Utdelningssäsongen – bolagen med högst direktavkastning

Vi har nu klivit in i den mest hektiska utdelningsperioden på Stockholmsbörsen. Många utdelningsjägare återinvesterar utdelningarna för att få den ljuva ränta-på-ränta-effekten. Med tanke på nuvarande börsklimat är frågan om denna strategi kommer att följas även detta år eller om man föredrar en annan väg med utdelningspengarna som kommer in.

Hur stora utdelningar kan vi förvänta oss i år?

I börsbolagens senaste kvartalsrapporter kan man se ett förslag på vilken utdelning man planerar på att ge 2023. Hur stor utdelning det faktiskt blir bestäms sen på bolagens stämmor. Bolagsstämmorna hålls normalt två veckor innan utdelningarna betalas ut.

I år var den föreslagna utdelningen mestadels positiv. De flesta bolagen behåller utdelningen och vissa höjer även utdelningen jämfört med förra året. Det vanligaste måttet för utdelning är direktavkastning, vilket du får fram genom att dela utdelning per/aktie med aktiekursen. Ett annat begrepp som är viktigt att kunna är X-dag, vilket är dagen som aktien handlas exklusive rätt till utdelning. För att ge en inblick i hur direktavkastningen ser ut för några av börsens största bolag har jag gjort en sammanställning som ni kan se nedan. Även utdelningstillväxten från 2022 till 2023 är inkluderad.

Listan motsvarar de 15 aktier med högst direktavkastning på Stockholm Large Cap. Aktiekurserna baseras på stängning 23-03-27.

Bolagen med högst direktavkastning just nu

Fastighetsaktier förknippas generellt som utdelningsaktier och i tabellen finner vi en hel del fastighetsbolag, däribland SBB, Corem Property Group och Fastpartner D. Bortsett från D- och preferensaktier är utdelningstillväxten något som fastighetsbolagen ofta har som målsättning att växa.

Fastighetssektorn har sedan mitten/slutet av november 2021 haft det tufft på börsen på grund av stigande räntor och en hög belåning. Efter fastighetsbolagens Q4-rapporter har det skapats en diskussion gällande om det var rätt att stå fast vid sin utdelning eller inte. De flesta bolagen valde ändå att göra det medan exempelvis Castellum som numera rattas av Roger Akelius valde att slopa utdelningen. Det är en klurig frågeställning i år där man både vill ha nöjda aktieägare samtidigt som att bolagets kassaflöde och balansräkning ska hålla samman.

Långt upp i listan finner vi SSAB där A- och B-aktien placerar sig på plats 3 och 5. SSAB lyckades att följa upp succéåret 2021 med ännu ett starkt år vilket resulterade i att utdelningen höjdes till 8,7 kronor/aktie. SSAB har blivit en vinnare på stigande stålpriser samtidigt som att överkapaciteten inom stålindustrin har sjunkit till följd av att den ryska stålindustrin har exkluderats från den europeiska marknaden.

Europas största kredithanteringsbolag Intrum placerar sig på plats 4, vilket är ett bolag som historiskt haft en hög direktavkastning, dels på grund av att aktiekursen inte gått speciellt bra, dels för att bolaget har en stark utdelningspolicy. Det blir intressant att följa Intrum nu när ekonomin mest troligt går in i en lågkonjunktur under 2023 vilket borde resultera i att antalet inkassoärenden ökar. Detta bör gynna Intrum men samtidigt ökar även risken för kreditförluster.

Bland börsens storbanker finner vi Nordea Bank Abp vilket gör Nordea till bankaktien med högst direktavkastning 2023. Banksektorn blev en absolut vinnare 2022 där högre räntor bidrog till ett ökat räntenetto. I förlängningen ökade bankerna sina vinster vilket även syns i bankernas utdelningar.

Bra att tänka på när man letar utdelningsbolag

Det är viktigt att inte stirra sig blind på direktavkastning när man letar efter utdelningsbolag till sin portfölj. En hög direktavkastning (DA) behöver inte alltid vara något positivt vilket vi kan utläsa från bolagen i listan. Vissa bolag har en hög DA på grund av ökad vinst medan andra till följd av en sjunkande aktiekurs. Om man vill bygga en långsiktig utdelningsportfölj är utdelningstillväxten ett bättre mått att kolla på. Att bolag växer sin utdelning år-för-år ger dessutom en snöbollseffekt om du även återinvesterar utdelningen varje år. Du kan se din utdelningstillväxt på Avanzas hemsida vilket ser ut så här:


Din utdelningstillväxt finner du under ”Min ekonomi -> innehav”

// Oliver Benjaminsson, Kundansvarig Private Banking.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg