Fondförvaltaren om inflationen, fastighetsaktier och re-industrialiseringen

Av Avanza

24 jun 24

Share

Hög och ihållande inflation är inte bra för någon bransch och därför kämpar centralbankerna för att dämpa inflationen. Stora delar av fastighetsbranschen har dock en inbyggt inflationsskydd genom att hyresintäkterna är automatiskt kopplade till KPI-utvecklingen. Därför har fastigheter historiskt varit en relativ vinnare, med ett större inflationsskydd än flertalet andra branscher, i tider med hög inflation. Sedan i slutet av 2021 när inflationen började stiga och bita sig fast har dock fastigheter varit en relativ förlorare på börsen. Vilka investeringsmöjligheter uppstår då?

Annons

Vi ser nu tydliga tecken på att räntorna, som har orsakat oron för börsens fastighetsaktier, nu har toppat. Riksbanken och Europeiska Centralbanken har redan genomfört sina första räntesänkningar men det är oklart NÄR ytterligare räntesänkningar kommer och hur många och stora de blir. ATT vi har sänkta styrräntor framför oss är dock sannolikt. Vi noterarar att de senaste årens KPI-justeringar av hyrorna har lett till att flera fastighetsbolag nu har hyresintäkter och resultat före räntekostnader på ”all time high”. När sedan räntekostnaden, som för många bolag är den största kostnadsposten, slutar stiga eller tom börjar falla så kommer fastighetsbolagen snart befinna sig i ”sweet spot”. Eftersom börskurserna fortfarande är tyngda av generalisters och utländska investeras skeptisism har vi nu ett intressant läge att investera.

Om fastigheter och re-industrialisering

Vi har en pågående re-industrialisering av Norden som drivs av bla hållbar elektrifiering, gröna energiproduktionsinitiativ, ökade militära investeringar samt tillbakaflytt av produktions- och lagerkapacitet från bla Asien och Östeuropa. Re-industrialiseringen av västvärlden kommer rimligen påverka inflations- och räntenivåer uppåt, vilket är negativt. Detta kommer dock mer än kompenseras av stärkta hyres- och fastighetsmarknader genom ökad efterfrågan på mark, bostäder, kommersiella och industriella byggnader. Behovet av fastighetsutveckling kommer öka liksom marknadshyrorna för de lokaler som efterfrågas, vilket kommer öka fastighetsbolagens avkastning. Flera fastighetsbolag märker av dessa megatrender nu och på börsen har vi identifierat flera goda alternativ att investera i för att skapa fortsatt bra avkastning.

Hur utvecklas Avanza Fastighet by Norhammar?

Sedan botten i oktober 2023 är Avanza Fastighet by Norhammar upp ca 49 procent och ligger ca 8 procent före fastighetsaktieindex sedan vi startade fonden i februari 2022.* Fonden har fortsatt gett bäst avkastning av samtliga fastighetsfonder på Avanzas plattform sedan vår start. Vi lovar att kämpa vidare för att skapa värde för våra andelsägare.

Största innehaven i fonden

  1. Balder
  2. Sagax B
  3. Catena
  4. Nyfosa
  5. NP3 Fastigheter
  6. Fastighetsbolaget Emilshus B
  7. Pandox B
  8. Platzer Fastigheter Holding B
  9. Wihlborgs Fastigheter
  10. Castellum

Med hopp om ett fredligt Europa och stigande börser, Peter Norhammar, förvaltare Avanza Fastighet by Norhammar.

*Efter avgifter före fastighetsindexet SIX Nordic Real Estate Index per den 2024-06-18.

Tänk på att det kan svänga! Att spara i fonder, aktier och andra värdepapper har över tid varit ett bra sätt att få pengar att växa, men hur det går i framtiden vet ju ingen. Det kan gå både upp och ner så det är alltså inte säkert att du får tillbaka pengarna du satte in från början. Fastighetsindex har gett högre chans till avkastning de senaste 10 åren (jämfört med OMXS30). Peter Norhammar förvaltade Länsförsäkringar fastighetsfond (2016 – 2020) som överpresterat OMXS30. För information, faktablad, informationsbroschyr samt uträkning för fastighetsindex historiska utveckling se avanza.se/avanzafastighet. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg