Nederländerna – marknaden bortom spekulationsbubblor

Börsen i Amstersdam heter numera Euronext Amsterdam efter att Amsterdam Stock Exchange slogs ihop med börserna i Bryssel och Paris och bildade Euronext år 2000. Idag är också den portugisiska börsen med i den gruppen. Den nederländska börsen grundades redan 1602, ungefär 30 år före den historiska finansbublan tulpanmanin som utbröt på 1634 och ett par år senare hade priserna dubblats flera gånger, innan spekulationsbubblan senare sprack 1637.

Så här såg indexet ut per den sista december 2017 enligt Euronext.

AEX är en förkortning av Amsterdam Stock Exchange och samlar sedan 1983 de 25 mest handlade aktierna på den nederländska börsen. Indexet vägs utifrån bolagens börsvärden, vilket innebär att ju högre börsvärde ett bolag har desto större vikt får bolaget i indexet. Däremot finns det en gräns som säger att inget bolag får väga mer än 15 procent, men den här gränsen kan överskridas mellan perioderna för justeringar. Det ser vi exempelvis i tabellen ovan där Royal Dutch Shell väger 15,92 procent.

Här följer statistik över indexet, som är hämtat från Euronext. Här kan vi exempelvis se att indexet har avkastad 7,36 procent per år sedan starten 1983.

Olja och gas väger tyngst i Nederländerna

I grafen nedan ser vi de branscher som väger tyngt i AEX-Index. I topp har vi olja och gas, komsumtionsvaror, banker och teknologi. Och precis som i den första tabellen med där de bolagen som har störst börsvärde väger tyngst, så avspeglas samma relativa storlek i branschgrafen.

Källa: Euronext

Allt från öl till energi

Det största bolaget på den nederländska börsen är energiföretaget Royal Dutch Shell, som många säkert känner igen från bensinmackarna med samma namn. För den konsumentnära är också Unilever ett företag vars hundratals varumärken säljs världens över inom framförallt mat- och dryck, städ- och hygienprodukter. På listan hittar vi också ölproducenten Heineken samt elektroniktillverkaren Philips. Nederländerna har precis som fler Europeiska börser svenskkopplingar. Här är bolaget AkzoNobel börsnoterat, ett bolag som grundades i Sverige redan 1646.

Vad handlar kunderna i Nederländerna?

Populäraste aktierna i Nederländerna bland Avanzas kunder
Aktie Verksamhet Börs Ägare
KS 1 Unilever NV Konsumtionsvaror 110
KS 2 Akzo Nobel NV Kemikalier 90
KS 3 Royal Dutch Shell PLC Olja och gas 50
KS 4 Philips Lighting NV Teknologiföretag 44
KS 5 Heineken NV Öl 40

Den här statistiken är hämtad från 2018-02-13.

Vilka är dina favoritaktier i Nederländerna? Och säger du Holland eller Nederländerna?


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. 

Relaterade inlägg