Nu ingår ALLA fonder i värdepapperskrediten!

Av Avanza

27 maj 21

Share

Med vår värdepapperskredit kan man få hävstång i sitt sparande genom att låna pengar för att köpa mer värdepapper. Innehavet i portföljen används som säkerhet, och äger man värdepapper som ingår i värdepapperskrediten så kan man låna från 0,99% effektiv ränta upp till 10% belåningsgrad*. Tidigare har främst utvalda aktier ingått i värdepapperskrediten, men från och med 27e maj lägger vi även till ALLA fonder som finns att köpa hos oss!Sparar du redan med hävstång?

Först några varningens ord: Att använda hävstång innebär högre avkastning när börsen går upp, men också större nedgång när börsen går ner. Det är därför viktigt att vara långsiktig i sitt sparande. Hävstång innebär alltid en ökad risk och lämpar sig inte för alla.

Samtidigt använder sig de flesta redan av hävstång i sitt sparande, om än indirekt och i många fall kanske omedvetet:

 • Har man ett bostadslån samtidigt som man investerar på börsen med pengar som man hade kunnat använda för att amortera så använder man sig indirekt av hävstång. För många har det varit en god affär då börsens avkastning över tid tenderar att vara betydligt högre än de 1-2% man betalar i ränta på sitt bolån.
 • Eller om man likt drygt 4 miljoner svenskar har sitt premiepensionssparande i förvalsalternativet AP7 Såfa så använder man sig också av hävstång. Den fonden har nämligen en inbyggd hävstång som gradvis minskas från 55 års ålder.

Med andra ord är det nog mer relevant att tänka kring HUR man vill använda hävstång än OM man gör det.

För de flesta räcker det förmodligen med den hävstång man redan har i AP7 eller genom sitt bostadslån, särskilt om man är högt belånad. Men för de som vill använda hävstång mer aktivt så blev förutsättningarna precis väldigt mycket bättre! När alla fonder nu läggs till i värdepapperskrediten blir det billigare och enklare än någonsin att få hävstång i ett väldiversifierat sparande oavsett vilka fonder man föredrar.

4 tips för att lyckas med hävstångssparande

För att hantera den ökade risken kan man bygga sin strategi på samma principer som AP7:

 1. Var långsiktig
  Även om man inte sparar till pensionen så bör man ha en lång sparhorisont när man adderar den extra risk som en hävstång innebär. Minst 10 år är ett bra riktmärke.
 2. Spara diversifierat
  AP7 sprider risken över geografiska områden, branscher och tillgångsslag. För småspararen kan globalfonder vara ett bra alternativ.
 3. Låna inte för mycket
  AP7 har de senaste åren haft en hävstång mellan 1.15X och 1.25X. Det kan vara ett bra riktmärke. Viktigast är att kunna hantera en krasch utan att varken bli överbelånad eller drabbas av panik.
 4. Månadsspara
  Precis som man betalar in till sitt pensionssparande varje månad så är det bra att månadsspara privat för att sprida sina risker över tid. Det gäller även när man sparar med hävstång då månadsspar dessutom kan användas för att justera belåningsgraden.

Börja försiktigt

Och avslutningsvis, även om man rent rationellt kommer fram till att man skulle gynnas av en hävstång så är ju människan inte är helt rationell. Det kan finnas emotionella argument till att man inte är bekväm med att vara belånad. Det kan då vara bra att veta att om man ansöker om värdepapperskrediten och sedan bestämmer sig för att inte nyttja krediten så betalar man givetvis ingenting. Det kan vara bra att börja i liten skala och lära känna både sig själv och produkten innan man ökar belåningen till högre nivåer.

Här kan du läsa mer och ansöka om vår värdepapperskredit.

/Johan Sjöstrand, Produktägare

Tänk på att belåning innebär en betydande risk:
Att använda belåning innebär att avkastningen blir högre om innehavet går upp, men nedgången blir också större om värdet sjunker. Använd en måttlig belåning och se till att inte låna så mycket att du inte klarar av en större nedgång. Du är alltid skyldig att betala tillbaka den utnyttjade krediten samt ränta, oavsett dina värdepappers utveckling. Räntan är rörlig och krediten löper tills vidare. Räntan är rörlig och krediten löper tills vidare. Lånar du 100 000 kr till 2,29% effektiv ränta som du sedan väljer att betala tillbaka efter ett år blir det totala återbetalningsbeloppet 102 290 kr (eller 101 603 kr efter ränteavdrag). Alla räntor som visas är effektiva räntor.

Relaterade inlägg