Driva företag med andra – så här maximerar ni förutsättningarna att lyckas

Att äga företaget tillsammans med andra har många fördelar och kan vara en trygghet eftersom ni delar på risker och arbetsbördor. Men tänk på att det är viktigt att ni har samma vision och syn på hur ni vill att företaget ska utvecklas. Detta och mycket mer kan ni reglera i ett aktieägaravtal. Vår samarbetspartner Lexly förklarar hur det fungerar. 

7 viktiga punkter i ett aktieägaravtal

Att äga företaget tillsammans med andra har många fördelar och kan vara en trygghet eftersom ni delar på risker och arbetsbördor. Men tänk på att det är viktigt att ni har samma vision och syn på hur ni vill att företaget ska utvecklas.

Genom att skriva ett aktieägaravtal kommer ni som delägare överens om hur ni vill sköta ert bolag och ni säkerställer att alla har samma vision och syn på hur företaget ska utvecklas. Ett aktieägaravtal kan innehålla känsligare och fler typer av bestämmelser än en bolagsordning eftersom bolagsordningen registreras och blir offentlig för allmänheten medan aktieägaravtalet är internt och gäller mellan delägarna.

1. Mål och syfte

Vad är företagets mål och vilka syften har ni? Ska ni bli börsnoterade eller ska ni kunna försörja er på verksamheten? Hur ska vinst i bolaget användas?

2. Ansvar och ersättning

Vem ska göra vad? Ska lön betalas ut? Ska delägarna arbeta heltid, deltid eller inte alls?

Det är även viktigt att ta ställning till vem som till exempel får nominera styrelsemedlemmar och hur stor andel av bolaget som någon måste äga för att få nominera en styrelseledamot. Ni kan även bestämma om en nominerad styrelseledamot får vara VD.

3. Meningsskiljaktigheter

Vad händer om ni har olika åsikter och hamnar i en tvist? Hur och var ska den då lösas? Ska ägare ha veto i vissa frågor eller måste allt lösas med fullständig enighet? Ska en delägare kunna begära inlösen av sina aktier vid en längre tids konflikt?

4. Konkurrens och insyn

Ska ni kunna ha sidouppdrag utan godkännande från övriga delägare? Får ni ta med kunder eller anställda om ni slutar? I aktieägaravtalet kan ni avtala om förbud mot bedrivande av konkurrerande verksamhet. Ni kan även reglera vilka som ska ha rätt till full insyn i bolagets verksamhet.

5. Överlåtelse av aktier

Får ni sälja era aktier till vem ni vill och till vilket pris som helst? Ska övriga delägare ha förköpsrätt, och ska det finnas skyldighet att hembjuda aktier?
Förköpsrätt innebär att den som vill sälja en eller flera av sina aktier först måste erbjuda övriga aktieägare att köpa aktierna innan de säljs. Hembud gäller efter att aktien övergått till någon annan och innebär att den som förvärvat en aktie måste erbjuda befintliga aktieägare att köpa tillbaka aktien.
Ni kan även bestämma om samtycke ska krävas vid överlåtelse av aktier. Om ni väljer att ha samtyckeskrav vid överlåtelse innebär det att styrelsens samtycke kommer att krävas om någon av er vill överlåta en aktie – både för det fall ni överlåter till någon utomstående person eller till en befintlig aktieägare.

6. Vad som händer om någon av delägarna bryter mot avtalet?

Ska den som bryter mot avtalet betala ett förutbestämt skadeståndsbelopp? Och i så fall hur mycket?
Ni kan själva bestämma vad som ska hända om en delägare bryter mot aktieägaravtalet. Vanligen ska den som bryter mot avtalet betala ett förutbestämt skadeståndsbelopp, ett vite.

7. Enskild egendom i äktenskapsförord

Om en av delägarna skiljer sig, utan ett äktenskapsförord, kan hälften av hans eller hennes andel i bolaget komma att gå till maken (vid en bodelning). Det finns då en risk för att maken blir delägare i bolaget, vilket de övriga delägarna troligen inte önskar. För att undvika detta kan ni i aktieägaravtalet bestämma att delägarna har skyldighet att göra ägarandelar i bolaget till enskild egendom genom ett äktenskapsförord. Det betyder att delägaren får behålla andelen om han eller hon skulle skilja sig.

Skriv ett korrekt aktieägaravtal online eller med jurist

Med ett korrekt aktieägaravtal säkerställer ni att gällande lagar och regler följs, vilket annars kan orsaka kostsamma tvister. Hos oss på Lexly kan ni enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt avtal online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Besök lexly.se/avanza för att skriva ett aktieägaravtal och läs mer om dina förmåner hos Lexly.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg