Hur har bostadspriserna utvecklats i spåren av de stigande räntorna?

Av Avanza

22 maj 24

Share

I Norge fortsatte bostadspriserna att stiga svagt under 2022-2023 och även under 2024 har de stigit med ca 7%* trots de högre räntekostnaderna. I Sverige föll priserna under 2022 men har sedan dess återhämtat sig och ligger nu på nivån 5-10% lägre än vid toppen i början av 2022**.

Vi noterar att justerat för inflationen de senaste åren har bostadspriserna fallit i reala termer i båda länderna. Vi kan dock konstatera att prisfallen har varit mer blygsamma än vad man kunde ha förväntat sig givet utgångspunkten med rekordhöga priser efter flera år av extremt låga räntor. Som tidigare studier visar är den underliggande utbud/efterfråge-balansen och konsumenternas förväntan om att få behålla jobbet viktigare faktorer än räntekostnaden vid analysen av bostadspriser. Sammanfattningsvis är vår tro att att de större nordiska städerna, som växer, kommer att fortsätta att ha trendmässigt stigande bostadspriser.

Annons

De fallande realpriserna är en följd av att konsumenterna är betydligt mer försiktiga än tidigare, vilket har dämpat den kortsiktiga efterfrågan på bostäder. Detta har i sin tur lett till dramatiskt fallande bostadsproduktion. Antalet sålda enheter och antalet produktionsstarter under de senaste 12 månaderna har sjunkit till extremt låga nivåer ur ett historiskt perspektiv i både Sverige och Norge. I februari 2024 var antalet produktionsstartade enheter i Norge 37% lägre jämfört med samma period året innan, vilket i sin tur var på en lägre nivå än året innan. I Sverige är bilden liknande. Detta leder till att antalet färdigställda bostäder i Norge och Sverige under 2024-26 kommer vara betydligt lägre än det bedömda underliggande behovet. Färska demografiska data visar att det underliggande behovet kanske är lägre än tidigare bedömningar har visat, men givet att urbaniseringen fortsätter kommer behoven av nya bostäder i våra större städer ändå vara fortsatt stort.

Vad händer med bostadspriserna framöver?

Den statistik som beskrivs ovan indikerar utmanande tider för de utvecklare och entreprenörer som för närvarande arbetar i branschen. För de större nordiska städer som växer, varav majoriteten redan hade ett bostadsunderskott innan produktionskollapsen, kommer ovanstående data dock troligen leda till ett ännu större underskott av tillgängliga bostäder någon gång mellan 2024-26. En stabiliserad räntesituation och ett samhälle utan massarbetslöshet ger då förutsättningar för fortsatt stigande bostadspriser.

När man läser SEBs ”Boprisindikator” från maj månad så verkar svenska konsumenter dra precis den slutsatsen. Det är nu betydligt fler konsumenter som tror på stigande bostadspriser än som tror på fallande priser under det kommande året. Även om byggvolymerna för närvarande är nedpressade så tror vi att entreprenadbolag och projektutvecklare med fokus på villor och bostadsrätter snart möter ljusare tider. Det fina är att det redan nu ger möjligheter på aktiemarknaden som är framåtblickande.

Största innehaven i fonden

  1. Balder
  2. Sagax B
  3. Catena
  4. Nyfosa
  5. NP3 Fastigheter
  6. Platzer Fastigheter Holding B
  7. Wihlborgs Fastigheter
  8. Diös Fastigheter
  9. Swedish Logistic Property B
  10. Pandox B

Med hopp om ett fredligt Europa och stigande börser, Peter Norhammar, förvaltare Avanza Fastighet by Norhammar.

*Siffrorna avser riket som helhet och är hämtade från Eiendom Norge

**Siffrorna avser riket som helhet, inkluderar både bostadsrätter och villor samt är hämtade från Svensk Mäklarstatistik

Tänk på att det kan svänga! Att spara i fonder, aktier och andra värdepapper har över tid varit ett bra sätt att få pengar att växa, men hur det går i framtiden vet ju ingen. Det kan gå både upp och ner så det är alltså inte säkert att du får tillbaka pengarna du satte in från början. Fastighetsindex har gett högre chans till avkastning de senaste 10 åren (jämfört med OMXS30). Peter Norhammar förvaltade Länsförsäkringar fastighetsfond (2016 – 2020) som överpresterat OMXS30. För information, faktablad, informationsbroschyr samt uträkning för fastighetsindex historiska utveckling se avanza.se/avanzafastighet. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg