Nu kan du låna ett högre belopp, till 0,99% ränta

Av Avanza

31 mar 22

Share

Nu höjer vi taket för hur mycket du kan låna till 0,99% ränta på vår värdepapperskredit. Det tidigare taket på 50 000 kr tas bort och nu kan du låna upp till 3 miljoner kronor, om du lånar max 10% av ditt innehav som är godkänt för ränterabatt.

Och villkoren?

Det enda villkoret är att du får max låna 10% av ditt innehav som är godkänt för ränterabatt. Ränterabatt får du om du:

  • Har minst tre aktier eller ETF:er som är godkända för rabatt, eller minst en fond. Alla fonder och cirka 1000 olika aktier är godkända.
  • Ingen aktie får utgöra mer än 49% av det totala innehavet. Här kan du läsa mer om det.
  • Du får inte ha några optioner, terminer eller blankningsaffärer på kontot där du har krediten.

Vad innebär det i praktiken?

Har du en fondportfölj värd 1 miljon kronor så får du låna 100 000 kr till 0,99% ränta. Eller är din fondportfölj värd 5 miljoner kronor så får du låna max 500 000 kr till 0,99% ränta, och så vidare upp till max 3 miljoner kr för portföljer värda 30 miljoner kronor och uppåt.

Vad finns det för risker och vad ska jag tänka på när börsen faller?

  • Om värdet på din portfölj skulle sjunka så att du lånar mer än 10% (men mindre än 25%) så betalar du 2,29% på hela lånet.
  • Lånar du upp till 10% av ditt innehav så innebär det att du kommer få 10% högre avkastning om börsen går upp, och 10% större nedgång om börsen går ner.
  • Har du 10% belåning, ett kortsiktigt sparande och börsen faller så finns alltså risken att du förlorar på att låna. Men om du är långsiktig och ditt innehav till slut går upp så kommer du att gynnas av att vara belånad.

När vi pratar långsiktighet så brukar vi oftast mena ett sparande med minst 10 års sparhorisont. Ju längre sparhorisont, desto större sannolikhet att gynnas av att vara belånad.

Tänk på att belåning innebär en betydande risk:
Att använda belåning innebär att avkastningen blir högre om innehavet går upp, men nedgången blir också större om värdet sjunker. Använd en måttlig belåning och se till att inte låna så mycket att du inte klarar av en större nedgång. Du är alltid skyldig att betala tillbaka den utnyttjade krediten samt ränta, oavsett dina värdepappers utveckling. Räntan är rörlig och krediten löper tills vidare. Räntan är rörlig och krediten löper tills vidare. Lånar du 100 000 kr till 2,29% effektiv ränta som du sedan väljer att betala tillbaka efter ett år blir det totala återbetalningsbeloppet 102 290 kr (eller 101 603 kr efter ränteavdrag). Alla räntor som visas är effektiva räntor.

Relaterade inlägg