Förvaltaren om fastighetssektorn: Därför kan det värsta ligga bakom oss

Av Avanza

04 apr 23

Share

Under mars avkastade Avanza Fastighet by Norhammar ca -10%. Även om mars blev en svag månad så har fonden stigit med ca 13% sedan bottennoteringen i mitten av oktober 2022 så min bedömning är att vi har det värsta bakom oss. Så vad påverkade fastighetsaktierna i mars?

Månaden präglades fortsatt av oro för inflation men nu även för finansiell stabilitet när det framkom att några amerikanska banker hade likviditetsproblem som sedan följdes av att Schweiziska Credit Suisse köptes upp av UBS efter att den förstnämda förlorat förmågan att klara sig på egen hand. Bankoron ledde inledningsvis till nya börsfall men fallande räntor och myndigheternas åtgärder för att hantera bankproblemen fick snart marknaderna att vända upp.

Positivt nyhetsflöde väntar framöver

Även om aktiemarknaden kortsiktigt påverkas negativt är riskerna för en stor bank- och finanskris begränsade. Centralbankerna, regeringarna och andra intressenter såsom andra storbanker agerar snabbt och kraftfullt för att säkerställa bankernas fortsatta funktion. De misstag som gjordes i samband med Lehman Brothers kollaps kommer inte att upprepas.

Alla västvärldens centralbanker agerar nu för att minska inflationen. Det är rimligt att tro att de kommer att lyckas.

Vi är just nu mitt i stormens öga. Inom ett år är det sannolikt att det kommer att se bättre ut. Både inflationsnivån och oron för finanskris kommer sannolikt att minska. Med det scenariot antar jag att dagens börsoro och pressade börskurser för fastighetsbolagen är bra köpmöjligheter!

Fastigheter och fastighetsaktier är stabila och långsiktiga vinnare

I tider av oro och osäkerhet ser jag ett behov av att ta ett steg tillbaka och se på fastighetsbranschen ur ett mer överordnat perspektiv. Jag vill då påpeka följande:

Aktiva bolag

Börsens fastighetsbolag förvaltas aktivt, i goda tider såväl som i dåliga tider, för att skapa aktieägarvärde. För närvarande agerar de kraftfullt för att upprätthålla kreditbetyg och för att hantera sina refinansieringsbehov.

Diversifierade skuldportföljer

Bolagen har diversifierade portföljer av räntebärande skulder både vad gäller löptid och upplåningskälla. Även om obligationsmarknaden just nu inte fungerar noterar vi att bankerna ökar sin utlåning till fastighetsbolagen.

Stabilitet

fastighetsvärdena går upp och ner, men de fysiska byggnaderna förblir stabila och kommer fortsatt ge långsiktigt positiv avkastning.

Efterfrågan på fastigheter som investeringsobjekt är ofta bestående även om typ av köpare, finansieringsmix och investeringshorisont varierar. För närvarande har tex kortsiktiga syndikat med relativt hög belåning ersatts av långsiktiga investerare med lägre belåning.

Fastighetsbolagens intäkter är säkrare än för de flesta andra branscher eftersom hyrorna är inlåsta genom fleråriga hyreskontrakt. Eventuella konkurser bland hyresgästerna resulterar inte nödvändigtvis i tomma lokaler eftersom verksamheten ofta övertas av nya ägare.

Relativ inflationssäkring

Snabbt stigande inflation innebär utmaningar för de flesta branscher. Fastigheter har dock historiskt erbjudit en relativ inflationssäkring eftersom hyresintäkterna till stor del är kopplade till den nuvarande KPI-utvecklingen.

Långsiktig vinnarsektor

Statistiska studier visar att fastigheter har varit en vinnande sektor under de senaste 150 åren. Under den perioden har vi upplevt två världskrig, hyperinflation, depressioner och finansiella kriser. Det vi upplever nu är inget nytt och det kommer inte att förändra den långsiktiga attraktiviteten för tillgångsklassen fastigheter. Troligtvis erbjuds vi tvärtom en bra möjlighet att investera.

Med hopp om ett fredligt Europa och stigande börser, Peter Norhammar.

Fondens största innehav just nu:

  1. Sagax B
  2.  Castellum
  3. Whilborgs Fastigheter
  4. Nyfosa
  5. Catena
  6. Diös Fastigheter
  7. NP3 Fastigheter
  8. Platzer Fastigheter Holding B
  9. Fast. Balder B
  10. Fastighetsbolaget Emilshus B

Se fler innehav i Avanza Fastighet by Norhammar här!

Tänk på att det kan svänga! Att spara i fonder, aktier och andra värdepapper har över tid varit ett bra sätt att få pengar att växa, men hur det går i framtiden vet ju ingen. Det kan gå både upp och ner så det är alltså inte säkert att du får tillbaka pengarna du satte in från början. Fastighetsindex har gett högre chans till avkastning de senaste 10 åren (jämfört med OMXS30). Peter Norhammar förvaltade Länsförsäkringar fastighetsfond (2016 – 2020) som överpresterat OMXS30. För information, faktablad, informationsbroschyr samt uträkning för fastighetsindex historiska utveckling se avanza.se/avanzafastighet. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg