en lista på 66 fonder som inte investerar i miljöförstörande verksamheter såsom fossila bränslen men som har högsta betyg i sitt Miljöarbete. Listan toppas av tre globalfonder med stora innehav i teknikbolag som, MS INVF Global OpportunitiesInvesco Global Focus, samt Franklin US Opportunities.

Framtidsäkra portföljen

Det finns såklart inga säkra investeringar, men att genom att investera i lösningsbolag och bolag med höga klimatbetyg, då ökar man sannolikheten att man placerat sina pengar i framtidens vinnare, snarare än gårdagens. Lägg till att förutom satsningarna i USA. så sker det massiva satsningar i vår absoluta närhet. I EUs historiska stora långtidsbudget på 1 800 miljarder Euro öronmärks 30 procent, motsvarande är 540 miljarder Euro öronmärkta till investeringar för att motverka klimatförändringar.

Vilka fonder väljer du?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter fraån Avanza. 

Relaterade inlägg