Green is the new black – så sparar jag hållbart

Av Avanza

19 mar 18

Share

I samband med ett växande intresse för hållbar utveckling blev jag nyfiken att inkludera dessa frågor i mitt sparande. Något jag gillar med hållbarhetsfrågan är att den är såpass individuell och skapar utrymme för viss kreativitet, även inom sparandet. Hur ett hållbart sparande ser ut kan vara oerhört varierande men något alla kan göra är att reflektera över sina placering. Kom ihåg att det finns olika sätt att arbeta mot långsiktig hållbarhet!

Varför spara hållbart?  

Det primära syftet med våra investeringar är oftast att skapa god avkastning, men att miljö och moral skulle vara en motsättning för ekonomisk lönsamhet är bara prat, inte minst på sikt. Hållbarhetsfrågorna är något som kommer prägla samhällsutvecklingen i och med nya krav från både marknaden och myndigheter. Vi står inför stora globala utmaningar där vi med hjälp av sparandet kan vara med att forma framtiden. De moraliska skälen är därför inte längre den enda anledningen till att fler väljer ett mer hållbart sparande utan även för att det finns en tillväxtpotential. Oavsett hur vi väljer att se på det är det viktigaste att hitta sin egen strategi.

Några frågor jag brukar använda mig av inför potentiella investeringar är följande:

  • Uppfylls de aspekter jag tycker är viktiga?
  • Är detta något jag vill investera mina pengar i?
  • Hur väl har bolaget positionerat sig för en hållbar utveckling?

Hur vet man vilka fonder som är hållbara?

I takt med ett ökat intresse för hållbart sparande i samhället kan vi även se ett växande utbud. Hållbara fonder blir alltmer populära. Klimatfonder är ett sådant exempel och så sent som i höstas lanserades de första Svanenmärkta fonderna.

Ett annat verktyg för att filtrera fram fonder kan vara hållbarhetsprofilen som utvecklats av en oberoende och icke-vinstdrivande förening, vars målsättning är att öka kunskapen kring ansvarsfulla investeringar. I vår fondlista går det att bocka i hållbarhetsprofilen för att lättare filtra fram dessa fonder. Vidare tar fonderna hänsyn till olika kriterier vilka framgår i informationsbladen.

Morningstars hållbarhetsbetyg kan även vara ett hjälpmedel att jämföra hållbarhet hos fonder inom samma kategori. Däremot som jag nämnde tidigare, definieras hållbarhet som något subjektivt. Detta innebär att fondförvaltarnas åsikter och värderingar inte alltid speglar mina egna trots märkning eller betyg. Därför brukar jag alltid ta en titt på fondens största innehav, för att sedan avgöra om jag ser det som en bra investering eller inte.

Så sparar jag hållbart

Personligen tycker jag att det är spännande att skapa min egen portfölj och därmed få möjligheten att väva in hållbarhetsaspekterna i mina investeringar på ett annat sätt. Absolut, det är mer tidskrävande men om intresset finns går det att avsätta lite tid, ni vet hur det är! Att ställa krav och ifrågasätta verksamheter är en förutsättning för framgång. Genom att läsa på om företagen går det att skapa sig en bra bild över hur deras arbete ser ut – vad finns det för miljöpolicy, hur ser jämställdheten ut och vad är visionen, exempelvis. Det finns i dagsläget inte lika många hållbara nyckeltal som det finns finansiella. Istället används begrepp som CSR (Corporate Social Responsibility) och ESG (Environmental, Social and Governance) för att omfatta de icke-finansiella kriterierna.

Använder mig av fundamental analys

Kort och gott handlar min strategi om att göra en fundamental analys men med större fokus på de sociala- och miljömässiga perspektiven. Information av denna karaktär brukar framgå på företagens hemsida och/eller i årsredovisningen men det absolut bästa idag är hållbarhetsredovisningen. Hållbarhetsrapportering är inget nytt men inför räkenskapsåret 2017 är det lagkrav för större företag att upprätta en sådan. Om den är integrerad eller inte i årsredovisningen kan variera, men oavsett så ökar det transparensen och skapar bättre förutsättningar att få en insyn i verksamheters hållbarhetsarbete.

Avslutningsvis vill jag säga att det här är mina tankar och funderingar kring ett hållbart sparande. Alla har vi olika åsikter så jag är väldigt nyfiken att höra hur ni ser på det! Jag tror verkligen att vi är på väg in i en ny era och att fler verktyg kommer etableras på marknaden för att underlätta för oss sparare. Tänk att vi faktiskt kan påverka framtiden genom vårt sparande, vilken möjlighet!

/Sofia Magnér, sparcoach på Avanza

#tjejersomsparar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg