Kina har rivstartat börsåret 2023

Av Avanza

19 jan 23

Share

Kina har rivstartat 2023 med en uppgång på närmare 10%. Sedan botten i oktober ifjol närmar vi oss därmed en uppgång på 50%. Efter tre tuffa år av nedstängningar ser vi nu ut att gå mot en gradvis återöppning av samhället, vilket skapar förväntningar om ekonomisk återhämtning i världens näst största ekonomi. Det syns också på kinesiska fonder och aktier.

Kina står inför en ekonomisk återhämtning och möter samtidigt relativt enkla jämförelsetal. De hårda nyporna vi sett senaste åren mot techsektorn ser också ut att sjunga på sista versen. Frågan är dock om utländska investerare bränt sig efter de senaste årens nyckfullhet och uppenbara politiska risk.

Börsen i Hong Kong har snart stigit 50% sedan oktober

Hong Kong har länge varit en proxy för utländska investerare som velat investera i kinesiska bolag. Exponeringen har man fått genom att köpa så kallade H-aktier som ger exponering mot bolag i fastlandskina men vars aktier är noterade på Hong Kong-börsen. Utöver det alternativet så kan vissa aktörer också köpa A-aktier som handlas i Shanghai eller Shenzhen.

Sist men inte minst finns det även utländska depåbevis i exempelvis USA där man kan få exponering mot bolag med huvudsaklig verksamhet i Kina, såsom Alibaba.

Hang Seng Index (HSI) är ett av de äldsta indexen i Hong Kong och lanserades 24 november 1969. För att på ett så bra sätt som möjligt representera prisrörelserna i de bredaste sektorindexen på börsen så inkluderas finans, samhällsnyttig infrastruktur, fastigheter och handel & industri.

Kraftig återhämtning för kinesiska techbolag

Kinesiska techbolag har bjudit på en rejäl återhämtning den senaste tiden. Allt fler börjar nu tro på peak inflation samtidigt som globala marknadsräntor tickar nedåt. I sammanhanget kan sägas att amerikanska tioåringen nu står 100 punkter lägre än vid toppen i oktober.

Addera på det faktum att Kina signalerar mjukare framtoning vad gäller regulatorisk risk för dessa bolag, ja då förstår man att Hang Seng Tech Index stigit närmare 60% sedan oktober, vilket adderat över motsvarande 7 000 miljarder kronor i börsvärde till dessa bolag.

En bidragande faktor till återhämtningen kan vara utländska investerare som återvänder. Vi ska komma ihåg att många globala förvaltare ej sett dessa bolag som investeringsbara på grund av den höga politiska risken, om den perceptionen nu mojnar, ja då adderar det medvind.

Indexet NASDAQ Golden Dragon China Index som ruvar på 63 aktier noterade i USA (utländska depåbevis/ADR) men som har huvudsaklig verksamhet i Kina har haft en mycket tuff period senaste tiden. Från februari 2021 var nedgången som mest -80,3%. Det är så man sätter kaffet i vrångstrupen. Sedan oktober ifjol har indexet tvärtom stigit +80% men till fornstora dagar är det fortfarande kvar 175% så vi är en bra bit under vattenytan.

Värderingen under historiskt snitt trots uppgång

Den historiska värderingen på Hang Seng är 11,77x. I skrivande stund uppgår värderingen till 11,26x vilket alltså är under det historiska snittet samtidigt som det rimligtvis finns god potential för många bolag att öka vinsterna nu när efterfrågan kommer tillbaka i takt med återöppningen. Som grädde på moset har den amerikanska dollarn försvagats senaste tiden, det ger medvind.

Hur hittar man kinesiska fonder?

I fondlistan som du hittar här kan du filtrera på kinesiska fonder. I början på året toppade de vinnarlistan men har nu senaste dagarna på allvar utmanats av fastighetsbolag som gynnats av sjunkande räntor och allt fler tecken på fortsatt inbromsande inflation i primärt USA.

Det hela kokar ned till frågan om huruvida man anser att Kina är investeringsbart eller ej. Många fick troligtvis nog när Kina genomförde hårda nedslag i techsektorn. Ett sätt att få en diversifierad exponering mot Kina är att välja tillväxtmarknadsfonder. På samma sätt som att USA vanligtvis utgör den största delen i en globalfond så utgör Kina ofta lejonparten i en tillväxtmarknadsfond.

Allt gott,
Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg