Förvaltaren om att runda utmaningarna i svenska företagsobligationer

Av Avanza

22 mar 24

Share

Breda eller smala portföljer har länge varit en fråga på aktiemarknaden. Att ta små positioner i många bolag ger god diversifiering, men gör också att riktiga vinnarbolag drunknar i massan därför att positionen i varje enskild aktie är för liten. Kreditmarknaden ser annorlunda ut eftersom löptiden på placeringarna är känd från början, och därmed också den maximala vinsten på varje enskild obligation. Det innebär att det är svårt att motivera varför en företagsobligationsportfölj ska ha en hög exponering och kreditrisk mot enskilda bolag.

Internationella företagsobligationsförvaltare investerar normalt i extremt breda portföljer – en typisk fond kan ha exponering mot tusentals namn. Det är att ta diversifiering för långt eftersom det gör det svårt att överblicka vad portföljen egentligen består av, men det ger samtidigt ett gott skydd mot enskilda bolags svårigheter. Svenska investerare drabbas tyvärr även av valutarisk i denna typ av förvaltning, vars hantering över tid ofta blir kostsam.

Begränsningarna på den svenska företagsobligationsmarknaden

För en fond som investerar i enbart svenska företagsobligationer uppstår problemet att antalet bolag är begränsat – det finns ca 300 bolag som lånat pengar i den svenska företagsobligationsmarknaden. Av dessa har många enbart lånat pengar en gång. Knappt 200 bolag har mer än en miljard kronor i utestående obligationsvolym. Av dessa har drygt 60 bolag sammanlagt lånat så pass mycket pengar att det skulle räcka till en enda obligation av benchmarkstorlek, 5 miljarder kronor, i de internationella marknaderna för Euro eller US Dollar. Det säger sig självt att det är svårt att driva en bred lågriskförvaltning av företagsobligationer i den typ av marknad som den svenska företagsobligationsmarknaden är. De svenska storbolagen finansierar sig mer utomlands än i svenska kronor numera vilket har lämnat kronmarknaden till mindre bolag.

Den internationella obligationsmarknaden har en helt annan bredd än den svenska och precis som att sektorindex ska vara ett aktivt val i aktiemarknaden så ska det vara det i räntemarknaden. Väldigt få sparare sätter frivilligt hälften av sitt sparade kapital i svenska fastighetsbolagsaktier, men begränsningen i den svenska företagsobligationsmarknaden har gjort att många sparare ofrivilligt tagit den positionen. Att alltför många fonder placerar i samma obligationslån skapar också en falsk trygghet där sparare sprider sitt kapital över flera fonder utan att kanske se att fondernas innehav är de samma.

Strategin för att runda begränsningarna

För att komma runt de begränsningar som observeras i en svenska företagsobligationsmarknaden använder Avanza Ränta Global kombinationen likvida svenska obligationer och kreditderivat. På så vis tas den likvida internationella kreditmarknaden till den svenska marknaden utan de valutasäkringsproblem som internationella företagsobligationsfonder har. Genom den här strategin undviker vi stora exponeringar mot riskfyllda låntagare vilka den senaste tiden fått allt svårare att behålla lönsamheten i sin verksamhet med de stigande räntorna. Avanza Ränta Globals förvaltningsstrategi ger en låg specifik risk mot enskilda låntagare och en väl sektordiversifierad portfölj.

// Daniel Karlgren, Fondförvaltare, Avanza Ränta Global.

Tänk på att investeringar i fonder innebär en risk att du inte får tillbaka pengarna du satte in. Avanza Ränta Global är en matarfond som investerar minst 85% (och i praktiken 100%) av sina tillgångar i mottagarfonden Captor Global Fixed Income. För legala dokument, se avanza.se. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg