Förvaltarna som vill hitta nästa FAANG-bolag

Med fokus på mellanstora, innovativa och lönsamma bolag inom teknik, hälsa och hållbarhet, letar radarparet Erik Sprinchorn och Carl Armfeldt guldkorn på andra sidan Atlanten till sin nya fond Avanza World Tech by TIN. Vi träffade förvaltarna och frågade dem om investeringsfilosofi, om teknikfonder har mer att ge efter att ha varit förra decenniets bäst avkastande fonder, samt vad de menar med att investera i bolag som gör världen bättre.

Teknikaktier var förra decenniets stora vinnarsektor och teknikfonder öppna för svenska sparare gav i snitt 17 per år. Teknikbolagen har även startat detta år starkt, inte minst genom den medvind de fått av det digitala språng världen tagit i och med coronapandemin. Det gör oss lite nyfikna på hur Erik och Carl ser på teknikaktiernas möjlighet att fortsätta att leverera en överavkastning.

Kan teknikbolag fortsätta att leverera?

Här betonar förvaltarna att ”bettet” inte är att teknik kommer att leverera högst avkastning varje halvår, men över tid är de övertygade om potentialen i sektorn. Deras tankar om hur innovativa teknikbolag har framtiden framför sig, löper som en röd tråd genom hela samtalet. Tillväxt, som såklart alltid är värdefullt, har visat sig extra värdefullt i en ekonomi som generellt präglas av låg tillväxt.

”Aktier går dit vinsterna gör över tid. Under tiden kan vi se stora fluktuationer, men vinsttrenden är den starkaste drivkraften på lång sikt. Om innovativa bolag kan fortsätta att överprestera resten av börsen vad gäller tillväxt, så har vi goda förhoppningar att hitta bolag med fin potential”.

Att tillväxtpotentialen finns där är tydligt enligt och de lyfter upp de förändringar vi ser i samhället och hur vi lever i en digital tidsålder. Där digitala och innovativa bolag kan växa snabbt och leverera en produkt globalt med relativt få anställda. En bra förutsättning för att tjäna mycket pengar helt enkelt.

”Mer och mer av hur vi lever, lär oss, leker och arbetar sker digitalt och vi tror detta kommer att fortsätta. Vårt fokus är på lönsamma bolag och vi försöker undvika rena förhoppningsbolag.”

Fokuset i fonden kommer att ligga på mellanstora bolag, vilka de menar särskiljer dem från många av de större globala teknikfonderna.

”Visst kan vi ha ett innehav i ett FAANG-bolag, men vår tid kommer vi lägga på att hitta nästa FAANG-bolag”.

Mellanstora bolag över hela världen

Detta nya FAANG-bolag kan såklart finnas var som helst i hela världen och fonden har även ett globalt mandat. Det innebär att förvaltarna, som kommer att investera i 40-60 bolag, kan leta guldkorn över hela världen. Och låsa in sig vid någon viss världsdel vill de inte. Tonvikten kommer att ligga i USA, men sannolikt inte lika mycket som en vanlig traditionell teknikfond.

”Det kommer säkert att variera med tiden och beroende på var vi hittar intressanta bolag. Även med ett globalt mandat kommer Norden och Europa att vara något överrepresenterade då vi hittar många attraktiva möjligheter i närområdet”.

Ett komplement, inget substitut

Överrepresentationen av nordiska bolag, innebär dock inte att World Tech by TIN ska ses som ett substitut till förvaltarnas andra fond TIN Ny Teknik. Snarare ett komplement menar de.

”Vi ser helt klart World Tech som ett komplement. Den är geografiskt bredare medan TIN Ny Teknik primärt investerar i Norden. Den andra stora skillnaden är att Avanza World Tech by TIN kommer att ha ett ännu tydligare fokus på hållbara investeringar. Vår investeringsfilosofi är givetvis densamma.”

Bolag som gör världen bättre

Fondens hållbarhetsfokus är inget som går stick i stäv med fokuset på teknik och hälsa, snarare tvärtom enligt förvaltarna. De pekar på att de bolag som är i framkant teknisk, ofta också har en bra hållbarhetsprofil.

”Vi vill skapa en fond som har ett särskilt fokus på bolag som har möjlighet att göra världen bättre på ett konkret sätt”.

Rent konkret handlar också fondens hållbarhetsprofil om att fonden ska ha ett lågt Co2 avtryck och förvaltarna lyfter upp fokuset på dematerialiserad tillväxt. Det vill säga tillväxt utan att tära ytterligare på jordens resurser.

”I den utvecklade världen ser vi sedan lång tid att ekonomierna lyckats växa vidare utan att man utnyttjar fler materiella resurser. Vi ser också tendenser till samma utveckling i stora delar av övriga världen. Med innovation och teknikutveckling kan denna trend fortsätta och accelerera. Vi ser hopp i en värld som genererar välstånd för fler utan att tära på vår planet. Vi vill gärna investera i bolag som driver utvecklingen i denna riktning.”

En krydda i en bredare portfölj

Vi är ense med förvaltarna om att teknikutvecklingen bara är i sin linda och att innovativa bolag har framtiden framför sig. För den som vill ha en del aktivt förvaltad fond kan därför en teknikfond vara ett bra spetsinnehav i svenskarnas annars relativt bank- och verkstadstunga portföljer. Men som alltid är det upp till bevis för en aktivt förvaltad fond och det ska helt klart bli intressant att följa förvaltarna och fondens utveckling.

Sparar du i en teknikfond?

//Johanna och Nicklas

Avanza World Tech by TIN är en matarfond som placerar minst 85% (och i praktiken 100%) av sina medel i fonden TIN World Tech, mottagarfonden. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. För information, faktablad och informationsbroschyr se avanza.se/avanzaworldtech. 

Relaterade inlägg