Intervju med Esteas VD

Esteas VD
Johan Eriksson, Esteas VD

Fastighetsbolaget Estea genomför just nu en kapitalanskaffning där det finns möjlighet att teckna kapitalandelsbevis där du erhåller en löpande fast avkastning om 6,25 % samt del av resultatet när fastigheterna säljs. Kapitalandelsbevisen kommer att noteras på börsen och handlas därför precis som aktier via vår sajt. Läs mer om erbjudandet här. Vi har intervjuat Esteas VD Johan Eriksson för att få mer information om bolaget Estea och hans syn på fastighetsmarknaden.

Hur arbetar ni med att köpa och sälja fastigheter?

”Vi följer fastighetsmarknaden noga. Genom vårt affärsnätverk får vi information om de allra flesta större fastighetstransaktioner som genomförs i Sverige. Vi vet vanligen vem som köper och vem som säljer, till vilka priser och på vilka avkastningsnivåer. Vi har också goda kunskaper om vilka aktörer som från tid till annan vill öka eller minska sitt innehav av fastigheter vilket ger oss en bra uppfattning om likviditeten i marknaden. All denna information är viktig för att vi själva skall kunna genomföra fastighetsaffärer med gott resultat. Estea jobbar med direkta investeringar i fastigheter. Det är i fastigheter vi tar risker och uppnår avkastning. Det är fastigheter som vi aktivt utvecklar och förvaltar. Det är från fastigheter vi skapar en tydlig och stabil avkastning till våra investerare.”

Hur mår den svenska fastighetsmarknaden idag?

”Fastighetsmarknaden har kanske aldrig haft samma förutsättningar som vi nu ser. Rekordlåga räntor, hög likviditet, stort riskvilligt kapital från investerare och banker. Hyresgäster som utvecklas och mår bra med stabil vakansutveckling som följd. Åren från finanskrisen 2008-2009 fram till nu har marknadsräntorna sjunkit kraftigt. Under samma period har fastighetspriserna stigit, men inte i relation till de låga marknadsräntorna. Skillnaden mellan avkastningen från många fastigheter och på statsobligationer är rekordstor. I förhållande till sparande i bank eller i andra traditionella lågriskinvesteringar tycker vi att vi från fastigheter får en rimlig avkastning. Vi är därför övertygade om att fastigheter, ställt i relation till många andra typer av tillgångar erbjuder en rimlig riskjusterad avkastning. Vi tror därför att det fortsatt finns goda förutsättningar att genomföra lönsamma och stabila fastighetsinvesteringar.”

Hur har Esteas tidigare investeringar gått?

”Vi har sedan starten arrangerat fastighetsinvesteringar för över 3 miljarder kronor och realiserat vinster i samtliga våra totalt 17 avyttrade verksamhetsbolag/investeringsfonder. I genomsnitt har dessa levererat ca 27 % årlig avkastning och hittills har alltså alla investeringar genererat vinst. Bland våra tidigare investerare finns stiftelser, företag, mindre institutioner och privata investerare.”

Hur fungerar kapitalandelsbeviset?

”Som investerare i ett kapitalandelsbevis får du ränteutbetalningar likt en obligation eller preferensaktie men även möjlighet till en uppsida likt en aktie, du får nämligen vara med och dela på resultatet när fastigheterna avyttras. Precis som om du investerar direkt i en fastighet. Kapitalandelsbevisen kommer handlas på en börs vilket gör att du kan placera dem i skattefördelaktiga konton.”

Vill du investera i Esteas nya kapitalandelsbevis med 6,25% årlig ränta? Läs mer om erbjudandet här!

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Relaterade inlägg