Hur fungerar Avanza Zero?

Av Avanza

22 feb 18

Share

Den senaste tiden har det skrivits en del kritiska inlägg om indexfonder och ratinginstitutet Morningstar skrev en artikel med rubriken ”Avanza Zero sänkt av storbolagens fiasko” samtidigt som fondens betyg sänktes till 1 av 5 stjärnor.

Vad betyder det och är det verkligen bra att spara i Avanza Zero? Vi reder ut begreppen.

Vad är skillnaden mellan aktiv och passiv förvaltning?

I fondvärlden finns två typer av huvudkategorier – aktivt och passivt förvaltade fonder. Den aktiva förvaltningen bygger på att en förvaltare eller ett förvaltarteam försöker hitta guldkornen på börsen som de tror kommer ge bäst avkastning i framtiden och därigenom överprestera börsen, lite grann som när en fotbollstränare ”toppar laget”.

Passivt förvaltade fonder har oftast till uppgift att enbart följa ett index såsom Stockholmsbörsens index OMXS30 (de 30 mest omsatta aktierna) och kallas av den anledningen för indexfonder.

Generellt är det en lägre prislapp på indexfonder än aktivt förvaltade fonder men det är inte så enkelt som att säga att indexfonderna alltid kommer att vara bättre. Historien har visat att det finns duktiga förvaltare som över lång tid lyckas skapa god avkastning och därigenom värde för sina fondsparare. Problemet är att man betalar direkt samtidigt som den framtida avkastningen är okänd.

Vad är Avanza Zero?

Avanza Zero är en gratis indexfond som följer börsindexet SIX30RX, alltså de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen inklusive återinvesterad utdelning. Det innebär att fonden inte kommer överprestera börsen över tid utan följa den. Två viktiga faktorer att titta på när det gäller indexfonder är vilket index som fonden följer och själva prislappen på fonden.

Det är hela idén med en indexfond, tittar vi på historiken de senaste 10 åren kan vi se att fonden till och med överpresterar SIX30RX lite grann.

 

Har Avanza Zero utvecklats sämre än börsen?

Svaret är nej, Avanza Zero utvecklas inte sämre än börsen, den följer börsen. Men det är viktigt att jämföra äpplen och äpplen och då ställa sig frågan vad börsen är för något. Är det stora bolag vi menar eller är det små? Är det likaviktat så alla bolag väger lika mycket i index eller är det värdeviktat så större bolag får större påverkan? Är det inklusive eller exklusive utdelning och mycket mer.

OMXS30 utgörs av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen och det samlade börsvärdet uppgår till strax under 60% av det totala värdet på hela börsen (large/mid/small cap). Dessutom är indexet värdeviktat vilket innebär att ju större bolaget är desto större påverkan får det på hela indexets utveckling, ”störst går först”. Motsatsen är att ha likaviktat index där samtliga bolag väger lika tungt.

Det är just detta index som i folkmun brukar kallas för ”Stockholmsbörsen”. Avanza Zero följer SIX30RX som räknar med återinvesterad utdelning.

Bolagen som ingår i OMXS30 per februari 2018. Inkl. utdelning heter indexet SIX30RX.

OMXSPI är ett index som ska spegla hela börsen och brukar kallas för ”breda Stockholmsbörsen” eftersom det inte bara är de 30 mest omsatta aktierna utan samtliga 362 aktier i skrivande stund. Till skillnad från OMXS30 som till stor del är traditionell industri och bank så är bredden av verksamheter större här. Vill man räkna med återinvesterad utdelning så brukar de flesta titta på SIXPRX.

Breda börsen har överpresterat de mest omsatta aktierna

De senaste åren har Stockholmsbörsens breda index stigit mer än seniorerna. Som grädde på moset har några av de större bolagen i OMXS30 haft en kärv utveckling, eller som Morningstar skrev ”Avanza Zero sänkt av storbolagens fiasko” och tynger därigenom ned hela indexet. Exempelvis har HM fallit -53% Ericsson -45% och Telia -13,6% senaste 3 åren, tillsammans utgör bolagen närmare 14% av hela indexet. Som tidigare sagt är man inte starkare än den svagaste länken och det blir extra tydligt här.

Men för att nyansera diskussionen så handlar det inte om huruvida Avanza Zero är bra eller ej, det handlar om huruvida de 30 mest omsatta aktierna kommer överprestera breda Stockholmsbörsen över tid eller inte. Dessutom brukar stora bolag och mindre bolag dra växelvis på börsen över tid, just nu har det varit fördel mindre bolag. Sist men inte minst kan tilläggas att det finns en anledning till varför bolagen lyckats växa sig stora och blivit de mest omsatta på börsen, det till trots så säger det ingenting om framtidsutsikterna. Hur det än går så ger Avanza Zero möjligheten att följa de absolut mest omsatta aktierna på börsen, gratis.

Sist men inte minst.. två tips på vägen för dig som vill spara i en indexfond är att titta på vilket index fonden följer och vad fondens prislapp är, lycka till!

 

/ Nicklas

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.

Relaterade inlägg