Hur mycket kan småbolagen ta i kapp när räntan sänks?

Av Avanza

07 maj 24

Share

I fredags kom det (äntligen?) ”lite sämre” data i USA, vilket fick den amerikanska räntan att ticka ner. På onsdag är det dags för Riksbanken att lämna räntebesked och flera väntar en sänkning. Men vad har räntan med Småbolag att göra? En hel del faktiskt – och extra mycket när valet står mellan Storbolag och Småbolag.

Från första januari 2019 till sista december 2021 steg småbolag med 140% (Carnegie Småbolags index – CSX) och storbolag steg 87% (OMX30). Men, från sista december 2021 fram tills nu är småbolag ned 17% medan storbolagen är upp 13%. Över hela perioden leder alltså storbolagen nu med +113% mot +100% för småbolagen.

Hur blev det så här och hur tänker vi nu?

De senaste åren har världen drabbats av pandemin, krig, inflationschock och efterföljande räntechock. Först kom pandemin med extrem efterfrågan på produkter (datorer, heminredning, cyklar etc) och ingen efterfrågan på tjänster (restauranger, hotell, resor etc). Samtidigt kom en generellt väldigt stökig situation kring lager och transporter vilket satte igång inflationen.

Sedan kom kriget vilket ökade komponentbristen och logistikproblemen ytterligare. De största effekterna från detta var att producerande bolag kunde höja priserna som aldrig förr (kundföretaget ville inte bli utan sin leverans eftersom det var brist på allt) och orderböckerna blev väldigt stora. Inflationen tog fart och centralbankerna var tvungna att höja räntan kraftigt.

I grafen ovan ser vi 3 månaders räntan i Sverige (STIBOR3m). Där ser vi att räntan var noll fram till mars 2022 – och sedan har den stigit till 4% för att nu börja falla ned mot 3,85% inför en eventuell räntesänkning i veckan (styrräntan är 4%).

Börsen är oftast väldigt pragmatisk och letar sig till bästa vägen framåt. Sagt och gjort, sedan början av 2022 när räntan började gå upp har man undvikit räntekänsliga sektorer på börsen (fastigheter, bostad, konsument) och sektorer som hade gynnats under pandemin. Istället har man har sökt sig till storbolag för att industribolagen har haft fantastiska ekonomiska tider och bankerna gynnats på grund av höjda räntor för låntagare.

I tabellen ovan ser vi Avanza Zero (storbolagen) industriexponering till vänster, och småbolagen till höger.

Det är klart lägre industriexponering i småbolag och ingen bankexponering (utan istället fastigheter), vilket såklart har lett till att storbolagen gått bättre. Lägg till en generellt minskad riskvilja som extra lök på laxen, så förstår vi varför storbolagen gått bättre sedan 2022.

Vad kan vi förvänta oss framåt?

Framåt tror vi att normalisering kommer vara i fokus. Gynnade sektorer faller tillbaka och redan kraschade sektorer letar sig tillbaka till tillväxt. De överdrivna orderböckerna och prishöjningarna börjar ta slut, räntechocken börjar påverka efterfrågan negativt och till slut påverkas även arbetsmarknaden (som syntes i de lägre jobbsiffrorna än väntat för USA i fredags).

Prognoserna för Sverige och EU är runt 0% i BNP tillväxt för 2024, USA +2% och världen +3%. I den miljön tror Konjunkturinstitutet att räntan i Sverige sänks från 4% till 3% under 2024 och att räntan fortsätter ned till 2,25% under 2025. Framtiden är alltid oviss, och det är ingen som vet vad som sker, men den åttonde maj vet vi om Riksbanken vågar göra en första sänkning.

I USA är sannolikt räntorna inte på väg ned lika fort. Men, det troliga är nog ändå att räntan har nått toppen och är på väg ned, vilket kan leda till att storbolagen inte kommer att ha lika mycket medvind längre. Speciellt med tanke på att industribolagens orderböcker och priser i stort är normaliserade och att fabrikerna inte rullar på max längre (vilket kanske tom kan leda till pris-sänkningar framgent) och att bankernas räntenetto kanske har toppat för denna gång.

Annons

Fokus på bolag som kan bli vinnare på högre priser

Avanza Småbolag by Skoglund hade en bra start 2020–2021 (+11% mot index), ett okej 2022 (0% mot index), men ett tufft 2023 (-11% mot index). För 2024 (+3,5% mot index) har vi börjat att ta igen lite mark, och vi fortsätter envetet att placera vårt gemensamma sparande för långsiktigt bra avkastning i småbolag.

Medvind är bättre än motvind – såväl i segling som i priser. Ett fokus för oss 2024 är att fokusera på bolag som har pris medvind 2024, då det hjälper vinsttillväxten, och de flesta av våra topp-10 innehav har medvind i år, med Tobii Dynavox, Elekta och Getinge som tydliga vinnare på högre priser.

Vi har arbetat om portföljen en del på grund av det – och medtech är den sektor vi ser bäst risk/reward i just nu. Vi fortsätter att prioritera vinsttillväxt till ett balanserat risktagande. Konjunkturläget för 2024 är inte enkelt för de flesta bolagen, så det gäller att vara selektiv, men även att våga vara långsiktig.

Småbolag har historiskt lönat sig för det långsiktiga sparandet!

Fondens 10 största innehav:

  1. Elekta
  2. AAK
  3. Getinge
  4. Tobii Dynavox
  5. MTG
  6. Trelleborg
  7. Securitas
  8. Pandox
  9. AQ Group
  10. Munters Group

/Fredrik Skoglund, förvaltare Avanza Småbolag by Skoglund.

Avanza Småbolag by Skoglund är en matarfond som placerar minst 85% (och i praktiken 100%) av sina medel i ett mottagarfondföretag. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. För information, faktablad, informationsbroschyr samt uträkning för småbolagsfonders historiska avkastning jämfört med större bolag se avanza.se/avanzasmabolag Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg