Beslutet har klubbats – nu blir det billigare att flytta din pension

Det har under de senaste åren pågått diskussioner om hur man ska kunna förbättra flytträtten för pensioner. Riksdagen kom under förra året med ett beslut att man inte får ta ut flyttavgifter som är högre än de direkta kostnaderna för den administrativa hanteringen och kvarvarande anskaffningskostnader.

Det beslutet tolkades dock olika av alla pensionsbolag och kvar var vi med en situation med höga avgifter för att flytta sin pension.

Tidigare har det alltså varit tillåtet att i vissa fall ta ut flyttavgifter och det har då inte varit ovanligt att dessa har landat på mellan 1-5% av pensionskapitalet. Utöver det har man även kunnat ta ut en administrativ avgift på ca 500-1000 kronor.

Beräknat på att det tas ut en flyttavgift på 2% och du har ett pensionskapital på 1 500 000 kronor så kan det ha kostat dig runt 30 000 kronor att flytta.

Nu kommer detta att förändras, regeringen har äntligen kommit med ett beslut om ett tak på vad pensionsbolagen högst får ta ut i flyttavgift!

Max 600 kronor

Från och med 1 april 2021 har riksdagen beslutat att pensionsbolagen max får ta ut 600 kronor i flyttavgift när du flyttar din fond-/depåförsäkring som är tecknad efter 1 juli 2007*.

De flesta pensionsbolag har inte nöjt sig med att endast ta ut en flyttavgift utan som kund har man även i många fall behövt betala avgifter till pensionsbolagen på ca 0,65% av kapitalet årligen.

Vi är därför väldigt glada att det framöver inte ska behöva bli en dyr affär för dem som väljer att flytta sin pension till oss.

Upp till 1.8 miljoner kr mer i pension

Låt oss ta ett exempel med en person som idag är 45 år. Personen har ett pensionskapital på 1 500 000 kronor och planerar att ta ut sin pension vid 65 års ålder.

Med en utbetalningstid på 20 år samt en årlig avkastning på 6% kan den här personen få 1 826 186 kronor mer i pension – bara genom att slippa kapitalavgiften.

Vi är inte riktigt i mål än men vi är på god väg för att det ska blir både billigare och lättare att själv bestämma var man vill placera sin pension. Vår förhoppning är att vi i framtiden även ska kunna ha fri flytträtt för pensionsförsäkringar som är tecknade innan 1 juli 2007.

Du kan redan nu skapa en flyttblankett för att få hjälp med att flytta din pension till oss. Tänk på att inte signera blanketten före 1 april för att de nya flyttavgifterna ska gälla.

Klicka här om du är intresserad av att flytta din pension hit.

Tveka inte på att skicka iväg ett meddelande (kräver inloggning) eller ring till oss om du har några funderingar kring din pension. Du hittar vårt telefonnummer här.

Emma, pensionsspecialist på Private Banking

*Detta gäller fondförsäkringar och depåförsäkringar utanför kollektivavtal (ej traditionella försäkringar).

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg