Hurra! Avanza USA får 5 stjärnor i Morningstar

Av Avanza

10 jan 23

Share

Avanza USA lanserades den 17 december 2019 och har därmed precis fyllt 3 år. En fond behöver 3 års historik för att få en rating i Morningstar och Avanza USA kan nu stoltsera med den högsta ratingen, 5 stjärnor i Morningstar. Sedan tidigare har fonden även 5 glober i Morningstars hållbarhetsrankning och är därmed topprankad både avseende avkastning och hållbarhet.

5 stjärnor innebär att fonden hör till de topp 10 procent bästa fonderna de tre senaste åren mätt som riskjusterad avkastning. Sedan start har Avanza USA genererat en avkastning om 44 procent, vilket är 12 procentenheter bättre än genomsnittet för andra USA-fonder i samma Morningstarkategori och 6 procentenheter bättre än det breda indexet MSCI USA.

Avanza USA har en placeringsstrategi som innebär en integrering av hållbarhet genom att först ta bort bolag med verksamheter förknippade med stora hållbarhetsrisker och med negativ social eller miljömässig påverkan såsom vapen, tobak, spel och fossila bränslen, för att därefter välja in bolag som rankas högt ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta innebär att de bolag som presterar i topp när det kommer till hantering av hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter, får en större betydelse för fonden. Fonden är även s.k. ”Paris Aligned”, vilket innebär att den förvaltas i linje med Paris-avtalet med målsättningen att uppnå nettonollutsläpp till 2050.

Det bolag som bidragit mest till avkastningen sedan start är Tesla som under perioden gått upp med 392 procent följt av NVIDIA som gått upp med 177 procent, Microsoft (74 procent) och The Home Depot (73 procent).

10 största innehaven i Avanza USA

  1. Tesla Inc
  2. Microsoft Corp
  3. Home Depot Inc
  4. Coca-Cola Co
  5. NVIDIA Corp
  6. PepsiCo Inc
  7. Walt Disney Co
  8. Texas Instruments Inc
  9. Adobe Inc
  10. Amgen Inc

Se fler innehav här!

Avanza USA är dessutom lågt prissatt och kostar endast 0,17 procent i total avgift. Avanza USA ger en billig, hållbar exponering mot den amerikanska aktiemarknaden och hör till de USA-fonder med högst avkastning de senaste 3 åren. Hurra!

/Maria Wärn, Förvaltningschef Avanza Fonder

Tänk på att det alltid innebär en risk att spara i fonder. Din investering kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fonds historiska avkastning är inte heller någon garanti för framtida avkastning.

Relaterade inlägg