Kärlek är relationsekonomi

Av Felicia Schön

14 feb 23

Share

Alla hjärtans dag. Många har en partner de håller särskilt kär. Rosor, choklad och tända ljus i all ära – men finns det egentligen en mer romantisk gåva än att se till att man har det ekonomiskt stabilt tillsammans och var för sig? Här är fem tips för en kärleksfylld relationsekonomi!

Oavsett om ni är sambo eller gifta, har delad eller gemensam ekonomi – med utgångspunkten att ni är två personer i en relation som bryr sig om varandra och har som mål att värna om den andra partens bästa kommer här ett gäng tips för en hälsosam ekonomi för relationen.

Fem kärleksförklaringar för relationens ekonomi

1. Planera en romantisk kväll för att prata pengar

Här är ett hett (fniss) tips. Börja prata pengar så tidigt som möjligt i relationen. Lär känna varandras syn på ekonomi som en naturlig del av dejt-samtalsämnena. Prata om uppväxten och hur ekonomin såg ut då. Berätta för varandra hur den ekonomiska situationen ser ut nu. Diskutera förväntningar på varandra, den gemensamma ekonomin och alternativ hur man kan dela för att det ska kännas rättvist för båda. Dela med er av ekonomiska mål och framtida drömmar.

Var transparent och förklara din syn på pengar och ditt ekonomiska beteende – är du en spara eller slösa? Vad gör dig ekonomiskt stressad eller vad gör dig ekonomiskt trygg? Vad tycker du är viktigt att lägga pengar på och vad vill du spara in på?

Genom att tidigt prata pengar och lära känna varandras ekonomiska syn kan man tidigt få en bild av om man delar uppfattning hur det ska se ut i relationens ekonomi. På så sätt kan man undvika gräl och ojämställdhet längre fram.

2. Inkludera den mindre intresserade parten i relationens ekonomi

Inte sällan är det den ena partnern som tar mer ansvar för relationens ekonomi och den andra förlitar sig på det. Kanske har den ena större intresse än den andra. Helt okej att ha det upplägget – men se till att båda kan. Är du parten med större ansvar och intresse? Insistera på att den andra parten ska vara med, lära sig och få insyn i hur ekonomin ser ut. Vilka utgifter finns? Hur ser sparandet ut? Hur investerar man? Vilka tjänster betalar vi för? Vilka lånevillkor har vi? Ha som mål att båda ska kunna sköta ekonomin var för sig, om det behövs. Tyvärr vet man aldrig vad som händer.

3. Fördela vardagsekonomin rättvist om ni har separat(delad) ekonomi

Hur delar man ekonomin rättvist i en relation? Det finns såklart inte ett enda rätt. Men rent objektivt – har man inte gemensam ekonomi bör hushållets utgifter fördelas proportionerligt.

Låt oss ta ett exempel: om den ena parten tjänar 30 000 kr och den andra 50 000 kr (efter skatt), så står den andra parten för 62,5 procent (50 000/80 000) av hushållets inkomst och bör därför betala 62,5 procent av hushållets utgifter. Har ni gemensamma utgifter på 20 000 kr bör den parten som tjänar mer därför rimligtvis betala 12 500 kr (20 000*0,625) och den som tjänar mindre betalar resterande 7 500 kr.

Likadant kan man göra med gemensamt sparande. Sätt upp en del som båda ska spara gemensamt i procent, tex 10% av 50 000 och 10% av 30 000 – 5 000 kronor från den ena, 3 000 kronor från den andra. Det är ett rättvist sätt att dela upp relationsekonomin vid skillnader i inkomst.

4. Hoppas på det bästa, planera för det värsta

Smid medan järnet är varmt. Planera för vad ni gör om det inte blir ni för alltid, innan det händer. För de allra flesta som är kära är det svårt att föreställa sig att man någonsin skulle leva vidare utan varandra. Tills man står där. Eftersom nästan hälften av relationerna i Sverige slutar i skilsmässa är det värt att planera för det värsta medan ni fortfarande är kära och ser till varandras bästa. Här syftar jag på äktenskapsförord eller samboavtal. Vem får vad? Vem äger vad? Vad är mitt och vad är ditt?

5. Ha det bra tillsammans – men också var för sig

Målet är självklart att ni ska ha ett bra liv tillsammans. Spara tillsammans, leva tillsammans, bo tillsammans, äga tillsammans. Men, se också till att ni har det bra var för sig. Här är eget sparande och delat ägande det viktigaste. Det är vanligt att den ena parten äger boendet, tar hand om sparandet och äger andra tillgångar som bilar. Den andra parten kanske kompenserar med att betala mer för mat eller kläder. Men hur blir det om ni skulle gå skilda vägar? Eller om det i värsta fall händer något med partnern?

Så ställ dig frågan: Kan den andra personen klara sig utan dig? Alternativt: Kan du klara dig utan din partner? Är svaret Nej, så bör ni se över vad ni kan göra för att svaret ska bli Ja.

Med kärlek!
/Felicia

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg