Året på Avanza

Av Avanza

11 jan 14

Share

Den 16 januari presenterade vi Avanzas bokslutskommuniké för 2013 och knyter officiellt ihop säcken för året. Och vilket år det har varit! Vi har passerat milstolpar både när det kommer till antal kunder och samlat sparkapital, vi har lanserat vår nya sajt och utmanat storbankerna ännu mer genom att lansera ett bolån. Men det som vi är mest stolta över för 2013 är ändå att vi för fjärde året i rad tog hem kategorin Sveriges nöjdaste sparare i den årliga undersökningen genomförd av Svenskt kvalitetsindex. Vi bugar och bockar för berömmet och kommer förstås att nu jobba ännu hårdare för att behålla denna titel även 2014.

Vår VD Martin Tivéus kommenterar bokslutskommunikén: ”Under året som kommer avser vi fokusera verksamhetens utveckling på primärt tre områden: flytta fram positionerna ytterligare inom pensionsområdet, fortsätta bredda och utveckla kunderbjudandet samt kostnadskontroll. Avslutningsvis så vill jag rikta ett stort tack till alla fantastiska medarbetare som rott sajtprojektet i hamn samt till alla aktieägare och kunder som haft tålamodet. Med detta har vi förutsättningar för att Avanza ska kunna fortsätta vara en ledande aktör på den svenska sparmarknaden och generera tillväxt genom nya innovationer och förbättrade kundupplevelser. Något som förhoppningsvis leder till Sveriges nöjdaste kunder även nästa år.”

Relaterade inlägg