Fondspararna mer positiva

Fondspararna är mer optimistiska och gör i maj de största köpen sedan rekordhandeln i januari. Främst lockar breda globalfonder, men även spetsigare branschfonder som investerar i nya innovativa bolag finns med på köptoppen. Just här kan fonder vara ett extra bra alternativ, då det som privatperson ofta är svårt att analysera denna typ av tillväxtbolag. 

Maj går mot sitt slut och det soliga humöret ser ut att ha spridit sig och fondspararna är mer positiva än på länge och gör de största köpen sedan den flygande börsstarten i början på året. Mest köper de breda globalfonder. Mer än hälften av månadens nysparande går dit. Här ser vi också att spararna är extra prismedvetna. Sju av de tio mest köpta globalfonderna är lågprisfonder med under 0,4 procent i avgift. En billig globalfond ger en bra bas i sparandet, men den kan vara bra att komplettera med andra smalare fonder.

Mest köpta Mest sålda
Globalfonder Sverigefonder
Teknikfonder Asienfonder
Blandfonder Hedgefonder
Företagsobligationsfonder Europafonder
USA-fonder Tillväxtmarknadsfonder
Källa: 630 000 fondkonton hos Avanza.

En annantydlig trend är att spararna byter från Europa- till USA-fonder. En stark rapportperiod i USA och Trumps skattestimulanser har fått privatspararna att vända blicken mot USA igen. Europa får dock kalla handen efter något haltande makrostatistik och politisk turbulens i Italien. Här följer småspararna en global trend. Stora institutionella investerare gör de största försäljningarna av europeiska aktier på nära två år.

Asien- och tillväxtmarknadsfonder är andra fonder som utmärker sig på säljlistan. Många tillväxtekonomier har stora lån i dollar och pressas därför av stigande amerikanska räntor och den starka valutan. Samtidigt är konjunkturen fortsatt stark och många analytiker ser positivt på flera av tillväxtmarknaderna. Kursrörelserna är dock ofta kraftiga och för att undvika de värsta svängningarna är det viktigt att inte ha för stor andel av sitt sparande i denna typ av fonder.

Har du köpt eller sålt fonder i maj?

//Johanna Kull

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.

Relaterade inlägg