Börspsykologi och tankar på vägen till ett långsiktigt sparande

Att vi på olika sätt jämför oss med våra vänner, bekanta och omgivning är inget nytt fenomen utan det är snarare ett mänskligt karaktärsdrag. Människor har tävlat mot varandra i alla tider. Internet, sociala medier och den tekniska utvecklingen har medfört att vi ännu enklare kan jämföra oss med vår omgivning. Inte minst när det kommer till finansiella placeringar där vi idag enkelt kan följa utvecklingen direkt i telefonen.

Teorin om prissättning på börsen

Enligt effektiva marknadshypotesen (EMH) återspeglas all tillgänglig information i aktiekurserna. Det innebär dels att samtliga värdepapper som handlas görs till deras korrekta värde. Dels att investerare inte kan tajma marknaden eller prestera bättre än börsen genom att köpa undervärderade aktier. För att nå högre avkastning måste man som investerare istället köpa en mer riskfylld placering.

En förutsättning för EMH är att investerare alltid fattar rationella beslut. Beteendeekonomi (Behavioral Finance) är en skola som fått stort inflytande inom finansiell teori. Inte minst sedan Daniel Kahneman tilldelades ekonomipriset till Alfred Nobels minne år 2002. Något även Richard Thaler tilldelades år 2017 till följd av hans bidrag till beteendeekonomi. Teorin menar att investerare inte alltid agerar rationellt utan istället blir påverkade av en mängd faktorer, inte sällan omedvetna sådana vilka påverkar våra beslut. Flockbeteende är ett exempel, vilket innebär att vi investerare tenderar att följa strömmen och agera som vår omgivning. Ett annat exempel är konfirmations-bias, vilket innebär att vi tenderar att leta efter information som bekräftar den teori som vi redan har.

Annons

Att förstå sina egna begränsningar

Om man är förespråkare av beteendeekonomi och i förlängningen att människor inte alltid beter sig rationellt eller långsiktigt, vad får det för inverkan på våra investeringar när det idag är enklare än någonsin att handla med finansiella instrument och följa utvecklingen av dessa?

Man bör från tid till annan stanna upp och reflektera över hur man agerar på marknaden och varför. Även om det finns mycket verktyg och stöd för att hantera sina investeringar tror jag att den största fienden är en själv. Att nå den insikten tror jag är ett viktigt steg mot att nå framgång som investerare.

Jag fattar inte alltid rationella investeringsbeslut och kommer på mig själv att ibland ha köpt en aktie som min omgivning också gjort. Detta utan att ha gjort den grundliga analys som jag ofta gör. Ett bra tips för er som likt mig handlar med enskilda aktier, är att göra en mental eller fysisk notering kring varför man gjort en specifik investering. Dessa noteringar är bra att kunna återkomma till när man väl ska öka eller minska sin position.

Att jämföra sig mot index

Inledningsvis konstaterade jag att vi människor tenderar att jämföra oss med vår omgivning. Om vi lyfter denna jämförelsepunkt några steg hamnar vi i ett index. Ett populärt svenskt index är OMXS30 vilket representerar Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Om man som jag, investerar i både svenska och utländska bolag, är det mot OMXS30 jag ska jämföra mig? Det behöver inte finnas något rätt eller fel.

Det kan finnas nackdelar med att jämföra sig för mycket mot ett index. Om den placering man gör går åt fel håll kan det vara mentalt jobbigt framförallt då ens förmögenhet minskar samtidigt som börsen som helhet kanske går åt motsatt håll. Utfallet kan bli att man säljer sina aktier/fonder och köper något annat utan att tänkt igenom det.

Att våga vara contrarian (att gå emot strömmen) och hålla i sin placering, även om det går åt fel håll, kan ge avkastning långsiktigt. Det kräver dock att man till slut har rätt i sin tro och att det är marknaden som kortsiktigt haft fel. Det kan mycket väl vara så att det är marknaden som har rätt. Man kan inte förvänta sig ett bättre utfall om man agerar precis som alla andra.

Nedgångar på börsen kan gå fort

Om aktiekursen i en placering går ner kraftigt reflekterar jag över varför det kan vara så. Har det hänt något i bolaget som borde få mig att revidera min initiala bedömning eller är det brus på vägen? Det man måste veta är att börsen inte går spikrakt uppåt utan ibland får man spänna fast säkerhetsbältet. Om det kommer en sättning på marknaderna kan det gå fort. Det såg vi inte minst i början av 2020 när spridningen av Covid-19 tog fart och vi stod inför mycket osäkerhet kring framtiden. En större nedgång kan komma när man minst anar det. Jag är därför väldig noggrann med att enbart placera i aktier för pengar jag inte behöver kortsiktigt. Då undviker jag risken att bli tvingad att sälja i ett ofördelaktigt läge. Samtidigt försöker jag ha lite pengar på sidlinjen, för att ha möjlighet att köpa mer vid en sättning där jag anser att inget fundamentalt negativt hänt i bolaget jag äger. Att omvandla det i praktiken är dock lättare sagt än gjort.

Om ni vill ha aktieinspiration har vi samlat det på en sida här. I Avanza akademin finns en bra guide kring sparstrategi.

Lycka till med sparandet!

Alexander, Kundansvarig Private Banking

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg