Dividend Kings – över 50 år av höjd utdelning

Av Avanza

25 jan 23

Share

Många investerare har en förkärlek till utdelningar och det finns en stark attraktionskraft till bolagen som lyckats höja sin utdelning varje år under lång tid. De bolag som har svart bälte i denna sportgren kallas för Dividend Kings eller Utdelningskungar på svenska. Det är bolagen som lyckats höja sin utdelning varje år i minst 50 års tid, alltså sedan minst 1972.

Börsåret 2022 har varit turbulent med kraftiga svängningar och avsevärt lägre aktiekurser på många håll. Att då fokusera på utdelning i allmänhet och utdelningstillväxt i synnerhet kan skänka ett visst lugn. Utdelningarna svänger ju nämligen sällan lika mycket som aktiekurserna på börsen.

Men förutom mindre svängningar finns det även andra skäl att blicka mot utdelarna. Ibland sägs det ju att det finns en koppling mellan stigande förmögenhet och ökad riskaversion. Alltså att man lägger större tyngd på att bevara det kapital man byggt upp snarare än att ta stora risker för att snabbt öka kapitalet ännu mer när man nått en viss nivå. Ett argument brukar sägas vara att mer pengar har en avtagande marginalnytta. Då kan det vara intressant att fundera närmare på utdelningsdimensionen av investerande.

Vad karaktäriserar Dividend Kings?

En Dividend King är ett bolag som lyckats höja sin utdelning varje år under minst 50 år. Det är en imponerande prestation – inte minst med tanke på att detta skett genom kriser, krascher och lågkonjunkturer. Farmarlistan heter Dividend Aristocrats och innehåller bolagen som lyckats höja sin utdelning under minst 25 år i rad.

Bolag med stabila verksamheter som växer och som i utgångsläget inte har en för hög utdelningsandel har goda förutsättningar att lyckas. Utdelningen utgör ofta en krockkudde kursmässigt på nedsidan i turbulenta tider, vilket bidrar till minskad volatilitet. Vid sidan av utdelning så genomför många bolag även återköp av egna aktier, något som är vanligare i USA än i Sverige.

3 faktorer som bidrar till ökad utdelning i din portfölj

En angenämt stigande utdelning i portföljen utgörs av flera faktorer. Först och främst handlar det om utdelningstillväxt, alltså att utdelningen per aktie stiger i de bolag du är delägare i.

Vidare ökar den årliga utdelningen snabbare om du dessutom återinvesterar utdelningen i fler aktier som ger utdelning. Sist men inte minst köp av nya utdelande aktier, vanligtvis via ett löpande sparande.

25 Dividend Kings

Så vilka är dessa bolag? Se hela listan och läs mer om bolagen här!

Lycka till!
/Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg