Hälsovårdsförvaltarna letar trender inom cancerforskning

Av Avanza

13 dec 23

Share

Cancer är en fruktansvärd sjukdom som varje år tar miljontals liv och tvingar fram intensiv forskning för att förstå och utveckla effektiva behandlingsmetoder. Sjukdomen har samtidigt många ansikten, vilket innebär att det inte finns en enda lösning som fungerar för alla. Det finns många olika former av cancer, och varje typ kräver en unik behandlingsstrategi. Astrid Samuelsson och Ellinor Hult, förvaltare av Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult, listar de områden inom cancerforskning som har potential att revolutionera behandlingen och därmed skapa möjligheter för investerare.

Immunterapi

Ett område som har blomstrat de senaste tio åren är immunterapi. Denna metod innebär att man stimulerar kroppens eget immunförsvar för att bekämpa cancern. Ett framträdande exempel som vi ser är läkemedlet Keytruda från Merck, som har blivit en stor framgång och förväntas fortsätta vara en viktig spelare på marknaden. Men det finns också andra liknande läkemedel från olika aktörer som har potential att göra betydande framsteg inom immunterapi.

Annons

Cellterapi

En annan lovande riktning inom cancerbehandling är cellterapi. Här extraherar man T-celler från patienten, manipulerar dem för att målstyra dem att attackera cancern och sätter sedan tillbaka dem i patientens kropp. Denna metod har visat en imponerande effekt, särskilt inom blodcancer. Utmaningen är att göra processen mer kostnadseffektiv och logistiskt enkel, vilket forskare nu arbetar på att uppnå.

Antikroppsbaserad terapi

En lovande metod som är kopplad till cellterapi är användningen av antikroppar med två armar, en som binder till de celler som ska användas för att attackera cancern och en annan som binder till tumören. Denna metod har potential att angripa solida tumörer, såsom bröstcancer och prostatacancer, och visar spännande resultat.

Hur tänker vi som investerare?

Nästan alla stora läkemedelsföretag har idag projekt inom cancer. Cancerforskning är också ett område där stora företag har visat intresse för förvärv av mindre företag med lovande forskning.

Sammanfattningsvis ser det ut som om det finns goda möjligheter att förbättra behandlingen och överlevnaden för cancerpatienter genom de senaste framstegen inom cancerforskning. Forskningen har inte bara potential att rädda liv och förbättra människors hälsa över hela världen. Den kan också skapa många intressanta investeringsmöjligheter.

Vi letar efter bolag inom den globala hälsovårdssektorn som är innovativa, har god tillväxt till en rimlig risk och värdering. Bland våra största innehav är följande bolag aktiva inom cancer: Eli Lilly, Merck, AstraZeneca, Amgen, Sanofi.

Fondens 10 största innehav:

  1. UnitedHealth Group
  2. Eli Lilly
  3. Novo Nordisk B
  4. Merck & Co
  5. AstraZeneca
  6. Thermo Fisher Scientific
  7. Amgen
  8. Boston Scientific
  9. Stryker
  10. Novartis AG Registered Shares

// Astrid Samuelsson och Ellinor Hult, förvaltare av Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult.

Tänk på att det kan svänga! Att spara i fonder, aktier och andra värdepapper har över tid varit ett bra sätt att få pengar att växa, men hur det går i framtiden vet ju ingen. Det kan gå både upp och ner så det är alltså inte säkert att du får tillbaka pengarna du satte in från början. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.  För mer information om hur fonden förvaltas, faktablad och informationsbroschyr, se avanza.se/avanzahealthcare.

Relaterade inlägg