Innovation förlänger livet

Av Avanza

12 jul 23

Share

Att som fondförvaltare veta att de företag vi investerar i gör verklig skillnad i människors liv gör jobbet ännu roligare och kan förhoppningsvis hjälpa oss att göra ännu bättre investeringar.

Med ökat välstånd blir vi både rikare och äldre – och en stor andel av det här välståndet kommer att investeras i hälsa. Att
förbättra och förlänga livet kommer alltid att vara en hög prioritet. Allt detta skapar förutsättningar att hitta hög riskjusterad avkastning inom läkemedel och medicinteknik.

Medicinsk forskning är helt nödvändig för att hitta nya och bättre sätt att bota eller lindra sjukdomar. Detta är dock en verksamhet som brukar betyda långa perioder av investeringar och negativa kassaflöden. Osäkerheten är stor och all forskning lyckas inte. Därtill kommer extern risk i form av regleringar och konkurrens. Vi brukar därför undvika dessa bolag, där utfallen är mer eller mindre binära. Slarvigt kallar vi ibland forskningsbolagen för guldgrävare, och vi söker snarare investeringar bland bolag som säljer hackor och spadar. Med andra ord underleverantörer till forskningsbolagen.

Köpa ”guldgrävare” eller ”hackor och spadar”?

Bland bolag vi definierar som ”hackor och spadar” hittar vi Biotage, Chemometec och Genovis. Veeva, som säljer mjukvara för att hantera utvecklingsprocesser för läkemedel, fyller samma roll för många läkemedelsbolag. Att hålla koll på allt från att forskare först identifierar en klinisk signal till att ett läkemedel finns ute på marknaden har historiskt krävt mycket pappersarbete, såväl internt som till och från myndigheter. Att använda Veevas mjukvara förenklar processer och minskar risker att något går fel eller missas under den långa vägen fram till en kommersiell produkt.

Ju frodigare denna undervegetation i läkemedelssektorn är, desto fler läkemedel kommer att komma mänskligheten till godo. Ett bolag som opererar i undervegetationen och samtidigt säljer produkter direkt till sjukhus är Surgical Science. Deras mjukvara används för att simulera medicinska procedurer, bland annat moduler som blivande läkare kan träna i. Snabbare inlärningskurva, ökad kvalitet och patientsäkerhet är några av fördelarna. Utöver det används bolagets procedurer i utrustning som tredje part säljer till sjukhusen, till exempel kirurgirobotar.

Så här tänker vi när vi investerar

Bland bolag som utvecklar och säljer läkemedel och medicinteknik för slutkonsument föredrar vi etablerade, lönsamma företag. Både TIN Ny Teknik och Avanza World Tech by TIN har innehav i Novo Nordisk, som expanderat utifrån en grynstark position inom diabetes till att adressera även obesitas med existerande läkemedel. Detta med stor framgång så här långt. Ett stort innehav i Avanza World Tech by TIN som enligt flera läkare vi talat med hjälper dem att dagligen rädda och förlänga liv är Edwards Lifesciences. Företaget tillverkar bland annat artificiella hjärtklaffar som sätts in via ljumsken i en så kallad endovaskulär operation. Med minimal påverkan på kroppen (i gamla tider var man tvungen att bryta upp hela bröstkorgen) kan man utföra operationen även på äldre människor där behoven är som störst.

10 största innehaven i Avanza World Tech by TIN

1.  Salesforce Inc

2. Straumann Holding AG

3. Microsoft Corp

4. Take-Two Interactive Software Inc

5. Nintendo Co Ltd

6. Edwards Lifesciences Corp

7. Solaredge Technologies Inc

8. Novo Nordisk B

9. Adobe

10. Nemetschek SE

/Erik Sprinchorn, förvaltare på Avanza World Tech by TIN

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg