Så investerar du i rent vatten

Rent dricksvatten är en av vår tids främsta och allvarligaste bristvaror. Ungefär 2,1 miljarder människor saknar tillgång till rent vatten och i takt med ökad befolkning, konsumtion och urbanisering förvärras läget. En megatrend som skapar förutsättningar för bolag inom vattensektorn. Här om hur du kan investera i vattensektorn.

Det finns ungefär 1 400 miljoner kubikkilometer vatten på jorden, men 97 procent utgörs av saltvatten. Endast tre procent är sötvatten, varav två procent är bundet i glaciärer. Bara en procent av allt vatten är med andra ord tillgängligt oss människor. Detta samtidigt som befolkningsökning, urbanisering, ökad konsumtion och inte minst klimatförändringarna driver på efterfrågan på vatten. Behovet av smarta lösningar för att rena och återanvända vatten, såväl som bättre infrastruktur för att effektivare tillvarata och transportera befintliga vattenresurser, är därför stort.

Dessa två motstridiga trender, efterfrågan som ökar och utbudet som redan idag underskrider efterfrågan, skapar investeringsmöjligheter och det finns det mycket som talar för vatten som en långsiktigt god investering. Nu kan man inte placera i rent vatten direkt, men vill man ha exponering mot vattensektorn kan man köpa in sig i bolag verksamma inom infrastruktur och vattenförsörjning. Antingen direkt via aktier eller indirekt via fonder som är inriktade på vattenbolag.

Dessa vattenaktier/fonder kommer sannolikt aldrig vara några aktieraketer, det är ju trots allt verksamma i en relativt defensiv bransch. Men det unika med vatten, är att det är just unikt. Vatten kan inte jämföras med någon annan naturresurs som till exempel olja. För till fossila bränslen finns det ju substitut. Det gör det inte till vatten. Rent vatten är helt enkelt en förutsättning för allt liv.

Fonder som investerar i vattenbolag

På Avanzas plattform hittar jag fem fonder inriktade mot investeringar i vattenbolag. Alla aktivt förvaltade och med mellan 50 och 60 procent av fondens innehav placerat i amerikanska bolag. En viss geografisk likhet med en globalfond med andra ord. Prislappen för fonderna är något högre än snittet och kräver därför mer uppföljning än en billig indexfond. Två av de tre fonder som funnits i minst tre år, har under denna tidsperiod haft en avkastning i nivå med en billig globalfond. Bäst har det gått för RobecoSAM Sustainable Water som också är den med lägst avgift samt den enda fonden i urvalet som kvalificerat sig för Morningstars hållbarhetslöv. Mer om vad det innebär hittar du här.

RobecoSAM Sustainable Water

Pictet Water 

Allianz Global Water –

Fidelity Sustainable Water & Waste Fund 

Parvest Aqua 

Aktier i vattenbolag

För den mer aktieintresserade rekommenderar jag Placeras genomgång över vattenaktierna som handlas på amerikanska börserna. Ett annat sätt att hitta spännande uppslag är att titta vattenfonderna och vilka bolag som utgör deras 10 största innehav. Sen får man kika närmare på dessa bolag och se om det är något som passar just ens egna portfölj och sparfilosofi.

Mål 6 av FN:s globala mål för hållbar utveckling

Att läget är akut och att vattenfrågan måste tas på allvar är otvetydigt. Här hemma i Sverige som i ett internationellt perspektiv har god tillgång på vatten, märker vi kanske mest av vattenbristen i form av bevattningsförbud under några heta sommarmånader. Så ser det inte ut på andra platser. Sjukdomar orsakade av smutsigt vatten dödar varje år fler människor än alla former av våld, inklusive krig. Rent vatten finns också med som mål 6 i FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Mina tankar

Vattenbolagen verkar på många sätt i en defensiv bransch, men det är viktig att komma ihåg att det inte finns några säkra aktier. I en bred börsnedgång påverkas alla bolag, om än i olika grad. Vatten är också en viktig komponent inom industrin. Industrin står för 22 procent av världens konsumtion och denna efterfrågan har såklart cykliska inslag. (70 procent av vattenkonsumtionen står jordbruket för). Långsiktigt tror jag dock på det ”blåa guldet” och tycker att det passar som en bra komponent i en bred portfölj. För mig passar det bäst att investera i sektorn via fonder eftersom det ger mig en bredare exponering och bättre riskspridning, utan att jag behöver analysera varje enskilt vattenbolag.

Investerar du utifrån någon megatrend?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg