Hur kan man skydda sin ekonomi från höga elräkningar?

Elpriserna har stigit kraftigt den senaste tiden och riskerar att gräva hål i hushållens plånböcker. Vargavinter är ett ord vi hört ofta den senaste tiden, inte minst i valrörelsen. Men vad kan man själv göra för att skydda sin ekonomi mot stigande elräkningar? Faktiskt en hel del.

Elpriserna har rusat den senaste tiden och allra värst är det för elområde 4 (SE4) som avser de allra sydligaste delarna av vårt avlånga land. Generellt kan sägas att Norrland klarar sig lindrigast tack vare hög elproduktion och sen blir det dyrare ju längre söderut du kommer. Det beror på att det där konsumeras mer el än vad det produceras, förenklat beskrivet.

Historiskt hög inflation pressar hushållen

Vi befinner oss i ett läge med kraftigt stigande priser på det mesta. Det märker många när de ska tanka bilen, handla mat, när bolånet dras eller när det är dags att betala elräkningen. Sammantaget sätter det finansiell press på hushållen samtidigt som det undantränger både spar- och konsumtionsutrymme.

Men hur mycket påverkas hushållen egentligen av stigande priser isolerat? Det är en fråga som förtjänar att funderas kring då många ser mörka rubriker och blir oroliga inför hösten och vintern.

Öka din buffert och därmed hushållets motståndskraft

Än så länge är vintern en bit bort och stigande bolåneräntor har inte slagit igenom fullt ut eftersom alla banker har olika räntejusteringsdatum. Därmed är det ett ypperligt tillfälle att redan nu öka på din buffert så den blir lite större än vanligt. Ett hett tips är att placera buffertpengarna på ett sparkonto med ränta och fria uttag. Förhoppningsvis kan du då minska eventuell oro kring din ekonomi i vinter.

Det finns även olika stöd som både privatpersoner och bostadsrättsföreningar kan ansöka om för att exempelvis minska sin energianvändning eller installera solceller. Här kan du läsa mer om stöd och bidrag via Energirådgivningen.

Annons

Tips till dig som bor i villa

Din elförbrukning beror i stor utsträckning på vilken boendeform du har. Om du bor i hyresrätt påverkas du troligtvis minst och bor du i villa i elområde 4 med direktverkande el påverkas du troligtvis mest.

För en villaägare utgörs de stora energislukarna av uppvärmning och varmvatten som tillsammans står för ungefär 80% av energikostnaden, därtill kommer ventilation och hushållsel.

Statistiska Centralbyrån anger att en normalförbrukning för en villa är ca 20 000 kWh/år men om du använder fjärrvärme, bergvärme eller värmer huset på annat sätt är en normal förbrukning ca 5 000 kWh/år, alltså hela -75 % lägre. Har du direktverkande el finns alltså goda skäl att överväga ett nytt uppvärmningssystem framgent.

7 tips på hur du som villaägare kan sänka elräkningen

 1. Sänk innertemperaturen någon eller några grader.
 2. Täta fönster, se över ventilationssystem, tilläggsisolera och byt ut gamla lampor mot nya och moderna energieffektiva LED-lampor.
 3. Konkurrensutsätt ditt elavtal och fundera kring om timprisavtal skulle passa dig/er bättre. Om ni kan styra stora delar av förbrukningen (utöver uppvärmning/varmvatten) såsom tvättmaskin, diskmaskin och elbilsladdning mot tider med billigare elpris kan det vara värt att överväga.
 4. Duscha snabbare och lite kallare.
 5. Säkerställ att skorstenen är sotad och besiktigad så du kan elda under dagar då elpriset är högt.
 6. Stäng av elektriska apparater när du inte använder dem, eftersom de fortfarande drar ström när de är i standby-läge.
 7. Kontakta din hemkommun och se om de erbjuder kostnadsfri energirådgivning.

Eftersom just uppvärmning och varmvatten är det som kostar mest så är det också där du ska försöka fokusera mest. På lite längre sikt kan det vara klokt att fundera på energieffektiva investeringar såsom nytt värmesystem, solceller, energilager, nya täta(re) fönster och så vidare. Många banker har gröna tilläggslån med billigare finansiering för denna typ av investeringar.

Tips till dig som bor i lägenhet

I Sverige bor ungefär 4,5 miljoner personer i lägenhet och av dessa bor ungefär 2,7 miljoner i hyresrätt enligt Statistiska Centralbyrån. Eftersom uppvärmning är den stora kostnadsposten så lär de stigande elpriserna inte påverka de som bor i hyresrätt lika mycket, såtillvida man inte har kallhyra. Istället är det hushållsförbrukningen som man bör se upp med, men den kan man i stor utsträckning påverka själv. Här är lite tips från Hyresgästföreningen till sina medlemmar kring hur man sänker elkostnaden.

För de som bor i bostadsrätt kan det vara klokt att studera årsredovisningen eller ställa frågan till styrelsen om det finns ekonomiska marginaler att absorbera stigande värme- och lånekostnader. Inte sällan har bostadsrättsföreningar fjärrvärme vilket är kostnadseffektivt. Troligtvis bör man också kunna skjuta på icke kritiskt underhåll i vinter för att klara kostnaderna. Men om det är på marginalen så ligger troligtvis en avgiftshöjning i korten.

5 tips på hur du som lägenhetsinnehavare kan sänka elräkningen

 1. Byt ut gamla lampor mot nya och moderna energieffektiva LED-lampor.
 2. Stäng av elektriska apparater när du inte använder dem, eftersom de fortfarande drar ström när de är i standby-läge.
 3. Ha rätt temperatur på kyl och frys. Enligt Energimyndigheten bör kylen ha +4 grader och frysen -18 grader. Då får du bra matförvaring och låg energiförbrukning. Glöm inte bort att frosta av frysen och dammsuga baksidan av kyl/frys för att minimera risken för att damm täpper till ventilationen – det drar mer el.
 4. Konkurrensutsätt ditt elavtal och fundera kring om timprisavtal skulle passa dig/er bättre. Om ni kan styra stora delar av förbrukningen såsom tvättmaskin, diskmaskin och elbilsladdning mot tider med billigare elpris kan det vara värt att fundera på det.
 5. Har du renoverat badrummet och installerat golvvärme? Tryck inte på knappen!

Lycka till med att sänka ”spänningen” i höst och vinter,
Nicklas.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg