Fondpodden #20 – Världens bästa finansböcker

Jacob Bursell träffar Anders Billing, ekonomiredaktör på tidningen Fokus. Billing listar sina favoritböcker om finansmarknaden, och förklarar hur de återspeglar 30 år av krascher, spekulationsyror och tradingskandaler.

Åsikter och slutsatser som framkommer i podcasten är Fondpoddens egna och skall inte ses som investeringsråd från Avanza. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.

Relaterade inlägg