Bästa globalfonderna senaste 5 åren

Globalfonder passar alla. Såväl den engagerade aktiespararen som fondspararen som vill ha ett sparande som sköter sig självt. Fonderna har också presterat och i snitt gett en årlig avkastning på 9 procent per år senaste 5 åren. De bästa globalfonderna har emellertid gett betydligt mer än så, den med högst avkastning hela 24 procent per år. Här mer om senaste fem årens bästa globalfonder. 

Globalfonder är den absolut populäraste fondtypen senaste åren och senaste fem åren har nettoinflödet till globalfonder varit större än nettoinflödet till aktiefonder som grupp, enligt statistik från Fondbolagens förening. Detta på goda grunder. En globalfond ger dig maximal riskspridning och du blir indirekt delägare i flera av världens mest välkända varumärken. Du får lite av allt. Något som i synnerhet är sant om du investerar i en global indexfond, det vill säga globalfonder som inte har någon aktiv förvaltning utan där du ”bara” köper ett snitt av världens börser. Indexfonder är också den typ av globalfonder som flest svenskar vänder sig till. Det har en låg avgift vilket är en säker rabatt och historiskt har de som grupp också presterat bättre än aktivt förvaltade globalfonder

Tittar vi på senaste fem årens bästa globalfonder är det emellertid de aktivt förvaltade globalfonderna som utmärker sig. Nio av de tio bäst presterande globalfonderna senaste fem åren är aktivt förvaltade.

Allra bäst har det gått för MS INVF Global Advantage vilken gett en avkastning på 197 procent. Det motsvarar en avkastning på 24 procent per år. Det är även den fond som gett i särklass bäst avkastning i år med sina 65 procent, per 7 december. Jämfört med kategorisnittets 11 procent. Fonden är en koncentrerad globalfond med drygt 30 bolag och amerikanska bolag utgör ca 60 procent av fondens värde. Fondens största innehav är emellertid inte amerikanskt utan Singapore-baserade teknikbolaget Sea Lilmited. Näst största innehav är kanadensiska Shopify och tredje störst vikt har nederländska betaljätten Adyen.

Även på andra plats kommer en Morgan Stanley fond, MS INVF Global Opportunity som gett 174 procent på fem år.  Även detta är en koncentrerad fond med mellan 30 och 40 innehav. USA är största marknaden och bland de 10 största bolagen hittar vi flera amerikanska tech-jättar. Största innehav är e-handelsjätten Amazon följt av betaljätten Mastercard.

På tredjeplats hittar vi en globalfond från ett svenskt fondbolag, Swedbank Robur Globalfond. Femårsavkastningen på 131 procent är emellertid långt ifrån de två toppfondernas prestation, men likväl högst konkurrenskraftig. Fonden är tydligt viktad mot teknikbolag, en sektor som utgör hela 41 procent av fondens värde. Innehavet med störst vikt är Taiwan Semiconductors följt av Warren Buffetts Berkshire Hathaway och solenergibolaget Solaredge technologies.

Men de billiga globalfonderna då?

Att listan ovanför övervägande består av aktivt förvaltade fonder, innebär inte att en billig globalindexfond är ett dåligt val. Nej statistiken talar för passivt förvaltade globalfonder med låg avgift. Morningstars sammanställning från 2018 visar att över en tioårsperiod har bara en av tio aktivt förvaltade globalfonder lyckats slå sitt jämförelseindex. Och vänder vi på listan ovan och istället tittar på de globalfonderna som presterat sämst de senaste fem åren, består även den listan av aktivt förvaltade globalfonder. Medan indexfonderna placerar sig mer i mitten. Där vet du också mer vad du får. Du får får indexavkastningen minus förvaltningsavgiften. Den låga avgiften är en säker rabatt och långsiktigt kan en indexfond knappast vara ett dåligt val. Det behöver däremot inte vara det bästa valet. För indexfonden kommer ju i ärlighetens namn aldrig slå index. Det kan däremot den aktivt förvaltade fonden göra. Med betoning på kan, för den aktivt förvaltade fonden riskerar såklart också att underprestera index.

Vilken globalfond sparar du i?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg