Nu välkomnar vi en till räntefond i Avanzas fondfamilj – Avanza Ränta Kort

Av Avanza

14 dec 23

Share

Förra veckan släppte vi Avanza Ränta Global, en global företagsobligationsfond. Idag lanserar vi Avanza Ränta Kort, en svensk korträntefond som dessutom är Sveriges billigaste räntefond*. Det är såklart något som vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder. Så varför har vi valt att lansera ytterligare än räntefond?

Tänk på att investeringar i fonder innebär en risk att du inte får tillbaka pengarna du satte in. Avanza Ränta Kort är en matarfond som investerar minst 85% (och i praktiken 100%) av sina tillgångar i mottagarfonden Captor Perenne Short Term Bond. För legala dokument, se avanza.se.

Svaret på det är att vi vill kunna erbjuda en räntefond för de som inte vill ta så mycket risk vare sig det gäller ränterisk, kreditrisk eller likviditetsrisk. Det vill säga en fond som påverkas mindre av rörelser i både ränta och kreditspreadar. Vi tror därför att fonden har förutsättningar för att kunna ge något högre avkastning än den riskfria räntan till en så låg risk som möjligt. Detta görs genom att placera i korta räntepapper med en löptid under ett år i genomsnitt, samtliga med högsta möjliga kreditkvalitet.

Annons

Därför tar Avanza Ränta Kort låg risk

  1. Ränterisk indikerar vilken känslighet fonden har när räntorna förändras. Ett vanligt missförstånd är hur värdet på en räntefond påverkas när räntor går upp/ner. När räntorna går upp påverkas värdet på en räntefond negativt och när räntorna går ner påverkas värdet positivt. Ränterörelser innebär därför en risk för den som placerar i räntefonder och ju längre ränteduration en fond har desto känsligare är fonden för ränterörelser, både på uppsidan och nedsidan. I Avanza Ränta Kort är ränterisken låg med en genomsnittlig löptid om ca 0,5 år. Med 0,5 år i genomsnittlig löptid bedöms Avanza Ränta Kort inte tappa mer än ca 0,5 procentenheter om räntan skulle gå upp med 1 procent.
  2. Kreditrisk är risken för att emittenten (låntagaren) av obligationerna (lånen) inte kan betala tillbaka pengarna eller bedöms få sämre möjlighet att betala tillbaka pengarna. Bedömningen av återbetalningsförmågan sätts i form av en så kallad kreditrating. Den högsta kreditratingen kallas för AAA och indikerar att emittenten har god betalningsförmåga, svenska staten har exempelvis detta kreditbetyg. Avanza Ränta Kort har bara exponering mot räntepapper med högsta kreditrating och har därför låg kreditrisk.
  3. Valutarisk är risken för att värdepapper som handlas i utländsk valuta påverkar värdet i svenska kronor. Avanza Ränta Kort har bara exponering mot svenska räntepapper och tar därför ingen valutarisk.
  4. Likviditetsrisk är risken för att de underliggande värdepapperen i fonden inte går att omsätta på marknaden, vilket är en risk för att fonden inte kan köpas eller säljas. Avanza Ränta Kort har bara exponering mot räntepapper med god likviditet och risken för att fonden inte kan omsättas är låg.

Så om du vill vända höga räntor till din fördel och parkera kapital i ett mer kortsiktigt perspektiv till låg risk, då kanske Sveriges billigaste räntefond* är något för dig. Lycka till på sparmarknaden!

// Hampus Ernstsson, Fondförvaltare Avanza Fonder.

Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. *Billigast jämfört med räntefonder med andelsklass i svenska kronor (exkl. ETFer) utan teckningskostnader till privatpersoner i Sverige med minsta investering om max 5000 kr. Källa Morningstar 14/11 2023.

Relaterade inlägg